x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 02/2023 Téma tohoto čísla

Na jedné lodi, gender na trhu práce

Vážené čtenářstvo,

léto je již v plném proudu a my vás zveme na plavbu do širých vod červnového čísla našeho zpravodaje, jehož tématem je gender na trhu práce. Konkrétně jsme zvolily*i název Na jedné lodi a uzavíráme tak tříletý stejnojmenný projekt věnující se převážně podpoře rovných příležitostí ve firmách a v akademickém prostředí.

Nejdříve bychom chtěly*i připomenout osobnost naší nedávno zesnulé dlouholeté kolegyně, přítelkyně a filmové dokumentaristky a spisovatelky Pavly Frýdlové. V rámci vzpomínkového večera v Knihovně Jiřiny Šiklové vznikla myšlenka na sepsání osobních zkušeností, které jsme poskládaly*i do mozaiky vzpomínek na Pavlu Frýdlovou.

Jak na mentoring, posilování kariérního růstu a slaďování osobního a pracovního života poradí náš kolega Josef Vošmik. Tématu slaďování, zejména managementu mateřské a rodičovské se podrobněji věnuje Klára Cozlová Čmolíková, která uvádí i výstupy dotazníkových šetření sledujících nejnovější trendy flexibilních forem práce. Jak probíhal networking a sdílení zkušeností rodičů na mateřské a rodičovské v rámci pravidelných setkání, přibližuje Anna Kotková. Kdo jsou letošními vítězi soutěže Firma roku: rovné příležitosti 2023 se dozvíte v ohlédnutí Štěpánky Sůsové za závěrečnou konferencí, která se nesla v duchu genderové dimenze digitalizace práce. Na téma digitalizace práce si také nenechte ujít rozhovor s Vandou Černohorskou ze Sociologického a Filosofického ústavu AV ČR, která je odbornicí nejen na digitalizaci, ale také intersekcionální genderové nerovnosti a feministický institucionalismus. Jak konkrétně na digitalizaci a genderovou rovnost ve firmách se pak zaměřuje Marie Pospíšilová. A v anketě (níže na stránce) se dozvíte, jaká opatření na podporu genderové rovnosti považují konkrétní firmy za účinný nástroj změny.

Dále se dočtete, jaké změny přináší novela zákoníku práce v kontextu genderové rovnosti v článku Šárky Homfray. Dalibor Holý pak reflektuje dopady pandemie Covidu-19 v kontextu genderových nerovností na trhu práce na konkrétních údajích ze statistik Českého statistického úřadu. Vaší pozornosti doporučujeme také článek Anny Karmazínové Dokážeme si říci o pomoc? Genderové stereotypy v oblasti duševního zdraví.

Opět nesmí chybět ani čtenářské tipy na prázdniny a k vodě! V dalším díle rubriky Kateřiny Čopjakové se můžete inspirovat i pro nejmladší feministické čtenářstvo a v tipech z naší knihovny od Lucie Přibyl se můžete těšit na odbornou literaturu na téma genderu na trhu práce. A jelikož máme Pride Month a před sebou duhové léto, v kulturní rubrice Ze světa múz jsme si pro vás připravily*i také queer poezii. Tentokrát se jedná o báseň Otvory z pera Magdaleny Šipky.

Na závěr vás srdečně zveme na komunitní a sousedskou akci Zažít město jinak 16. září 2023, kterou pořádáme na Jiráskově náměstí. Poděkování za grafické zpracování coveru červnového zpravodaje patří ilustrátorce Jenni Syväkuru.

V tomto čísle kormidlujeme v rozbouřeném moři nerovností na pracovním trhu i napříč celou společností. Jak říká Nawal El Saadawi, egyptská spisovatelka, feministická aktivistka a lékařka: „Feministé*tky, kteří jsou si vědomi dopadů patriarchátu, si také uvědomují, že jsme všichni na jedné lodi před nebezpečím patriarchátu a že útlak žen je univerzální."

Za celou redakci i tým Gender Studies vám tedy přeji inspirativní čtení, hodně odpočinku a krásné a solidární léto.

Marie Koval

Obsah čísla

Na jedné lodi, gender na trhu práce

Flexibilně, tradičně a netradičně: jak jsme se posunuli

Téma slaďování se nám vrací systematicky do našich životů v průběhu posledních 10 letech. A ještě více bylo akcelerované zkušeností s pandemií COVID-19 , když se ukázalo, že toto téma je spojené i s novými trendy v oblasti digitalizace práce.
Na jedné lodi, gender na trhu práce

„Kávičky”. Zkušenost s rodičovským sdílením z projektu Na jedné lodi, která může být inspirací pro zaměstnavatele i zaměstnané

Na začátku byl nápad propojit jinak spíše izolované rodiče na mateřské a rodičovské, umožnit jim pravidelná setkávání, síťování, podporu a vzdělávání. A tak vzniklo pravidelné setkávání rodičů předškolkových dětí a jejich networking, kterému jsme začali říkat „kávičky”. Tato setkání jsme po dobu trvání projektu spoluorganizovali každý měsíc.
Na jedné lodi, gender na trhu práce

Jak na digitalizaci a genderovou rovnost ve firmách?

Do letošní soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se přihlásilo 21 firem a organizací (zaměstnavatelů) různého charakteru a velikosti. Zaměstnavatelé byli hodnoceni již tradičně dle celkového přístupu k rovnosti v rámci své organizace. Hlavním tématem letošního ročníku byla rovnost v oblasti digitalizace.
Na jedné lodi, gender na trhu práce

Několik poznámek k novele zákoníku práce v kontextu genderové rovnosti

Vláda schválila po dlouhém vyjednávání z velké části transpoziční novelu zákoníku práce, ta zamířila do Sněmovny a pokud bude legislativní proces pokračovat bez komplikací, měla by nabýt účinnosti nejpozději k lednu 2024, částečná účinnost se navrhuje již od července tohoto roku.
Na jedné lodi, gender na trhu práce

Covidové roky na trhu práce

Velmi odlišné zkušenosti. Na jedné straně celebrity, které si ve společenských časopisech pochvalují odpočinek za lockdownu, na druhé extrémní zatížení pracujících v klíčových zaměstnáních. Často šlo o profese typicky ženské.

Na jedné lodi, gender na trhu práce

Dokážeme si říct o pomoc? Genderové stereotypy v duševním zdraví

Dokážeme otevřeně mluvit o duševním zdraví v souvislosti s genderem? Jak ovlivňují genderové stereotypy téma duševního zdraví a onemocnění? Dokážeme si říci o pomoc? V následujícím článku reagujeme na případovou studii NKC Gender a věda, zveřejněnou v letošním roce.

Tipy z knihovny

Tipy z Knihovny Jiřiny Šiklové na téma gender na trhu práce

Výběr publikací pro aktuální číslo s názvem Na jedné lodi zdánlivě toto zastřešující téma nabourává. Obsahuje publikace, které se dotýkají mocenských, genderových, etnických, sociálních, ekonomických a třídních nerovností – tedy nejrůznějších důvodů, proč mnohdy naopak nejsme všichni “na jedné lodi”.
Kultura

ČTENÍ PRO MALÉ FEMINISTY A FEMINISTKY

Přinášíme čtenářské tipy pro děti i dospívající, které nezúží jejich pohled na svět na modrou, nebo růžovou, na tituly pro kluky, nebo pro holky. Barev je na světě mnohem víc, není třeba si žádnou z nich zakázat. Feministické smýšlení po přečtení nezaručujeme, ale širší rozhled slíbit určitě můžeme.
Aktuálně

Mozaika vzpomínek na Pavlu Frýdlovou

„Poslední dobou odcházejí samé velké ženy. Pavla Frýdlová patří mezi ně. Její život by vydal na celou knihu a její jméno by mezi osobnostmi jako je Soňa Červená, Petruška Šustrová nebo Dana Němcová rozhodně nemělo zapadnout.
Ze světa múz

Ze světa múz: Magdalena Šipka a pride month 2023

V červnu si připomínáme pride month a boj za práva LGBTQ+ lidí. Proto jsme se rozhodly*i další díl rubriky Ze světa múz věnovat poezii s queer tematikou a oslovily*i jsme Magdalenu Šipku, která vybrala báseň Otvory ze své nejnovější sbírky Prosím už o nás nemluv. Sbírka vyšla v loňském roce v němčině v nakladatelství Hochrot Verlag.

Co si myslíte o ... ?

„Jaká opatření na podporu genderové rovnosti považujete za účinný nástroj změny? Můžete uvést konkrétní příklad z Vaší praxe?”
Na otázku odpovídají:

Alena Kábová, vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci

Nejefektivnějším nástrojem je šíření informací a vzdělávání v daném tématu, ať už formou školení, diskusí, průzkumů apod. Důležitou součástí je také podpora zaměstnavatele v dané oblasti, resp. nejen možnost se uvedených akcí zúčastnit, ale také cíleně genderovou rovnost podporovat formou interních směrnic či dalších dokumentů. Klíčová je komunikace. Při zavedení jakékoli změny je třeba dbát na vhodnou formu komunikace a tím podpořit příznivé prostředí pro danou změnu. Nedílnou součástí každé změny je zjišťování dopadu, vedení pravidelného reportovacího systému a případné stanovení nápravných opatření. Účinným, nikoli ovšem oblíbeným nástrojem změny, mohou být také vnější tlaky v podobě vykazování genderu z různých úhlů pohledu. Na Technické univerzitě v Liberci jsme se v první fázi zaměřili na obecnou osvětu v oblasti genderu. Je třeba podotknout, že téma bylo pro většinu zaměstnaných na TUL nové a návštěvnost akcí byla velmi nízká. Ovšem každá změna vyžaduje svůj čas a v současné době zájem o tematické informace roste a roste také poptávka o další informace a možnosti. Pevně věříme, že téma genderové rovnosti se brzy stane běžnou součástí našich životů. 

Eva Drgačová, Senior HR Business Partner, VELUX Česká republika, s.r.o.

Ve společnosti VELUX Česká republika věříme, že nejlepším nástrojem na podporu genderové rovnosti je o tomto tématu mluvit a neusnout na vavřínech, protože si myslíme, že “je u nás ve společnosti všechno v pořádku”. Zakladatel naší společnosti Villum Kann Rasmussen vždy říkal, že jeden experiment je lepší než tisíc odborných názorů. Proto i v tak citlivé otázce jako je mzda zaměstnance*kyně o nerovnosti v odměňování jen nemluvíme, ale i jednáme. Příkladem toho je i to, že naše společnost prošla v letošním roce analýzou LOGIB zaměřenou na rovnost v odměňování. Náš výsledek nás mile překvapil – jen 1,9% rozdíl v odměňování mezi muži a ženami. Nicméně ani VELUX není dokonalý, v ročním navýšení mezd se vždy soustředíme na rovnost odměňování na našich pozicích, i na to, aby zaměstnanci*kyně s obdobnými zkušenostmi bez ohledu na pohlaví byli spravedlivě odměňování. Toto se nám pro rok 2023 povedlo a nespravedlivé rozdíly, které nám přináší dynamika ceny na trhu práce, kdy nový zaměstnanec*kyně požaduje vyšší mzdu za práci, byly smazány.

Renata Millerová, HR Director, Thermo Fisher Scientific

Jako inovativní společnost jsme přesvědčeni, že diverzita a inkluze jsou klíčem k objevům, které posunou lidstvo, vědu a podnikání kupředu rychlejším tempem. Kultura společnosti Thermo Fisher Scientific je založena na 4 hodnotách– integrity, intensity, innovation a involvement. Základním kamenem všeho je inkluze, která umožňuje všem zaměstnaným účastnit se jednání u kulatého stolu bez ohledu na cokoliv. Z praktických věcí je tedy zcela zásadní, aby na pracovišti docházelo k naplnění hodnot a lidé byli motivování k přinášení svého jedinečného pohledu na věc. Za mě nelze jmenovat jedno konkrétní opatření, které by řešilo genderovou rovnost, jde o holistický přístup k lidem i procesům, kdy politika firmy, chování manažerů*ek a zaměstnaných vytváří podmínky, ve kterých se jednolivec*kyně cítí respektován*a. 

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí