Caryl Churchill: Sedmé nebe

4.12.2018, Helena Skálová, Gender Studies, o.p.s.

Autorka divadelní hry Sedmé nebe (v angl. originálu Cloud Nine), Caryl Churchill, je významnou britskou dramatičkou, která se nejen obsahem svých děl hlásí k feministickým myšlenkám.

Tato hra, která je aktuálně na repertoáru Divadla pod Palmovkou, přináší na jeviště téma krize patriarchální rodiny, vžitých či vnucených sexuálních stereotypů a chování a emancipace nejen žen, ale obecně obou pohlaví. Zobrazuje různé modely (rodinného) soužití – první dějství se odehrává v  rodině vysokého úředníka v britské kolonii v Africe za doby vlády královny Viktorie. Autorka vtipně odhaluje, co se skrývá za zdánlivě tradičními patriarchálními vztahy -  všeobecně rozšířená nevěra, homosexualita atd. K celkové absurditě situací přispívá obsazení postav – v několika případech hrají mužské role ženy a ženské muži.

Druhé dějství se naproti tomu odehrává v současném Londýně – pro postavy však uplyne jen 25 let. Tento velký časový skok zvýrazňuje změny, které ve společnosti nastaly. Rodinné soužití je navenek mnohem svobodnější, lidé utvářejí i jiné modely rodin, žijí v různorodých komunitách. Autorka však neopouští kritický nadhled a tuto novou „svobodu“ komentuje stejně ironicky jako pokrytectví minulosti.

Představení jsem zhlédla díky pozvání přímo z Divadla pod Palmovkou. Osobně považuji za velmi pozitivní počin dramaturgické rozhodnutí o zařazení hry feministické autorky do aktuálního programu divadla. Zážitek z představení je pozitivní, ačkoli z mého genderově profesionálního úhlu pohledu nebyl obsah hry nijak šokující, považuji za osvěžující jak samotné téma hry, tak i jevištní zpracování. To je velmi úsporné a čisté, jak v případě architektury scény i pokud jde o kostýmy jednotlivých postav. Herecké výkony všech aktérů a aktérek podtrhují dobře napsaný scénář.

Publiku, které není natolik profesně „deformované“ jako já sama může představení rozšířit obzory a nabourat zažité stereotypy v oblasti vnímání odlišností a nerovností. Pokud chcete využít kulturní zážitek k tomu, abyste posunuli vnímání genderové „normality“ u svých přátel či rodiny, lze návštěvu tohoto představení pouze doporučit.

Tvůrčí tým:
Režie Eduard Kudláč, scéna a kostýmy Eva Kudláčová Rácová, hudba Martin Burlas, překlad Petr Palouš, dramaturgyně Iva Klestilová.

Obsazení:
Clive / Cathy: Milan Mikulčík, Betty / Edward: Radek Valenta, Joshua / Gerry: Filip Březina, Edward / Betty: Kamila Trnková, Maud / Victoria: Ivana Wojtylová, Ellen / Mrs Sauders / Lin: Barbora Kubátová, Harry / Martin: Jan Teplý

Nejbližší představení:
10. prosinec 2018, 27. prosinec 2018, 9. leden 2019, 13. únor 2019 vždy od 19.00.