x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 02/2023 Na jedné lodi, gender na trhu práce

Jak na digitalizaci a genderovou rovnost ve firmách?

29.6.2023, Marie Pospíšilová, Sociologický ústav AV ČR

Do letošní soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se přihlásilo 21 firem a organizací (zaměstnavatelů) různého charakteru a velikosti. Zaměstnavatelé byli hodnoceni již tradičně dle celkového přístupu k rovnosti v rámci své organizace. Hlavním tématem letošního ročníku byla rovnost v oblasti digitalizace. Informace byly získávány od zaměstnavatelů a následně ověřovány mezi zaměstnanými. Díky tomu je možné ověřit, jestli jsou deklarované principy či opatření uplatňována v praxi. 

Digitalizace ve firmách

Celkově je proces digitalizace ve firmách na nejrůznější úrovni – některé firmy digitalizují administrativu, způsoby komunikace, dochází k digitalizaci staveb a technického vybavení, stroji jsou nahrazovány i určité druhy činností. Některé firmy zmínily, že jim využívání technologií umožňuje zapojovat ženy do pozic, které kvůli fyzické náročnosti mohli v minulosti dělat převážně muži. Dobrou praxí v oblasti digitalizace může být například jednou firmou uvedený systém ambasadorů a ambasadorek, kteří pomáhají při zavádění nových technologií, radí zaměstnaným, monitorují využívání technologií a podílí se na motivačním systému k jejich využívání.

Práce na home office

Klíčovým tématem soutěže byly zkušenosti týkající se práce na dálku (home office). Jednotlivé firmy a organizace se značně lišily v tom, do jaké míry je možné pracovat na dálku s ohledem na charakter vykonávané práce. Samotný poměr práce na dálku či počet pozic, které takovéto možnosti mají, nebyl tolik podstatný, důležité bylo spíše to, jestli je práce na dálku umožňována spravedlivě a jestli jsou překážky k jejímu využívání objektivní.

Některé z firem či organizací mají práci z domova oficiálně ukotvenou pouze jako práci z místa, kde pracující bydlí. Jsou ale i takové, které umožňují zaměstnaným pracovat odkudkoliv. Některé firmy i s ohledem na charakter práce oficiálně určují pevnou pracovní dobu nebo alespoň její část. Část firem či organizací ale deklaruje, že je možné částečně nebo úplně pracovat flexibilně, nebo dokonce v jakoukoliv denní či noční dobu.

Z přihlášek do soutěže je ale patrné, že i ty firmy, které poskytují pracujícím velkou flexibilitu, apelují na důležitost osobního kontaktu a snaží se pracující motivovat k osobnímu setkávání – buď prostřednictvím benefitů v místě pracoviště, nebo nejrůznějšími společnými akcemi. Právě tyto motivace (oproti restriktivním opatřením) mohou být vnímané jako dobrá praxe. 

Někteří zaměstnavatelé způsob práce na home office sleduje a hodnotí, například pomocí výzkumů spokojenosti. Deklarují, že zpětnou vazbu berou v potaz, a snaží se pracovat s uváděnými nevýhodami. Pro usnadnění práce na dálku zavádějí nejrůznější opatření, která mají zaměstnaným tento druh práce zjednodušovat – výjimkou není poskytování techniky (PC či telefon, některé z firem umožňují tyto nástroje využívat i pro soukromé účely), příspěvku na vybavení (myš, obrazovka), nebo příspěvku na energie a internet. Jedna z firem dokonce zmínila, že během pandemie vedení objíždělo zaměstnané a vozilo jim kancelářské židle a polohovatelné stoly. Dobrou praxí v souvislosti s home office mohou být i zmiňovaná školení (v digitální podobě), která pracujícím pomáhají se zvládáním práce v domácím prostředí. Mezi zmiňovanými tématy školení byl například time management, ergonomie pracovního místa a další.

Snižování a zvyšování počtu zaměstnaných, změna náplně práce

Kromě práce na home office byly hlavními tématy soutěže také zvyšování a snižování počtu pracovních míst v důsledku digitalizace. Mezi oceňované praktiky v této oblasti patří práce s propouštěnými zaměstnanými – například oslovování propouštěných v případě nového zvyšování počtu pracovních míst či propracovaného outplacementu1 hrazeného zaměstnavatelem (pomoc s hledáním nové práce, přihlášením na úřad práce apod.). Dalším konkrétním tipem může být i oslovování současných pracujících v případě vytváření nových pracovních míst. Pokud dojde ke změně náplně práce v důsledku digitalizace, někteří zaměstnavatelé nabízí nejrůznější způsoby rekvalifikace. Změna náplně práce v důsledku digitalizace je často vnímaná pozitivně i samotnými pracujícími, oceňují například úbytek rutinní práce a možnost se soustředit na zajímavější a kreativnější úkoly, dále více prostoru pro sebevzdělávání. Úskalím může být to, že kvůli digitalizaci vznikají nová pracovní místa, která nejsou srovnatelná s těmi stávajícími, a vytvářejí se tak nové systémy odměňování, které mohou být nespravedlivé.

1) Podpora při propouštění

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *