x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

06/2012 Téma tohoto čísla

Gender a sociální vyloučení

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
opět do našeho zpravodaje přinášíme nové téma. Je jím sociální vyloučení. Na veřejnosti se o problematice lidí žijících „na okraji“ společnosti mluví poměrně dost a většinou bohužel negativně – jako o přetrvávajícím problému, jehož efektivní řešení je těžké najít. Málokdy je však komentován genderový aspekt fungování sociálně vyloučených skupin. A právě o vhled do této dimenze se pokouší číslo, které si teď otevíráte.

První, co člověka žijícího v České republice napadne, když se řekne sociální vyloučení, jsou s velkou pravděpodobností romská ghetta. Několik článků Romům a Romkám věnujeme z tohoto důvodu i my. Doporučuji například příspěvek Radky Janebové nebo rozhovor se zástupkyní IQ Roma Servis. Romská menšina však zdaleka nepatří k jediné sociálně vyloučené skupině o nás. Text Jitky Kolářové se věnuje skupině lidí živících se prostitucí, otázkou bezdomovectví se zaobírá rozhovor s členkami nově založeného občanského sdružení Jako doma. Inspiraci ze zahraničí, konkrétně z USA, přináší článek Kristýny Ciprové, stipendistky Fulbright-Masarykova stipendia.

Přeji užitečné čtení a ať se nám všem práce na demokratizaci společnosti daří,

Nina Bosničová, šéfredaktorka.

Obsah čísla

Aktuálně...

Přijďte s námi oslavit MDR!

Mezinárodní den rovnosti žen a mužů 19. června oslaví Gender Studies, o.p.s. v Praze a partnerské organizace v Olomouci a Poděbradech opět „na ulici“ - informačními stánky pro širokou veřejnost a doprovodnými akcemi.
Rovné příležitosti v praxi

Inspirace z USA - práce nejen s LGBT mládeží bez domova

Na podzim 2010 jsem měla díky Fulbright-Masarykovu stipendiu možnost zúčastnit se stáže v L.A. Gay & Lesbian Center (LAGLC). Tato zřejmě největší světová organizace zaměřená na LGBT (lesbické, gay, bisexuální a trans) osoby má nesmírně široké a pestré spektrum programů.
Rovné příležitosti v praxi

Komu Česká republika pomáhá?

Hlavním cílem české zahraniční rozvojové spolupráce (dále ZSR) je přispět k odstraňování chudoby v kontextu udržitelného rozvoje v partnerských zemích (zákon o ZRS 2010). Na ZRS putuje z českého rozpočtu každý rok více než 4,3 miliardy korun.
Osobnost

Bezdomovectví je pro ženy obrovské stigma

Bezdomovectví je palčivým problémem především větších měst. Zhoršující se sociální situace připravuje stále více lidí o domov, a v čím dál větší míře se to týká také žen.
Osobnost

Blízký soused

Ing. Pavlu Papazianovou jsem potkala na dni otevřených dveří, který pořádala počátkem tohoto roku Nadace rozvoje občanské společnosti.
Gender Studies

Rovné příležitosti – jak na to?

Jedním z důležitých způsobů, jak prosazovat rovné příležitosti žen a mužů je sdílení konkrétní praxe a zkušeností s realizací jednotlivých opatření.

Co si myslíte o ... ?

Co je, dle Vás, nejpalčivějším problémem sociálně vyloučených skupin v ČR?
Na otázku odpovídají:

Martin Šimáček, ředitel odboru pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura), Úřad vlády ČR

V Česku se chudoba a sociální vyloučení bohužel nejvíce týká Romů, což dokazuje řada domácích i zahraničních výzkumů, naposledy například srovnávací výzkum Agentury EU pro základní práva. Navíc, jak ukazují pravidelné výzkumy veřejného mínění, Romové jsou velmi negativně vnímáni většinou společnosti. Monitorování tisku, které pravidelně provádíme, ukazuje, že média z desetitisíců trestných činů ročně vybírají jeden či dva týdně, ve kterých označí za viníky Romy. Tím přispívají k tomu, že Romové jako celá skupina získávají velmi nepříznivý mediální obraz. Mezi trvalé nevýhody sociálně vyloučených lidí patří přetrvávající segregace ve vzdělání (nadpoloviční většina dětí z vyloučených lokalit končí v praktických školách) a vysoká konkurence na trhu práce – ztrátou zaměstnání je ohroženo čím dál více lidí v důsledku stagnace ekonomiky. Množství chudých lidí je také vydíráno lichváři a zprostředkovateli rychlých půjček, vymahači dluhů a exekutory. Devastační vliv mají také dealeři drog a kuplíři, kteří se živí na životní krizi těchto lidí. Cesta z této situace vede skrze důsledné vymáhání pravidel, začleňovací programy, podporu vzdělávání dětí, zaměstnanosti a postih těch, kteří se na chudobě přiživují.

Magdalena Hornová, členka, Jako doma, o.s.

Naše sdružení se zabývá destigmatizací osob bez domova, prevencí bezdomovectví a upozorňuje na genderový podtext bezdomovectví. Ženy bezdomovkyně tvoří až pětinu osob na ulici. Bezdomovectví neustále narůstá mezi mladými ženami a ženami z etnických minorit či ženami imigrantkami. Bezdomovkyně často prošly domácím násilím, mohou to být ženy z výkonu trestu a stále častěji přibývá žen s psychickými problémy. Velkým problémem je i jejich zadlužení, které se týká až 90 % bezdomovkyň. Hlavním problémem žen bez domova je kumulace všech těchto handicapů.

Lidija Grebo a Martina Horvathova, projektové koordinátorky, Slovo 21 - Manushe

Jako Romská ženská skupina Manushe se domníváme, že nejpalčivějším problémem sociálně vyloučené skupiny, kterou se zabýváme, je začarovaný kruh nízké vzdělání – nezaměstnanost – dluhy. Nedostatečné vzdělávání je, vedle jiných důvodů, příčinou snížené možnosti zaměstnání. Dlouhodobě nezaměstnaný člověk ztrácí odvahu a zájem pokračovat v hledání práce a dost často se stává jen pasivním příjemcem sociálních dávek. Zvyšující se náklady na život, podléhání vlivu masmédií a reklamy využívajících sklonu lidí ke konzumnímu životu, a snadnost získání půjčky od více či méně pochybných firem, znamenají zvyšující se zadlužení sociálně vyloučených lidí. Ti bohužel nejsou schopni domyslet důsledky svých rozhodnutí, ve chvíli, kdy žádají další a další půjčky, které jim firmy za vysoký úrok ochotně nabízejí. Sociálně vyloučení totiž žijí v prostředí, kde je podobné chování naprosto normální.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí