x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 03/2020 Genderově citlivé vzdělávání

Zkušenosti z GS: vzdělávání dospělých

30.11.2020, Klára Čmolíková Cozlová, Gender Studies o.p.s.

Celoživotní vzdělávání bývá často skloňovanou výzvou. Přesto vzdělávání dospělých, andragogika, nepatří mezi to hlavní, co se nám s tématem učení pojí. Ale i naše zkušenosti z Gender Studies ukazují, že vzdělávat se – zvláště v oblasti genderové rovnosti – je nezbytné v každém věku.

Genderové stereotypy jsou všude kolem, nás nevyjímaje. Při prosazování genderové rovnosti tedy narážíme na jejich zvědomování a reflexi. To, jakým způsobem lze předat dospělým lidem toto poselství je velmi obtížné. Celý život žijeme a pracujeme s určitými zjednodušeními, většinu z nich si nerozporujeme, neklademe si otázky po jejich limitech a omezeních, která z nich nutně vyplývají. Náhled na to, že pracujeme se stereotypy jako myšlenkovými zjednodušeními, které však ovlivňují celý náš život a ovlivňují i naše chápání druhých i sebe sama, mnohdy bývá velmi bolestný. Proto tolik lidí často odmítá myšlenku, že ženy a muži jsou si rovni.

Narážíme na možnosti, jak podporovat sebereflexi, reflexi vlastních internalizovaných stereotypů, jak zvyšovat empatii vůči ostatním a jejich specifickým potřebám. Zkušenosti ukazují, že frontální výuka není úplně tou správnou cestou. Představa, že uspořádáním osvětové informační akce, či odškolením jednoho semináře či kurzu, dojde ke změně a náhled proškolených se od základu změní, je poměrně lichá.  

Co se osvědčuje?

Jako funkční se ukazují buď dlouhodobější vzdělávání v rozsahu desítek hodin, která umožní přejít od základní myšlenky a teoretického ukotvení genderové rovnosti i k praktickým projevům nerovností. Takovýto dlouhodobý vzdělávací plán však často bývá náročnější na realizaci, finance, ale koneckonců i na udržení pozornosti účastníků a účastnic.

Z naší zkušenosti se však osvědčily i velmi konkrétně zaměřená vzdělávání a workshopy, které pracují především s osobními zkušenostmi jednotlivých účastníků a účastnic. Mezi takto konkrétně zaměřená školení např. patří školení k tématu sexuálního obtěžování, slaďování práce a osobního života či rovné příležitosti žen a mužů jako součást HR cyklu, nebo školení pro pedagogy či pedagožky o genderově citlivém vzdělávání.

Aktuální témata

Zároveň umíme reagovat i na specifické požadavky poptávky po genderovém vzdělávání. Školíme tak i témata jako nastavení a řízení flexibilních forem práce; uplatňování nediskriminačního přístupu k zaměstnancům a zaměstnankyním v oblasti hodnocení a odměňování; či naprosto specifická témata jako gender v sociální práci; realizace genderového mainstreamingu v praxi politického rozhodování; genderově senzitivní mentoring, gender v marketingu či genderově citlivé kariérní poradenství na školách či konkrétní pedagogické metody, které reflektují nebo přímo tematizují gender.

A protože se sami stále rádi učíme, jsme otevřeni dalším novým tématům a reagujeme na poptávku. 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *