Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

Rumunsko – gender v projektech

[29.5.2018, Klára Čmolíková Cozlová, Gender Studies o.p.s.,]

Rumunsko je od roku 2007 součástí Evropské unie a jako takové je i součástí hodnotového naladění v rámci podpory genderové rovnosti jakožto konceptu. V tomto ohledu funguje i genderový mainstreaming a tak se genderová rovina odráží například i v projektech, které jsou zaměřeny na oblasti specifického vzdělávání.

Příkladem je projekt Asociatia Everest zaměřený na mentoring v pomáhajících profesích: mezi zdravotními sestrami (a bratry), mezi sociálními pracovnicemi a pracovníky a mezi vyučujícími.  Všechny tyto profese mají jednoznačně genderový rozměr: jen v Rumunsku činí ženy 80,9 % zaměstnankyň v oblasti zdravotních a sociálních služeb a ve školství 76 % zaměstnaných . A proto se připravovaný mentoring i na tuto oblast zaměřuje, zvyšuje senzitivitu mentorů i mentees k danému tématu, posiluje empatii a sleduje i genderové nerovnosti spojené s tématem moci a pomoci v pomáhajících profesích.
zpět na celé číslo„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.