x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2012 Téma tohoto čísla

Firma roku: Rovné příležitosti 2011

Milí čtenáři a čtenářky,
poslední číslo Zpravodaje v tomto roce věnujeme soutěži, která nejen měří dosažené výsledky, ale i motivuje firmy k aktivitě v oblasti rovných příležitostí. Odborná porota soutěže o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti letos kromě tradičních oblastí jako je zastoupení mužů a žen, firemní prostředí, slaďování soukromého a pracovního života a marketing hodnotila i kategorii novou – totiž to, jak si firma stojí v rovném odměňování svých zaměstnanců a zaměstnankyň.

Rovné odměňování je – nezaslouženě – opomíjené téma, a přestože je rovnost mužů a žen upravena legislativně, v praxi nerovnosti v platech mužů a žen stále přetrvávají. I proto byly slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a celá konference věnované tomuto tématu, řada odborníků a odbornic diskutovala právě o tom, jak tuto situaci zlepšit.

V samostatných článcích představujeme vítězné firmy ročníku 2011. A na co ještě se můžete v tomto čísle těšit? (Ne)rovnost v odměňování mužů a žen, tzv. gender pay gap přiblíží příspěvek Kateřiny Machovcové, o tom, jestli se něco můžeme přiučit ze švýcarské zkušenosti, se dozvíte v rozhovoru s Véronique Goy Veenhuys, z organizace equal-salary, certifikující firmy a instituce v oblasti rovného odměňování.

Inspirativní čtení a poklidný start do Nového roku vám za celý tým Zpravodaje přeje

Lucie Bilderová, manažerka ocenění Firma roku: Rovné příležitosti.

Obsah čísla

Firma roku: Rovné příležitosti

Česká spořitelna je jednička!

Jméno Česká spořitelna se v soutěži o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti objevilo již dvakrát. Prvně v roce 2008, kdy tato společnost za dobrý start získala speciální cenu Gender Studies, a po druhé v roce 2009, kdy významně na žebříčku poskočila a stala se vítězem.
Firma roku: Rovné příležitosti

Rovné příležitosti v dm drogerie markt

dm drogerie markt zúročila své dlouholeté úsilí v oblasti rovných příležitostí a výsledkem je druhé místo v letošním ročníku soutěže o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2011.
Firma roku: Rovné příležitosti

IBM na třetím místě

Na třetím místě se v letošní soutěži o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2011 umístila firma IBM Česká republika. Porota hodnotila kladně především práci s genderovou problematikou, přestože jde o firmu ze sektoru, ve kterém převažuje tradičně převážně mužské zastoupení, je u IBM ČR přijatelný podíl žen ve vedoucích pozicích.
Gender Studies

Genderový kontext rozvojové spolupráce

Gender Studies, o. p. s. uspořádala na začátku listopadu konferenci Genderový kontext rozvojové spolupráce. Konference proběhla v rámci projektu Connect!, který je realizovaný ve spolupráci s koalicí ženských organizací střední a východní Evropy KARAT.
Aktuálně...

Život ženským podnikatelským nápadům vlévá GE Money Bank

O projektu „Život nápadům“ realizovaném českou pobočkou GE Money Bank jsme již v našem zpravodaji informovali. Vracíme se k němu znovu, abychom se podívali, jak se za první rok své existence vyvinul a jaké konkrétní výstupy přinesl. Ještě předtím si však připomeňme, že jeho hlavním záměrem je podpora žen, které mají chuť začít podnikat.
Aktuálně...

Gender a umění

Koncem listopadu proběhlo v pražském Goethe institutu sympózium následované diskuzí o genderu a umění.
Aktuálně...

Když soutěží holky!

V pondělí 5. prosince 2011 během odpoledne proběhlo v prostorách Národní technické knihovny v Praze-Dejvicích slavnostní odpoledne, které bylo zakončením soutěže pro studentky středních škol v rámci projektu Holky, pozor! Dívky měly možnost prezentovat své projekty z oblasti vědy nebo techniky.

Co si myslíte o ... ?

Jak je možné zefektivnit boj za zmenšení genderového platového rozdílu?
Na otázku odpovídají:

Alexandra Jachanová Doleželová, ředitelka, Gender Studies, o.p.s.

Nejdřív je důležité změnit společenské mínění, to znamená, že pozice, které jsou převážně vykonávány ženami, by neměly být hodnoceny méně než pozice, které jsou vykonávány muži. Proč jsme ochotni někomu zaplatit více za to, že nám opraví počítač než za to, že nám pečuje o nemocné rodiče či prarodiče?

Pak se musíme zbavit diskriminace v platech. Firmy si musí přiznat, že nehodnotí ženy a muže bez rozdílu. Udělat si statistiky, kde si poměří, zda hodnotí ženy a muže stejně a zjištěné rozdíly se snažit odstranit. Důležité je hodnotit podle toho, jakou kdo vykoná práci, nikoliv podle toho, kolik si za ni řekne. Firmy se také musí podívat na různé pozice, zda ty, kde jsou více zaměstnány ženy, nejsou podhodnoceny, i když je pro ně potřeba větší kvalifikace.

A jako poslední je potřeba vyvinout kontrolní mechanismus. Firmy by povinně měly procházet audity (v první řadě firmy se státním podílem nebo úřady veřejné správy), kde by se prošetřilo, zda ženy a muži mají stejné mzdy. Pokud ne, je potřeba nastavit sankce.

Pavla Boučková, advokátka, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

Obávám se, že na tuto otázku lze dát velké množství odpovědí. Lze na to ale jít též tak, že budeme přemýšlet, které postupy nevyužíváme vůbec nebo málo. Firmy těžko přesvědčíme, aby s genderovými platovými rozdíly něco dělaly, pouze argumentem, že diskriminace v odměňování je nespravedlivá. Mnohem účinnější může být objasňování ekonomické nevýhodnosti genderově podmíněných platových rozdílů nebo takových postupů, které genderové rozdíly v odměňování zakrývají nebo generují. Tím mám na mysli třeba skutečnost, že pokud za stejnou práci platím zaměstnancům různou odměnu, nemohu očekávat, že budou pracovat se stejným nasazením. Nebo to, že netransparentní systém odměňování může firmě způsobit značné ekonomické ztráty, protože umožňuje, aby odměny byly přiznávány zcela svévolně bez ohledu na pracovní výkon a výsledky zaměstnance. Zkrátka, představit rovné odměňování jako nástroj, který umožňuje firmám omezit ekonomické ztráty a plně využít pracovní potenciál svých zaměstnanců.

Marek Řezanka, demograf

Tento ukazatel je zapotřebí očistit od vlivů různých rušivých struktur (věkové, vzdělanostní, atd.) - potom jeho hodnota bude reálněji vypovídat o podílu diskriminace na trhu práce, i když tuto diskriminaci nebude s to stále jednoznačně číselně vyjádřit.

Podpora stejné mzdy za stejnou práci je jistě ušlechtilým cílem. Zde je podle mě třeba působit hlavně na média ve smyslu překonávání stereotypů z minulosti a upozorňování na případy, jež diskriminací zavánějí. Jde o to, aby rovné zacházení za stejných podmínek bylo samozřejmostí. Zároveň bych ale kladl důraz, možná ještě větší, na úpravu částečných úvazků jako nástroje, jenž bude v ČR sloužit ženám i mužům a jenž povede k lepšímu propojení rodinného života s pracovním. Zde velmi zaostáváme za průměrem Evropy.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí