x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

09/2007 Rovné příležitosti žen a mužů ve firemní praxi

Další příloha časopisu HR Forum o rovných příležitostech!

31.8.2007, Alena Králíková, Gender Studies, o.p.s.
Začátkem září vyjde nová příloha časopisu HR Forum zaměřující se na koncept rovných příležitostí. Představí nejen aktivity minulé, ale i dlouhodobé, plány skoro až celospolečenského významu, ale i velmi individuální, úspěchy místní i zahraniční, a bariéry, které jsou si podobné, ať už jste kdekoli. Příloha HR Fora o rovných příležitostech je zdrojem zajímavých textů, názorů i tipů, jak rovné příležitosti uchopit a využít…nic víc a nic míň…

Začátkem září vyjde nová příloha časopisu HR Forum zaměřující se na koncept rovných příležitostí. Představí nejen aktivity minulé, ale i dlouhodobé, plány skoro až celospolečenského významu, ale i velmi individuální, úspěchy místní i zahraniční, a bariéry, které jsou si podobné, ať už jste kdekoli. Příloha HR Fora o rovných příležitostech je zdrojem zajímavých textů, názorů i tipů, jak rovné příležitosti uchopit a využít…nic víc a nic míň…

Mezi akce, které již proběhly, ale stojí za to se k nim vrátit, patří mezinárodní konference o tom, jak se konceptu rovných příležitostí daří ve firmách (reportáž připravily přímé účastnice Nina Bosničová a Kateřina Machovcová), a mezinárodní seminář pořádaný Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ) a Gender Studies. Věřte, že jsou - byť ve stručných náznacích - dobrými tipy, kam se při realizaci programů na podporu rovnosti a diverzity ubírat.

Aktivity, jejichž hodnotu nebo pozitivní dopady pro firmu a její zaměstnance nelze snadno odhadnout, a přesto jsou realizovány, představí nejen firmy působících v České republice: tentokrát formou co nejkonkrétnějších případových studií. Nebudeme vás napínat: půjde o společnosti SAP, Nestlé, Škoda Auto, Hewlett-Packard a eBay. Každá z nich pojala rovné příležitosti jinak, ale každá odpovědně a s ohledem na ty, kdo firmu a její hodnotu spoluvytvářejí - zaměstnance a zaměstnankyně.

Příloha vkročí i do hlubších teorií: Petra Kubálková z Otevřené společnosti blíže představí myšlenku a průběh genderového auditu v českých firmách, na němž se sama podílela. Svým dílem přispěli i zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů - v projektu Půl na půl (který mimochodem stojí i za samotnou přílohou HR Fora) vytvořili manuál kolektivního vyjednávání s ohledem na rovné příležitosti - jeho podobu přibližují v dalším článku.
O tom, že rovné příležitosti nejsou a ani by neměly být pouze věcí zaměstnavatelů v privátním sektoru, hovoří článek Evy Ferrarové - ta mj. představuje ocenění Úřad roku za aktivity v oblasti rovných příležitostí právě na úrovni obcí a krajů. Zaujmout by vás mohl i "výlet" do Slovinska - Majda Hrženjak popisuje, jak právě tam přistupují k různým programům slaďování osobního, rodinného a pracovního života. Nezapře však své vzdělání a bohaté zkušenosti v oblasti sociologie a sociální politiky a celý koncept slaďování zasazuje do širšího teoretického kontextu. I proto je její text hodný doporučení.
V příloze nechybějí ani osobní pohledy na téma rovnosti žen a mužů. Tentokrát se v obou případech dotazovala Zita Lara z ČSRLZ. Oslovila Marii Jírů, která byla za rok 2006 zvolena Manažerkou v oblasti vzdělávání. Její společnost, Centrum andragogiky, je na trhu vzdělávání nováčkem, ale o to úspěšnějším. Druhý rozhovor vedla tatáž autorka se Zorou Jandovou, kterou možná netřeba představovat: ale podařilo se!

Ochutnávku přílohy o rovných příležitostech máme za sebou… vězte, že stojí za pozornost.

Časopis si můžete vyzvednout v knihovně Gender Studies, která je od září opět otevřena v úterý až pátek od 12 do 18 hodin v Gorazdově 20.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *