x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 03/2023 Feministické město

Tipy z Knihovny Jiřiny Šiklové: Feministické město

30.11.2023, Lucie Přibyl, Gender Studies, o.p.s.

Feministické město je městem rovných příležitostí: férově sdílené, vyhovující potřebám a omezením různých skupin osob, bezpečné a pohodlně obyvatelné pro všechny. Ve výběru z Knihovny Jiřiny Šiklové jsme proto zohlednily*i nejen hledisko urbanismu a designu, ale také gender mainstreamingu, zastoupení marginalizovaných skupin v městské historii nebo roli žen v architektuře.

JARVIS, Helen, CLOKE, Jonathan a KANTOR, Paula. Cities and gender. London: Routledge, 2009. ISBN 978-0-415-41570-5.

Existují genderové rozdíly ve vnímání a využívání měst, a to v souvislosti s bydlením, využíváním dopravy, mobilitou, zaměstnáním a řadou domácích a pečovatelských povinností. Kniha Cities and Gender představuje kombinovanou analýzu z hlediska urbanistických a genderových studií a spojuje feministickou kritiku mainstreamové městské politiky a plánování. Přináší genderově citlivý úhel pohledu do klíčových sociálních, environmentálních a urbanistických debat (např. na témata dopravy, bydlení, nerovnoměrného regionálního rozvoje, regenerace prostředí a sociálního vyloučení). Mezinárodní případové studie upozorňují na výrazné kontrasty v životních šancích na základě genderu v kontextu rozdílů mezi evropským a severoamerickým prostorem a zeměmi globálního Jihu (i nerovnosti a rozmanitost v rámci těchto regionů). Kniha je vhodná pro studující a osoby pracující ve vědě a výzkumu a obsahuje strukturu v podobě klíčových definic, možných výukových aktivit a tipy na další četbu.

 

KERN, Leslie. Feminist city. London: Verso, 2021. ISBN 978-1-78873-982-5.

Jak by vypadalo feministické město? Co znamená gender-mainstreaming? Co vše je potřeba, aby města ve svých urbanistických plánech počítala i s méně privilegovanými, aby byla skutečně pro všechny? Nejen ženy, ale i další skupiny osob se každý den potýkají s problémy způsobenými městy vybudovanými muži. To se projevuje v intersekcionálních sociálních nerovnostech, na které denně narážíme v ulicích, čtvrtích i domech.

Kanadská geografka Leslie Kern představuje velmi přístupnou a čtivou formou koncept intersekcionálního, inkluzivního a bezpečného města nejen pro ženy, ale také pro rodiče s malými dětmi, lidi se zdravotním handicapem, seniory*seniorky, trans* osoby, sociálně vyloučené nebo lidi s nižšími příjmy. Je na čase dekonstruovat to, co považujeme v životě ve městě za samozřejmost, a ptát se, jak můžeme vybudovat spravedlivější a udržitelnější prostředí.

 

SIDOROVÁ, Milota a kol. Jak navrhnout férově sdílené město?: 8 krátkých příběhů z každodenního života založených na férovém urbanismu a městotvorném designu. První vydání. Praha: Heinrich-Böll-Stiftung e.V. ve spolupráci s WPS Prague, 2016. ISBN 978-80-906270-7-9.

Jak zohledňovat potřeby, omezení a obavy různých skupin obyvatel při budování či vylepšování měst a veřejného prostoru obecně? K pochopení proč a jak se liší zkušenost s pohybem po městě například žen a mladých dívek, seniorů*seniorek či rodičů s malými dětmi stačí tento krátký komiks autorského kolektivu v čele s urbanistkou Milotou Sidorovou a ilustrátorkou Andreou Šafaříkovou. Ukazuje, jak mohou omezovat život i takové zdánlivé maličkosti jako nedostatek veřejného osvětlení, chybějící rampy u schodišť, lavičky bez opěrek nebo přebalovací pulty umístěné výhradně na dámských toaletách. Osm krátkých komiksových příběhů představuje každodenní problémy a jejich jednoduchá řešení (teoretická i praktická z reálných měst) založená na gender mainstreamingu. 

V KJŠ je dostupná také anglická verze: SIDOROVÁ, Milota et al. How to design a fair shared city?: 8 short stories based on equitable urban planning in everyday life. First issue. Prague: Heinrich-Böll-Stiftung e.V. in cooperation with WPS Prague, 2016. ISBN 978-80-906270-6-2.

 

Dále doporučujeme:

DOBIÁŠOVÁ, Petra, MCGARRELL KLIMENTOVÁ, Monika a ADAMUSOVÁ, Marcela. Ženy a muži ve městech a obcích - aneb, Co je to gender mainstreaming: praktická příručka. 1. vydání. Praha: Fórum 50%, 2015. ISBN 978-80-904447-6-8.

HUBER-DOUDOVÁ, Helena, ed. Moderní žena - architektka: projekce a realita ve střední Evropě od roku 1900 = Modern woman - architect: projection and reality in central Europe since 1900. Překlad Barbora Hrušková a Ian Mikyska. Vydání první. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2021. ISBN 978-80-88308-34-8.

Rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích - jak začít?: sborník z konference. 2. vydání. Praha: Fórum 50%, 2015. ISBN 978-80-904447-5-1.

SEIDL, Jan et al. Teplá Praha: průvodce po queer historii hlavního města 1380-2000. Brno: Černé pole, 2014.ISBN 978-80-260-6547-0.

 

Katalog Knihovny Jiřiny Šiklové 

Kontakty:

Knihovna Jiřiny Šiklové
Gender Studies, o.p.s.
Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2

e: knihovna@genderstudies.cz

t: +420 777 910 941

w: https://genderstudies.cz/gender-studies/knihovna.shtml

i: @knihovna_jiriny_siklove

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *