x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 01/2024 Zapomenutá místa ženské historie

Tipy z Knihovny Jiřiny Šiklové - Místa feministické historie

31.3.2024, Lucie Přibyl, Gender Studies, o.p.s.

Knihovna Jiřiny Šiklové už od svého založení obsahuje nejen původní texty významných českých i zahraničních feministických osobností, ale také další cenné historické prameny, zejména v unikátním Archivu Elišky Krásnohorské. Díky nim máte možnost setkat se s myšlenkami, prací a díly zakladatelek českého ženského hnutí – nejen těch, se kterými se můžete seznámit na právě probíhající výstavě “Praha feministická. Místa, kde se psala historie”, ale i mnoha dalších. V aktuálních Tipech z KJŠ vám proto tentokrát nabízíme publikace, které rozšiřují a obohacují pohled na často opomíjené osobnosti z historie českého ženského hnutí.

 

 

BAHENSKÁ, Marie; HECZKOVÁ, Libuše a MUSILOVÁ, Dana. O ženské práci: dobové (sebe)reflexe a polemiky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. ISBN 978-80-87782-34-7.

Ošetřovatelky, vychovatelky, učitelky, telegrafistky – to byly odborné profese, které se v 19. století očekávaly od žen. Jak se postupně ženy dostávaly do dalších profesí původně vyhrazených mužům a jakou roli v tom hrála nejen emancipace, ale například i válka či nastolení komunistického režimu? Nejen to se dozvíte v knize O ženské práci v zajímavém formátu komentovaných dobových textů.

BAHENSKÁ, Marie a MALÍNSKÁ, Jana (ed.). Ženy a politika: (1890-1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. ISBN 978-80-87782-24-8.

Sborník týmu českých a slovenských historiček*historiků vás provede historií žen v politickém a veřejném prostoru od boje za samotné volební právo, až k předdruhoválečným političkám různých stran. Kniha byla jednou z vůbec prvních podobně rozsáhlých publikací, které u nás vyšly a které se zabývaly historií žen v politice.

HONZÁKOVÁ, Albína, ed. Kniha života: práce a osobnost F.F.Plamínkové: sborník k 60. narozeninám. 1.vyd. Praha: Melantrich A.S., 1935.

Františka Plamínková, politička, novinářka, učitelka, senátorka a feministka, se kterou se můžete seznámit na výstavě Praha feministická. O jejích životních osudech, smýšlení i politické kariéře si můžete přečíst v díle jedné z jejích vrstevnic a předních představitelek českého ženského hnutí Albíny Honzákové, jehož cenné první vydání se nachází v našem archivním fondu.

MALÍNSKÁ, Jana. "My byly, jsme a budeme!": české ženské hnutí 1860-1914 a idea českého národa. Knižnice Dějin a současnosti. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. ISBN 978-80-7422-219-1.

Česká společnost prošla v druhé polovině 19. a na začátku 20. století významnou proměnou, která byla motivací pro ženské hnutí. Jak byly naplněny snahy vzdělaných žen o zrovnoprávnění (nejen) ve vzdělání a v politice se zabývá Jana Malínská.

SECKÁ, Milena. Jen Náprstková, prosím...: neobyčejný život v dobových pramenech. Praha: Národní muzeum, 2016. ISBN 978-80-7036-488-8.

Josefa Náprstková nebyla pouze manželkou slavného Vojty Náprstka či snachou méně známé, ale neméně významné Anny Fingerhutové. Spolu s Annou Fingerhutovou podporovala ženský vzdělávací spolek Americký klub dam, který se scházel v dnešním Náprstkově muzeu, byla ale také sama o sobě mecenáškou a sběratelkou. Její bohatý život přibližuje Milena Secká za pomoci unikátních dobových pramenů.

 

 

Dále doporučujeme:

BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století. 1. vyd. Praha: Libri, 2005. Gender sondy; sv. 2. ISBN 80-86429-38-5.

BAHENSKÁ, Marie, HECZKOVÁ, Libuše a MUSILOVÁ, Dana. Ženy na stráž!: české feministické myšlení 19. a 20. století. Vyd. 1. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2010. ISBN 978-80-86495-70-5.

BARONOVÁ, Barbora. Slečny. Vyd. 1. [Praha]: Wo-men, 2012. ISBN 978-80-905239-0-6.

FUTOVÁ, Gabriela et al. Kapky na kameni: 50 příběhů českých a slovenských rebelek. První české vydání. Praha: Albatros, [2019], ©2019. ISBN 978-80-00-05673-9.

HORSKÁ, Pavla. Naše prababičky feministky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1999. Knižnice Dějin a současnosti; sv. 11. ISBN 80-7106-380-0.

LENDEROVÁ, Milena. K hříchu i k modlitbě: žena v minulém století. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999. Kolumbus; sv. 142. ISBN 80-204-0737-5.

NEUDORFLOVÁ, Marie L. České ženy v 19. století: úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k emancipaci. Praha: JANUA, ©1999. ISBN 80-902622-2-8.

PEROUTKOVÁ, Ivana. Ženy, co se nedaly: 25 pozoruhodných českých osobností. 1. vydání. V Praze: CooBoo, 2020. ISBN 978-80-7544-947-4.

PONCAROVÁ, Jana. Děvčata první republiky. První vydání. [Praha]: Wo-men, 2020. ISBN 978-80-907641-3-2.

WAGNEROVÁ, Alena, ed. Prager Frauen: neun Lebensbilder. [Prag]: Vitalis, ©2000. ISBN 80-7253-033-X.

 

Kontakty:

Knihovna Jiřiny Šiklové
Gender Studies, o.p.s.

Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2

e: knihovna@genderstudies.cz
t: +420 777 910 941

 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *