x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03 / prosinec 2005 Rovné příležitosti 2005

Hewlett-Packard: Jak funguje nejlepší firma s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR pro rok 2005?

30.11.2005, Linda Sokačová, Gender Studies, o.p.s.
Firma Hewlett-Packard zvítězila v soutěži pařádané obecně prospěšnou společností Gender Studies v hlavní kategorii - nejlepší firma s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR - Ženy v řídících pozicích. Proč Hewlett-Packard podporuje rovnoměrné zastoupení žen a mužů v řídících pozicích, vysvětlila prokuristka firmy Denisa Bellinger: "Dlouhodobou konkurenční výhodou úspěšné společnosti je využití silných stránek obou pohlaví a neuchylovat se k jednomu či druhému extrému."

Firma Hewlett-Packard zvítězila v v soutěži pařádané obecně prospěšnou společností Gender Studies v hlavní kategorii - nejlepší firma s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR - Ženy v řídících pozicích. Proč Hewlett-Packard podporuje rovnoměrné zastoupení žen a mužů v řídících pozicích, vysvětlila prokuristka firmy Denisa Bellinger: "Dlouhodobou konkurenční výhodou úspěšné společnosti je využití silných stránek obou pohlaví a neuchylovat se k jednomu či druhému extrému."

Hewlett-Packard poskytuje svým zaměstnankyním programy na podporu žen v řídících pozicích. Hlavním programem zaměřeným na vyhledávání potencionálních manažerek a jejich vzdělávání je TOP TALENT LIST. Jeho záměrem je vytipovat z řad zaměstnankyň ty, které stojí na začátku své kariéry a napomoci jim ve zdokonalování profesních dovedností. Cílem tohoto programu je, aby zastoupení žen na vedoucích pozicích bylo 30%, což odpovídá procentuálnímu zastoupení žen ve firmě. Celý program probíhá pod mezinárodním vedením na nadnárodní bázi.

A jak program funguje konkrétně na národní úrovni? Je vytvořeno několik skupin po asi 30ti lidech a každá skupina dostane svého kouče. Členům jsou poskytnuty odkazy na samostudium a získají také přístup na e-learningovou platformu s přesně zadanými tématy a časovým harmonogramem, do kdy má být co zvládnuto. V poslední třetině stanového období probíhá sebehodnocení a celkové hodnocení projektu. Na závěr celého běhu je svoláno třídenní soustředění, kde se v realitě procvičují situace známe z virtuálního prostředí a účastnice se také dostávají do kontaktu a mohou porovnávat metody řízení a přístupu aplikované v kulturně a geograficky různých zemích.

Kromě toho nabízí Hewlett-Packard coaching. Ten je poskytován ženám pro případ zvládání nestandardní situace, např. komunikační problémy v týmu, sexuální obtěžování. Pravidelně ve čtvrtletních intervalech jsou sledovány počty nově přijatých či povýšených žen.

Odpovídá prokuristka firmy Denisa Bellinger:

Proč jste se rozhodli uplatňovat programy na podporu žen v řídících pozicích?

Management je z praktického hlediska oborem založeným na umění jednat s lidmi, na vytváření a udržování vztahů. Teorie, které preferovaly potřebu zakládat vedení a řízení na síle, racionalitě či analytických schopnostech, se staly mýtem. Společnost, která má ve své strategii dlouhodobý úspěch, musí pracovat a kontrolovat vztahy, potažmo vnitřní atmosféru. Podcenění tohoto faktu může mít pro každou společnost katastrofické následky. A právě v oblasti "vztahů" je přínos ženy pro každý management naprosto nepřehlédnutelný. Víra v tým a spolupráci v něm jednoznačně doplňuje mužskou víru v jedince a jeho výkon, intuice doplňuje silné racio, apod.

Na co se musí firma, která se rozhodne realizovat programy na podporu rovných příležitostí připravit? Jaké jsou náklady a jaké zisky?

Asi nejdůležitější je, aby se firma, její vedení i zaměstnanci, s tímto programem ztotožnili a v praxi jej též uplatňovali. Aplikace těchto programů dává zaměstnancům pocit jistoty a komfortu. Budou-li se zajímat o zaměstnání u firmy, pro niž jsou rovné příležitosti prioritou, mají jistotu, že v rámci své politiky tato firma upřednostňuje nediskriminační prostředí a rovné zacházení.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *