Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

Caryl Churchill: Sedmé nebe

[4.12.2018, Helena Skálová, Gender Studies, o.p.s.,]

Autorka divadelní hry Sedmé nebe (v angl. originálu Cloud Nine), Caryl Churchill, je významnou britskou dramatičkou, která se nejen obsahem svých děl hlásí k feministickým myšlenkám.

Tato hra, která je aktuálně na repertoáru Divadla pod Palmovkou, přináší na jeviště téma krize patriarchální rodiny, vžitých či vnucených sexuálních stereotypů a chování a emancipace nejen žen, ale obecně obou pohlaví. Zobrazuje různé modely (rodinného) soužití – první dějství se odehrává v  rodině vysokého úředníka v britské kolonii v Africe za doby vlády královny Viktorie. Autorka vtipně odhaluje, co se skrývá za zdánlivě tradičními patriarchálními vztahy -  všeobecně rozšířená nevěra, homosexualita atd. K celkové absurditě situací přispívá obsazení postav – v několika případech hrají mužské role ženy a ženské muži.

Druhé dějství se naproti tomu odehrává v současném Londýně – pro postavy však uplyne jen 25 let. Tento velký časový skok zvýrazňuje změny, které ve společnosti nastaly. Rodinné soužití je navenek mnohem svobodnější, lidé utvářejí i jiné modely rodin, žijí v různorodých komunitách. Autorka však neopouští kritický nadhled a tuto novou „svobodu“ komentuje stejně ironicky jako pokrytectví minulosti.

Představení jsem zhlédla díky pozvání přímo z Divadla pod Palmovkou. Osobně považuji za velmi pozitivní počin dramaturgické rozhodnutí o zařazení hry feministické autorky do aktuálního programu divadla. Zážitek z představení je pozitivní, ačkoli z mého genderově profesionálního úhlu pohledu nebyl obsah hry nijak šokující, považuji za osvěžující jak samotné téma hry, tak i jevištní zpracování. To je velmi úsporné a čisté, jak v případě architektury scény i pokud jde o kostýmy jednotlivých postav. Herecké výkony všech aktérů a aktérek podtrhují dobře napsaný scénář.

Publiku, které není natolik profesně „deformované“ jako já sama může představení rozšířit obzory a nabourat zažité stereotypy v oblasti vnímání odlišností a nerovností. Pokud chcete využít kulturní zážitek k tomu, abyste posunuli vnímání genderové „normality“ u svých přátel či rodiny, lze návštěvu tohoto představení pouze doporučit.

Tvůrčí tým:
Režie Eduard Kudláč, scéna a kostýmy Eva Kudláčová Rácová, hudba Martin Burlas, překlad Petr Palouš, dramaturgyně Iva Klestilová.

Obsazení:
Clive / Cathy: Milan Mikulčík, Betty / Edward: Radek Valenta, Joshua / Gerry: Filip Březina, Edward / Betty: Kamila Trnková, Maud / Victoria: Ivana Wojtylová, Ellen / Mrs Sauders / Lin: Barbora Kubátová, Harry / Martin: Jan Teplý

Nejbližší představení:
10. prosinec 2018, 27. prosinec 2018, 9. leden 2019, 13. únor 2019 vždy od 19.00.

 
zpět na celé číslo„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.