x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2006 Rovné příležitosti žen a mužů v telekomunikačních firmách

Elektronický zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech má sloužit jako zdroj informací o programech na podporu rovných příležitostí

31.1.2006, Gender Studies, o.p.s.
Význam rovných příležitostí pro ženy a muže v Evropské unii stále roste. Hledisko rovnosti žen a mužů by tedy mělo být zakomponováno do všech projektů požadujících financování ze strukturálních fondů. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydávají každý měsíc elektronický zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech. Jak je zřetelné již z názvu, zpravodaj se zaměřuje na tématiku rovných příležitostí převážně žen a mužů ve strukturálních fondech, resp. projektech a aktivitách z nich podpořených. Má sloužit hlavně jako zdroj informací o programech na podporu rovných příležitostí a projektech realizovaných ze strukturálních fondů EU. Uvede příklady dobré praxe ze zahraničí a jejich souvislosti se situací v ČR, a poskytne čtenářům a čtenářkám aktuality týkající se rovných příležitostí ve strukturálních fondech.

Význam rovných příležitostí pro ženy a muže v Evropské unii stále roste. Hledisko rovnosti žen a mužů by tedy mělo být zakomponováno do všech projektů požadujících financování ze strukturálních fondů. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydávají každý měsíc elektronický zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech. Jak je zřetelné již z názvu, zpravodaj se zaměřuje na tématiku rovných příležitostí převážně žen a mužů ve strukturálních fondech, resp. projektech a aktivitách z nich podpořených. Má sloužit hlavně jako zdroj informací o programech na podporu rovných příležitostí a projektech realizovaných ze strukturálních fondů EU. Uvede příklady dobré praxe ze zahraničí a jejich souvislosti se situací v ČR, a poskytne čtenářům a čtenářkám aktuality týkající se rovných příležitostí ve strukturálních fondech.

Na stránkách Zpravodaje naleznete rozhovory s osobnostmi ze státní správy, institucí spravujících SF i z neziskového sektoru, příklady dobré praxe a návrhy na rozvoj horizontální priority rovné příležitosti.

Ve dvou vyšlých číslech jsme představili operační programy SROP (Společný regionální operační program) a OPRLZ (Operační program rozvoj lidských zdrojů). Dále se můžete těšit na: OPPP (Operační program průmysl a podnikání), OPRVMZ (OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství), OPI (OP Infrastruktura) a JPD3 (Jednotný programový dokument pro cíl 3).

Přečíst si můžete velmi zajímavé rozhovory s Arnoštem Marxem, ředitelem Odboru Rámce podpory Společenství MMR ČR a Zdeňkou Kučerovou z Odboru řízení pomoci Evropských strukturálních fondů na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Zpravodaj naleznete na internetové stránce http://zpravodaj-rp.strukturalni-fondy.cz/index.html, k jeho odběru se můžete přihlásit na emailové adrese gender.office@ecn.cz.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *