x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 01/2023 Dějiny každodennosti & gender

Bangkok Rules: nový projekt na podporu vězněných žen

31.1.2023, Anita Beganyová, PR manažerka a Lenka Ouředníčková, ředitelka pro inovace a rozvoj, obě RUBIKON Centrum

V České republice se za posledních 20 let počet vězněných žen více než zdvojnásobil. V poměru žen mezi vězněnými osobami zaujímá Česká republika 5. místo v Evropě a 25. ve světě (k červnu 2022). Nový projekt neziskové organizace RUBIKON Centrum reaguje na výzvu OSN a PRI (Penal Reform International), které apelují na potřebu řešení globálního problému nárůstu vězněných žen implementací tzv. Bangkok Rules v praxi jednotlivých států.

Téma genderu a rovných příležitostí je dnes již hojně diskutováno a aplikováno zejména na trhu práce, z hlediska přístupu ke vzdělání, harmonizace pracovního, osobního a rodinného života atd. Problematiku genderu je však potřeba posílit také na poli trestní justice. Apel Organizace spojených národů zní jasně: odsouzené a vězněné ženy mají své specifické potřeby a vyžadují specifický způsob zacházení. V roce 2010 Valné shromáždění OSN schválilo tzv. BANGKOCKÁ PRAVIDLA, což je soubor 70 pravidel upravující převážně zacházení s trestanými a vězněnými ženami. Pravidla doplnila obecné standardy do té doby platné pro všechny vězně a také apelují na snižování zbytečného uvězňování.

Historicky byly věznice a vězeňské režimy téměř vždy navrženy pro většinovou mužskou vězeňskou populaci. Od architektury budov, přes bezpečnostní postupy, až po zdravotní péči, kontakt s rodinou, práci a vzdělávání.1 

Projekt Bangkok Rules: Naplnění Bangkok Rules V ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen si klade za cíl zlepšit informovanost odborné i laické veřejnosti o existenci a významu BR a vytvořit podmínky pro podporu dobré praxe jejich uplatňování v systému trestní justice v ČR. Projekt realizuje nezisková organizace RUBIKON Centrum v partnerské spolupráci s norskou nevládní organizací Culture Break Borders, s dobou realizace v letech 2022–2023.

Projekt je financován z Fondů EHP a Norska v rámci finančního mechanismu Norské fondy 2014 – 2021. 

Více informací o projektu a BR se dozvíte na www.zenyavezeni.cz

1) Tématu vězeňství z pohledu genderu jsme věnovali v březnu 2018 celé číslo našeho zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech [pozn. redakce] https://zpravodaj.genderstudies.cz/cz/cisla-casopisu/01-2018

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *