x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

05/2006 Náklady a zisky uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže

Studie nákladů a zisků uplatňování rovných příležitostí

28.4.2006, Kateřina Machovcová, Gender Studies, o.p.s.
V rámci projektu Půl na půl: rovné příležitosti žen a mužů se také věnujeme problematice zavádění rovných příležitostí do firem. Usilujeme o to, aby zaměstnavatelé měli dostatečné informace o tom, proč je důležité programy rovnosti sestavit a snažíme se nabídnout základní informace, jak postupovat. V současné době připravujeme sborník textů věnovaný analýze nákladů a zisků uplatňování rovných příležitostí žen a mužů. Cílem je představit téma rovných šancí jako výzvu pro zaměstnavatele ke zkvalitnění práce s lidskými zdroji, která povede ke zvýšení konkurenceschopnosti.

V rámci projektu Půl na půl: rovné příležitosti žen a mužů se také věnujeme problematice zavádění rovných příležitostí do firem. Usilujeme o to, aby zaměstnavatelé měli dostatečné informace o tom, proč je důležité programy rovnosti sestavit a snažíme se nabídnout základní informace, jak postupovat. V současné době připravujeme sborník textů věnovaný analýze nákladů a zisků uplatňování rovných příležitostí žen a mužů. Cílem je představit téma rovných šancí jako výzvu pro zaměstnavatele ke zkvalitnění práce s lidskými zdroji, která povede ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Programy rovnosti mohou být realizovány i za minimálních nákladů (např. rovné příležitosti v pracovní inzerci), mohou náklady ušetřit (např. kvalitní výběr zaměstnaných snižuje výdaje na opakované výběrové řízení), často však přinášejí zvýšené náklady (např. v oblasti vzdělávání, zajištění flexibilního pracovního prostředí aj.). Je však potřeba si uvědomit, že rovné příležitosti přispívají i k růstu organizace, ke zkvalitnění pracovního prostředí a tím i k vyšší ziskovosti.

Tento kontext však často není znám, existují pouze povrchní představy o tom, co uplatňování rovných příležitostí v praxi přináší, a proto jsme se rozhodli připravit soubor textů, které pomohou osvětlit jednotlivé aspekty uplatňování politik rovných příležitostí z hlediska nákladů a zisků.

Uplatňování politik rovných příležitostí má pozitivní vliv na ziskovost firem

Připravovaný text bude členěn do několika částí. Úvod bude věnován zpracování zahraničních zdrojů, byly realizovány studie, které přinášejí evidenci o tom, že uplatňování politik rovných příležitostí má pozitivní vliv na ziskovost firem. Odborné studie se budou zabývat otázkami práva, měření efektivity lidských zdrojů a možné spolupráci zaměstnavatelů a samosprávy měst. Prostor bude věnován i kontextu využití dodržování zásad rovných šancí v mediální činnosti a propagaci firem. V neposlední řadě budou součástí případové studie firmy, které v nedávné době iniciovaly programy na podporu rovnosti, a které byly ochotné podělit se o zkušenosti s rozjezdem a udržením těchto aktivit a zhodnocením dosavadních přínosů.
V ČR je problematika analýzy nákladů a zisků rovných příležitostí zcela novým tématem, naším cílem je tedy představit základní principy a nabídnout informace o tom, proč je výhodné rovné příležitosti uplatňovat. Rozsah a podrobnost studie jsou však omezeny tím, že téma není dostatečně zpracováno, je málo odborníků a odbornic, kteří se problematice věnují a chybí i základní data, která by bylo možné analyzovat, případně srovnávat s jinými zeměmi.

Více informací o studii Vám poskytne koordinátorka projektu: Mgr. Kateřina Machovcová, katerina.machovcova@ecn.cz, tel.777607963

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *