x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2018 Téma tohoto čísla

Gender za hranicemi České republiky

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

na prahu léta vychází další číslo našeho zpravodaje, který pro vás vydáváme již od roku 2005. Za tu dobu se mnohé změnilo, stále pracujeme nejen na rozvoji jeho obsahu, ale i formy, ve které se k vám dostává. A protože chceme, aby zpravodaj co nejvíce vyhovoval vašim představám, žádáme vás o zpětnou vazbu, která je pro nás v této chvíli nepostradatelná. Pravděpodobně jste zaznamenali dotazník, jehož pomocí zjišťujeme, co se vám na zpravodaji líbí, co méně a co třeba vůbec. Snažíme se od vás získat informace o tom, jaká témata a rubriky máte nejraději, ale také co bychom měli k vaší větší spokojenosti změnit. Když něco děláme, chceme to dělat co nejlépe a k tomu potřebujeme vaši spolupráci. Děkujeme vám, pokud jste dotazník již vyplnili, ceníme si toho. Pokud jste nám svůj názor zatím nesdělili, žádáme vás o pár minut vašeho času a vyplnění dotazníku.

Tématem tohoto čísla zpravodaje je Gender za hranicemi České republiky. Možná je to do budoucna i vhodný námět na pravidelnou rubriku, uvidíme. V Gender Studies často diskutujeme o tom, jak je to s ženskými právy a úsilím o rovnost v různých částech světa. Sledujeme mezinárodní dění, řada z nás cestuje, má kamarády a kamarádky v zahraničí, občas hledáme zahraniční partnery pro spolupráci. Pořád dokola se opakují stejná témata, i když v různých zemích jsou v různých fázích vývoje. Gender je opravdu všude kolem nás, stačí se rozhlédnout. Pro tentokrát přes geopolitické hranice.

Ve Španělsku sledujeme vlnu ženské solidarity a aktivismu na vzestupu, letošní 8. březen je toho důkazem, a já doporučuji těm, co chtějí trochu optimismu do žil, článek Španělsko feministické: od hesel ke každodennosti.
Tak trochu věčné téma je právo žen na rozhodnutí o potratu. To vystihuje i článek Potraty v USA: nikdy nekončící boj. Reprodukční práva žen lze považovat za lakmusový papírek tolerance, respektu a práv žen obecně ve společnosti, proto s velkým nesouhlasem sledujeme situaci v Polsku, naopak máme radost z posledního vývoje v Irsku a z jeho vykročení směrem ke svobodě volby.

Príbeh odmietania jedného dokumentu - Istanbulský dohovor, práva žien a aktivizmus na Slovensku je naopak smutným příběhem velmi podobným tomu českému. Ratifikovat Istanbulskou úmluvu proti násilí na ženách je nutná věc, o které by nemělo být pochyb. Přesto sílí snahy o zpochybňování tohoto cíle a ke slovu přichází strašák ve formě nabourávání tradičních hodnot a snah o rozvolnění definice pohlaví.

Ve dvou textech se věnujeme tématu transparentnosti mezd – Island i Neměcko mohou dát trochu vhled do toho, jak tento koncept funguje a jaké argumenty na obou stranách zaznívají. Jak řešit situaci, kdy si myslíte, že váš kolega či kolegyně bere méně, napoví příkladový dotaz z bezplatné právní poradny Gender Studies.   

V rámci kulturního okénka se - byť trochu kriticky - zaradujeme nad novou knihou Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky. V textu Černé perly světové opery se ocitneme ve světě vážné hudby, kde sledujeme, jestli pějí, nebo spíše nepějí Afroameričanky a zamyslíme se, proč tomu tak je.

Ačkoli je někdy těžké najít čas, přeji hezké čtení v souvislostech,

Markéta Štěpánová

 

Obsah čísla

Gender za hranicemi ČR

Španělsko feministické: od hesel ke každodennosti

Generální stávka na Mezinárodní den žen ve Španělsku, stovky protestů po celé zemi s účastí milionů lidí, to byla celosvětově unikátní událost. Protestovalo se proti nerovnému odměňování, proti genderové nerovnosti a domácímu násilí. S odstupem téměř tří měsíců jsme zjišťovali, jak stávka probíhala, jaký účinek stávka měla, co se změnilo nebo mění.
Gender za hranicemi ČR

Potraty v USA: nikdy nekončící boj

V České republice nepatří problematika interrupcí mezi kdovíjak mediálně propírané téma. Máme příslušnou legislativu, právo na potrat jako nezpochybnitelné právo každé ženy tu popírá jen relativně omezená skupina lidí, která vzbudí pozornost jednou za rok, když stoupenci a stoupenkyně hnutí Pro život projdou Prahou.
Gender za hranicemi ČR

Chcete vědět, kolik bere Váš kolega?

V Německu platí od 6. ledna 2018 zákon, díky kterému vznikl individuální nárok zaměstnanců a zaměstnankyň na informace ohledně mezd kolegů a kolegyň (Entgelttransparenzgesetz). Kdo má zájem, může zjistit, na základě jakých kritérií je stanovena jeho či její mzda a jak vypadá v porovnání s kolegy a kolegyněmi.
Gender za hranicemi ČR

Jak prolomit nerovnosti v odměňování žen a mužů - příklad Islandu

Je česká legislativa dostačující v oblasti antidiskriminace? Odpověď na tuto otázku nám může přinést velmi výstižná kauza, byť ne úplně nejnovější.  V roce 2011 zamítl soud obvinění vznesené primářkou nejmenované nemocnice, která zjistila, že pobírala zhruba 50 % platu svého kolegy, taktéž primáře, pracujícího však v prestižnějším oddělení.
Gender za hranicemi ČR

Různé dimenze genderové rovnosti v Gruzii

Genderová rovnost i je stejně jako zákaz diskriminace ukotvena v národní legislativě i v nejrůznějších mezinárodních dokumentech, které Gruzie ratifikovala. Realita je však jiná. Genderová nerovnost v Gruzii přetrvává v politickém, ekonomickém i sociálním životě. Gruzie obsadila 76.
Rozhovor

Feministická sebeobrana WenDo dobývá Polsko

V květnu proběhl v Praze workshop unikátní metody sebeobrany pouze pro ženy. Tato metoda se v Česku zatím nikde nevyučuje. Přinášíme rozhovor s Annou Urbanczyk z polského Gdaňsku, která je certifikovanou lektorkou feministické metody sebeobrany WenDo a která k nám tuto metodu poprvé přivezla.
Rovné příležitosti v praxi

Chcete zavádět opatření na podporu rovných příležitostí? Potřebujete genderový audit? Operační program Zaměstnanost podporuje zaměstnavatele v uplatňování rovných příležitostí

Operační program Zaměstnanost (OPZ) Evropského sociálního fondu v současné době nabízí jedinečnou možnost získat finanční podporu na zavádění opatření na podporu rovných příležitostí v podnicích . Rovné příležitosti a diverzita ve firemní praxi jsou stále aktuální témata a to obzvláště s ohledem na aktuální situaci zaměstnanosti v ČR.
Rovné příležitosti v praxi

Rumunsko – gender v projektech

Rumunsko je od roku 2007 součástí Evropské unie a jako takové je i součástí hodnotového naladění v rámci podpory genderové rovnosti jakožto konceptu. V tomto ohledu funguje i genderový mainstreaming a tak se genderová rovina odráží například i v projektech, které jsou zaměřeny na oblasti specifického vzdělávání.
Kultura

I kluci chtějí číst o ženách. Nebo by alespoň měli

Populární dětská kniha Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky se letos na jaře dostala na pulty knihkupců v českém překladu. Kniha láká na sto krátkých příběhů, skrze které představuje životní osudy stovky významných žen minulosti a současnosti.
Kultura

Černé perly světové opery

Pretty Yende, Golda Schultz, Latonia Moore či Kristin Lewis jsou jména známá nejednomu milovníkovi a nejedné milovnici operního umění.
Právní poradna Gender Studies

Nerovné odměňování

V nové rubrice zpravodaje vám představíme, s jakými případy se v právní poradně Gender Studies nejčastěji setkáváme. Vybrali jsme témata, která se mezi jednotlivými dotazy objevují opakovaně. Příkladové dotazy doprovází i přehledně zpracované odpovědi. Následující dotaz se týká genderového rozdílu v odměňování.
Tipy z knihovny

Gender za hranicemi ČR

Vzhledem k tématu tohoto čísla Zpravodaje jsme tentokrát hledali v Knihovně Gender Studies publikace, pro které jsou hranice definujícím tématem. První popisovaná kniha je souborem fotografických portrétů žen, které žijí v albánských horách jako tzv. panny z přísahy. Jev, který jinde nemá obdoby, je spjat s jasně ohraničenou oblastí výskytu.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí