x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 03/2023 Feministické město

Právě vyšla kniha „Bez předsudků“. Přináší nový pohled na bezdomovectví a solidaritu v české literatuře

30.11.2023, Ester Pacltová, ředitelka a zakladatelka Místní místním

Před několika lety, když jsme založili*y nevládní organizaci Místní místním (MM), nikdo z nás netušil, kam nás tato cesta zavede. Náš příběh začíná touhou udělat pozitivní změnu pro lidi na okraji společnosti.

Organizace Místní místním v Praze od roku 2017 spojuje lidi v solidaritě s těmi, kdo jsou bez domova a v nouzi. Naším hlavním projektem, Solidární sítí, spojujeme podniky, které poskytují zdarma základní služby jako je voda, toaleta, káva, oběd a oblečení pro lidi bez domova. Touha po hlubší změně nás vedla k vytvoření publikace, která inspiruje a přináší nový pohled na solidaritu a bezdomovectví. Tato publikace se zaměřuje na otevřenost, respekt, komplexní přístup, inovativní praxi, participaci a inkluzi, a poskytuje konkrétní možnosti, jak pomoci.

Publikace Bez předsudků vznikla v reakci na aktuální problémy, včetně ekonomické krize, environmentálních hrozeb a války na Ukrajině. Tyto výzvy nejen že ovlivňují mnoho životů, ale také zvyšují počet lidí bez domova a zhoršují situaci lidí v nouzi. Inflace, rostoucí ceny energií a dopady války na Ukrajině způsobují, že počet lidí v nouzi v posledních letech stoupá a důvodů k solidaritě je v naší společnosti stále více. Vydání publikace Bez předsudků v září 2023 s podporou magistrátu hlavního města Prahy je naší snahou přinést jak široké veřejnosti, tak i odbornému publiku progresivní literaturu na téma, která v českém prostředí dosud chyběla.

Publikace přináší následující témata: obsahuje definici bezdomovectví, kontext a počty lidí bez domova v ČR a Evropě, příčiny bezdomovectví a bariéry, které v naší společnosti lidem v nouzi stojí v cestě k tomu, aby se jim žilo lépe. Pojednává o hodnotách MM a dobré praxi Solidární sítě MM jakožto funkční sociální inovace, včetně příběhů lidí bez domova nebo evaluace jejich potřeb. Posledními kapitolami jsou praktické informace o tom, jak lze vytvářet sociální inovace nebo jak může veřejnost pomoci a podpořit lidi bez domova a v nouzi v daném sousedství.

Publikace Bez předsudků je výsledkem spolupráce kolektivu Místní místním, jehož jádro tvoří tři autorky: Ester Pacltová, Tereza Malá a Veronika Kličková. Nově chce tato publikace jít za hranice teorie – nahlíží na problematiku bezdomovectví i zdola a usiluje o inspiraci jednotlivců, komunit a místních samospráv, na angažování se v boji proti bezdomovectví. Chceme rozbít stereotypy a podnítit akce solidarity s lidmi v nouzi nejen v Praze, ale v celé České republice. Publikace Bez předsudků představuje výzvu ke snahám o inkluzivnější společnost.

Pohled zevnitř: Respektujeme všechny skupiny lidí

Publikace Bez předsudků není jen teoretickou knihou o bezdomovectví – spíše se zaměřuje na komplexní, participativní a citlivý přístup. Její důležitou součástí jsou příspěvky odborných spolupracujících expertek a expertů ze sociální oblasti, které podtrhují jak dlouhodobou spolupráci MM napříč sociálním spektrem, tak i cenné pohledy na problematiku z různých perspektiv. Svými texty přispěli*y: Jitka Klánová (Armáda Spásy), Karolína Kripnerová (Architekti bez hranic), Aleš Strnad (Naděje), Jakub Dutka (spoluzakladatel MM, Naděje), Michal (La Strada ČR). MM měli*y také za prioritu zahrnout vlastní evaluace potřeb lidí bez domova a také konkrétní hlasy lidí, kterých se bezdomovectví osobně týká – aby byla co nejvěrněji popsána jejich aktuální situace a byl jim dán prostor. Publikace proto obsahuje výpovědi a příběhy lidí bez domova. Tím autorský kolektiv podporuje princip participace a zapojuje do vytváření knihy ty, kdo mají s bezdomovectvím sami*y zkušenost. Nakonec je pro MM důležitá spolupráce – v publikaci tak najdete příspěvky od nevládní organizace Jako doma, podniků zapojených do Solidární sítě MM: Městská knihovna Praha 3, kavárna Prostor 39 (Praha 3) a divadlo Studio Hrdinů (Praha 7) a dobrou praxi zahraničních partnerských organizací MM z platformy The Chime: Enchanté z Belgie a Le Carillon – La Cloche z Francie. 

Klíčovým prvkem publikace Bez předsudků je její inkluzivní jazyk a respekt vůči všem skupinám lidí. Kolektiv MM nepoužívá generické maskulinum, ale namísto něj volí užití hvězdiček, např. ve slově pracovník*pracovnice – s cílem zahrnout i femininum příslušného slova (a zohlednit tak nejen muže, ale i ženy). Zároveň inkluzivní jazyk odráží také snahu zahrnout i LGBTQAI+ lidi. MM také například nepoužívá slovo „bezdomovec“, ale raději výraz „člověk bez domova“. Jednou z hlavních myšlenek publikace totiž je: Respektujeme všechny skupiny lidí a vytváříme prostor bez předsudků. Jak píšeme v úvodním slovu publikace: „V oblasti bezdomovectví často čelíme stigmatizaci lidí bez domova a základními příčinami stereotypů jsou mnohdy i zdánlivě nepatrné prvky, jako je používání negativně konotovaných pojmenování a slov. Citlivý jazyk naopak pomáhá vytvářet prostor bez předsudků, kde je každý a každá respektován*a.. … Z výše uvedených důvodů není v rámci této publikace ani celé naší organizace používání citlivého jazyka žádným náhodným nebo abstraktním gestem, ale pečlivě zváženým rozhodnutím.“ Jak popisuje jedna z autorek kolektivu, Tereza Malá: „Jak pracovat s inkluzivním jazykem jsme v kolektivu dlouho ladil*y, a jsem moc ráda za výsledek. Je to velmi důležitá součást destereotypizace v problematice bezdomovectví, ale zároveň tím vyjadřujeme podporu LGBTQAI+ komunitě.“

Závěr: Inspirace a zveřejnění
Publikace Bez předsudků není ultimátním řešením bezdomovectví nebo situace lidí v nouzi, a vítáme, když další publikace naváží na naši práci. I když jsme se snažili*y využít aktuální data, vnímáme, že hned po vydání publikace bychom mohli*y použít novější čísla. Zároveň existuje mnoho dalších možností, jak definovat bezdomovectví nebo popisovat příčiny sociálního vyloučení. Jsme však přesvědčeni*y, že společné úsilí může přinést pozitivní změny a inspirovat k solidaritě, solidárním projektům a inovacím. Věříme, že naše publikace může mnohé inspirovat, mnohým pomoci a ukázat, kolik dobrého vzniká nebo ještě může vzniknout pro ty, kdo jsou v naší společnosti opomíjeni – lidi bez domova a v nouzi.

Místní místním chtěli*y zajistit, aby publikace, která se věnuje tématu solidarity, byla přístupná co největšímu počtu lidí. Publikaci tak můžete stáhnout zdarma z webových stránek na adrese https://mistnimistnim.cz/publikace/  Děkujeme, že se rozhodnete ji číst a šířit dále!

 

Místní místním (MM) je nevládní organizace, která v Praze od roku 2017 spojuje společnost v solidaritě. Vytváří Solidární síť zaměřenou na propojení podniků soukromé sféry, které poskytují základní služby jako vodu, toaletu, možnost nabití telefonu nebo vouchery na obědy či kávu. Pomoc je míněna primárně pro lidi bez domova, ale také komukoliv v nouzi. Solidární síť spojuje přes třicítku podniků v 9 městských částech a je podporována magistrátem hl. m. Prahy. 

Kontakt: info@mistnimistnim.cz

FB: Místní místním
IG: mistnimistnim

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *