x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2006 Rovné příležitosti žen a mužů v telekomunikačních firmách

Časopis Sociální práce přináší informace o diskriminaci na trhu práce

31.1.2006, Alexandra Jachanová Doleželová, Gender Studies, o.p.s.
V druhé polovině minulého roku vyšlo číslo časopisu Sociální práce zaměřené na Rovnost příležitostí. Časopis vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci a má několik poslání: např. podporovat schopnost společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce, přispívat k rozvoji sociální práce jako vědní disciplíny a ke zkvalitnění vzdělávání v sociální práci. Úvodní medailon tohoto čísla časopisu je věnován Jiřině Šiklové, socioložce a zakladatelce obecně prospěšné společnosti Gender Studies, která v roce 2005 oslavila své 70. narozeniny. Struktura časopisu je založena převážně na rozhovorech, které jsou doplněny anketou, informacemi o Acquis communautaire rovnosti žen a mužů a akademickými statěmi.

V druhé polovině minulého roku vyšlo číslo časopisu Sociální práce zaměřené na Rovnost příležitostí. Časopis vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci a má několik poslání: např. podporovat schopnost společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce, přispívat k rozvoji sociální práce jako vědní disciplíny a ke zkvalitnění vzdělávání v sociální práci. Úvodní medailon tohoto čísla časopisu je věnován Jiřině Šiklové, socioložce a zakladatelce obecně prospěšné společnosti Gender Studies, která v roce 2005 oslavila své 70. narozeniny. Struktura časopisu je založena převážně na rozhovorech, které jsou doplněny anketou, informacemi o Acquis communautaire rovnosti žen a mužů a akademickými statěmi.

Časopis není zaměřen pouze na rovné příležitosti žen a mužů, ale najdete zde také články týkající se zdravotně postižených a ageismu. Klára Pavlíčková v rozhovoru poukazuje na diskriminaci v zaměstnání, kterou prožila díky svému zrakovému postižení. Marie Jacková, vedoucí rodinné politiky na slovenském Ministerstvu práce a sociálních věcí si stěžuje na přibývání případu diskriminace na základě věku.

Anna Čurdová, předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů v rozhovoru představuje aktivity Rady. Jako aktuální problémy v rovných příležitostech pro muže a ženy vidí Anna Čurdová "nízké zastoupení žen v rozhodovacích procesech na všech úrovních, postavení žen na trhu práce (ohodnocení, ohrožení nezaměstnaností), otázky vyrovnání profesního a rodinného života, otázky domácího násilí."

Petra Bukovjana, vedoucí kontrolního oddělení Úřadu práce, odpovídá na otázky, které se týkají přístupů úřadů práce k diskriminačnímu jednání zaměstnavatele v přístupu k zaměstnání nebo v zaměstnání samotném. Podle Petra Bukovjana se úřady práce touto tématikou zabývají dostatečně.

O genderových stereotypech mluví Alena Králíková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Gender Studies, která říká, že ke zvýšení povědomí o rodové citlivosti a toleranci může vést jedině diskuze. "Postupná "výchova" formou zvyšování povědomí je jedinou cestou k tomu, jak měnit postoje lidí."

Určitě stojí za to si přečíst Analýzu rozdílu pracovních příjmů mužů a žen, kterou sepsala Drahomíra Fischlová, výzkumná pracovnice Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Studie odpovídá na tyto otázky: "zda existují rozdíly mezi průměrnými příjmy mužů a žen a v jakém rozsahu; zda příčinou tohoto rozdílu je diskriminace na základě pohlaví; a zda je rozsah tohoto rozdílu, jeho výše a příčiny konstantní nebo se v čase mění." Práce objasní princip rovného odměňování mužů a žen v právních předpisech ČR a EU, představí oblasti, které ovlivňují rozdíly v pracovních příjmech a vysvětlí rozdíly mezd mezi muži a ženami "podle jednotlivých skupin, resp. charakteristik, které jsou statisticky sledované - vzdělání, věk", aj.

Časopis určitě stojí za přečtení i těm, pro které sociální práce není hlavním oborem. Je totiž nutné zmínit, že toto číslo se od tématu sociální práce velmi vzdaluje a je zajímavé převážně pro ty, které zajímá problém diskriminace na trhu práce.

Časopis si můžete zakoupit v knihovně Gender Studies nebo objednat na internetových stránkách časopisu .

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *