x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01 / říjen 2005 Rovné příležitosti rovná se prosperující společnost

Equal nebo gender?

30.9.2005, Katka Jonášová, Gender Studies, o.p.s.
Slovo gender patří k těm, k němuž není snadné nalézt jednoslovný český ekvivalent bez velkých významových ztrát. Gender neznamená ani jednoduše rod ani pohlaví, často je pojímáno jako sociální pohlaví naplněné rolemi, v nichž jsme vychovány/i, které hrajeme, tedy jako jakýsi společenský obal našeho biologického pohlaví. Ale ani tento výklad není zcela přesný. Gender je především slovo, které touží být rovnocenně rodově zatížené, chce v sobě nést ženskou i mužskou součást stejným dílem, a přitom obě složky respektovat v jejich jedinečnosti.

Slovo gender patří k těm, k němuž není snadné nalézt jednoslovný český ekvivalent bez velkých významových ztrát. Gender neznamená ani jednoduše rod ani pohlaví, často je pojímáno jako sociální pohlaví naplněné rolemi, v nichž jsme vychovány/i, které hrajeme, tedy jako jakýsi společenský obal našeho biologického pohlaví. Ale ani tento výklad není zcela přesný. Gender je především slovo, které touží být rovnocenně rodově zatížené, chce v sobě nést ženskou i mužskou součást stejným dílem, a přitom obě složky respektovat v jejich jedinečnosti.

Takto metaforicky by bylo možné popsat i základ práce nevládní neziskové organizace Gender Studies, o.p.s. Ta v současnosti slouží jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Všichni ovšem víme, nebo si musíme přiznat, že žijeme ve světě, který z hlediska držení moci ovládají muži. A tak je logické, že Gender Studies intenzivně podporuje především ženy a jejich rovné šance ve všech aspektech života - na trhu práce, ve vládní sféře, v oblasti násilí nebo i v prosazení se ve světě informačních technologií. Od svého založení v roce 1991 socioložkou Jiřinou Šiklovou, kdy nahrazovala absenci oboru na českých univerzitách, směřuje organizace stále více k práci pro širokou veřejnost, především vyhledáváním tradičních, sociálních či politických překážek, které znemožňují rovnost ve společnosti nastolit.

Nejnovějším ohniskem zájmu Gender Studies, o.p.s. je tříletý evropský projekt EQUAL. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Prostřednictvím nejrůznějších právních, informačních a výzkumných nástrojů a širokých regionálních i mezinárodních partnerství tento projekt propojí zákonem danou politiku rovných příležitostí na trhu práce (bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní stav) s těmi, kdo ji v reálném životě opravdu potřebují. Nejohroženějšími skupinami na pracovním trhu jsou v dnešní době především ženy a muži na rodičovské dovolené a ženy starší padesáti let. Pro ně především bude projekt vytvářet právní, personalistické a argumentační zázemí, které by jim mělo jejich profesní život usnadnit. Kromě toho se projekt bude zaměřovat i na vyhledávání pozitivních zkušeností a dobrých řešení ze zahraničí, na debaty a workshopy s personalisty, na inspirativní programy pro firmy, na manuály pro právníky, na politický lobbying, ale i na mediální kampaně. Projekt EQUAL má z rovných příležitostí vytvořit názor široce přijímaný laickou i odbornou veřejností. EQUAL by se stejně jako GENDER měl stát synonymem pro rovnost při respektování jinakosti.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *