x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03/2018 Žena v krajině

Gender a urbanismus

28.8.2018, Michaela Chržová, Gender Studies o.p.s.

Obě představované knihy se tentokrát týkají urbanismu a prostředí města. První z nich je odbornou publikací, která na základě výzkumné činnosti přináší zprávu o souvislostech genderu a urbanismu. Druhá kniha pak nabízí způsoby, jak stavět a přizpůsobovat města tak, aby poskytovala rovné možnosti využití pro všechny bez ohledu na pohlaví nebo jiné faktory.

Města a gender

Jarvis, Helen. Cities and Gender, 2009. ISBN 0-415-41570-5.

Čtivě napsaná odborná kniha Cities and Gender vychází z myšlenky, že muži a ženy zažívají a vnímají prostředí města odlišně. Tyto rozdíly se projevují v jejich vztahu k majetku, k bydlení, k oblasti práce i ke způsobu využívání dopravy. Liší se i celá řada jejich domácích a opatrovnických povinností.

Kniha systematicky zpracovává souvislosti urbanismu a genderových studií. Představuje jak feministickou kritiku hlavního proudu urbánní politiky a územního plánování, tak možnosti genderově citlivých změn v rámci debaty o sociálních či environmentálních otázkách městských regionů. Analýza zkoumá genderové aspekty celé řady jevů a problémů, které se v současných městech objevují. Vedle již zmiňované dopravy nebo bydlení jsou to například souvislosti nerovnoměrného vývoje městských částí nebo sociální vyloučení.

Kniha je strukturována do tří hlavních kapitol „Přístupnost města", "Gender a prostředí zástavby" a "Zastoupení a regulace". V těchto obsahových celcích dochází k analýze proměn, ke kterým v současném světě prokazatelně dochází v evropských a severoamerických městech i v urbánních oblastech jižní polokoule. Popisované změny zasahují nejen samotný veřejný prostor, ale také pracovní postupy (například v kontextu plánování zástavby) nebo strukturu domácností. Mezinárodní případové studie upozorňují čtenáře a čtenářky na výrazné kontrasty, které je, co se týče genderu, možné zaznamenat jednak geograficky mezi severní a jižní částí světa, ale také v otázkách rovných příležitostí nebo diverzity. Kniha ale také věnuje značnou pozornost vzájemné propojenosti faktorů, které ovlivňují životy žen a mužů v globálním měřítku a často mohou přímo vést k nerovnostem v jejich vývoji.

Publikace se zaměřuje na genderový rozměr urbanismu proto, že právě tento aspekt nebyl podle autorského kolektivu v tomto oboru dříve dostatečně zohledňován.  Kniha tak přináší nový náhled a nová zjištění související s dnes často diskutovanou transformací genderových rolí ve společnosti a s jejím spojením s oblastí státní politiky a politických názorů jednotlivců, stejně jako mocenských vztahů. Kniha tak protíná téma domova, práce, rodiny, městského osídlení a občanské společnosti.

 

Jak navrhnout férově sdílené město?

Sidorová, Milota a kol. Jak navrhnout férově sdílené město?, 2016. ISBN 978-80-906270-7-9.

Publikace Jak navrhnout férově sdílené město? vyšla s podtitulem 8 krátkých příběhů z každodenního života založených na férovém urbanismu a městotvorném designu ve spolupráci Heinrich-Böll-Stiftung a Women Public Space Prague (WPS Prague). Publikace vyniká svým obsahem, který představuje pojem férově sdíleného města a na zcela konkrétních příkladech uvádí, jak takové město pro jeho obyvatele a obyvatelky v praxi vytvořit.

Také forma a vizuální pojetí brožury je poměrně unikátní. Autorský kolektiv totiž zvolil komiksovou podobu, kterou vypráví osm příběhů svých hrdinek a hrdinů, kteří vždy reprezentují určitou skupinu lidí a jejich potřeb v městském prostředí. Jednotlivými příběhy pak provází fiktivní architektská dvojice Sofie a Erik, kteří upozorňují na nedostatky v současné podobě měst a nabízejí řešení problémů, které díky nim vznikají. Modelové situace a často také řešení problematických míst ve městě našly autorky na příkladech z reálné urbánní kultury v evropských městech a z každodenního života jejich obyvatel a obyvatelek.

V publikaci se čtenáři a čtenářky setkají s několika generacemi lidí, kteří buď ve městech žijí, pracují nebo je navštěvují. Malé děti, mladá dívka, rodiče malých dětí, staří lidé a další postavy publikace vysvětlují, co jim při pobytu a pohybu ve městě dělá potíže. V některých případech jde o věci zjevné, které už trápí obyvatelstvo měst delší dobu, ale při urbánním rozvoji je jim věnován buď jen nedostatečný, nebo vůbec žádný prostor. Jiné příběhy naopak poukazují na situace a problémy, které nejsou na první pohled očividné.

Publikace si jistě zaslouží pozornost všech, kteří se zajímají o rovné příležitosti a/nebo o urbanismus. Obsah přináší řadu podnětů k zamyšlení a také mnoho inspirace.


Tyto i další zajímavé publikace najdete v širokém fondu Knihovny Gender Studies. Otevírací dobu a další informace najdete zde. Příjemné a inspirativní čtení Vám přeje tým Knihovny Gender Studies.

 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *