Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

01/2018

Téma Zpravodaje: Zločin a trest

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

toto číslo zpravodaje jsme se rozhodli věnovat tématu zločinu a od něj odvozeného trestu, dost nás zaujalo prostředí vězení a obecně koncept vězeňství. I v této oblasti totiž hraje gender významnou roli.

Jaký je rozdíl mezi ženskou a mužskou věznicí? Co všechno ovlivňuje každodenní život, jak se utváří ve vězení vztahy? Tomu se věnuje autorka v článku Gender ve vězeňské každodennosti. Článek Poselství feministické kriminologie se kriticky zamýšlí nad oborem kriminologie a upozorňuje na to, že většina výzkumů i teorií byla reakcí na kriminalitu mužů a trestní justici uzpůsobenou mužským pachatelům. Jak zastavit násilí je obsáhlým rozhovorem o Zkušenostech z terapie pro muže, kteří se dopouštějí násilí na partnerce. Tuto koncepci představují psycholog Marius Råkil z norské organizace ATV (Alternativa násilí) a psycholožka Barbora Jakobsen. Jak říká ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou, „pokud bude méně pachatelů trestných činů, bude i méně obětí“. Rozhovor s Gabrielou Slovákovou o dětech ve vězení, kvótách na ženské vězenkyně a výzvách vězeňského systému je sondou do míst, kam se člověk nikdy nechce dostat.

Manželské monology jsou kritickým zamyšlením nad časosběrným dokumentem Heleny Třeštíkové Manželské etudy. Stojí za přečtení, protože sledovat, kam nás může sledování párů dovést po 35 letech, je trochu smutnou exkurzí.

A protože se blíží 8. březen, Mezinárodní den žen, ráda bych připomněla text Terezy Krobové z roku 2016, kde jednoduše shrnuje, proč je dobré tento den stále připomínat: . Optimistický pohled mi říká, že si to asi uvědomuje čím dál více lidí, protože akcí odkazujících k tomuto dni se letos koná opravdu velké množství. Doporučuji k prostudování náš kalendář akcí, jistě si nějakou vyberete.

Přeji hezké čtení v souvislostech,

Markéta Štěpánová
šéfredaktorka

 

zpět na obsah„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.