x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2018 Zločin a trest

Sexuální obtěžování na pracovišti

27.2.2018, Gender Studies o.p.s.

V nové rubrice zpravodaje vám představíme, s jakými případy se v právní poradně Gender Studies nejčastěji setkáváme. Vybrali jsme témata, která se mezi jednotlivými dotazy objevují opakovaně. Příkladové dotazy doprovází i přehledně zpracované odpovědi. První z dotazů v této nové rubrice se týká sexuálního obtěžování na pracovišti.

Dobrý den, kolegové v práci často vypráví erotické vtipy nebo mají připomínky na moje oblečení, postavu. Je mi tam velmi nepříjemně, můžu se nějak bránit?
Dana

Dobrý den Dano,

děkuji za dotaz.

Chováním, které popisujete, se kolegové pravděpodobně dopouštějí obtěžování případně i sexuálního obtěžování. Podle antidiskriminačního zákona (198/2009 Sb.) je (sexuální) obtěžování formou diskriminace (§ 2 odst. 2)

Obtěžováním se rozumí nežádoucí chování související s tzv. diskriminačními důvody (tj. např. pohlaví, sexuální orientace), jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů. Sexuálním obtěžováním je výše uvedené chování, pokud má sexuální povahu. (§ 4 odst. 1 a 2).

Je to zaměstnavatel, kdo je odpovědný za pracovní podmínky na pracovišti a za dodržování zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace, tj. i za dodržování antidiskriminačního zákona (§ 5 odst. 2 a 3). Doporučuji se proto obrátit na něj, aby situaci řešil.

Připravte se na možnost, že zaměstnavatel nebude spolupracovat. Bylo by dobré sepsat konkrétní případy obtěžování, pokud máte např. SMS nebo emaily, uložte si je. Zaměstnavatele informujte doporučeným dopisem a upozorněte ho, že na něj můžete podat žalobu, pokud nezasáhne.

Dále můžete podat podnět ke kontrole inspekci práce místně příslušné podle sídla zaměstnavatele. Ta má možnost udělit zaměstnavateli pokutu až 1 milion korun. Žalobou u soudu se můžete domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminačního jednání, aby byly odstraněny jeho následky a případně i přiměřeného zadostiučinění.

Hodně štěstí!
Kateřina Peterková


Jak poradna funguje?

Bezplatná právní poradna Gender Studies funguje už od roku 2006 a je určena převážně ženám a mužům, kteří čelí nerovnému postavení či diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku na trhu práce, nebo mají dotaz, který se týká podmínek odchodu a návratu z mateřské/rodičovské dovolené, či možnosti flexibilního pracovního uspořádání. Dotazy je možné položit prostřednictvím online formuláře, případně využít telefonickou právní poradnu v úterý od 9.00 do 11.00 a v pátek od 16.30 na 18.30 na čísle 774 913 350.

 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *