x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03/2013 Čas na alternativu

Jak se žije a pracuje ženám 45+

30.8.2013, Anna Kotková, Nina Bosničová, Gender Studies, o.p.s.
Ženy ve věku nad čtyřicet pět let jsou v ČR připraveny pečovat o své blízké a skloubit svůj rodinný život s plným pracovním úvazkem. Uvítaly by k tomu ale větší možnost využití zejména flexibilní pracovní doby a práce z domova. Nejméně spokojené se svou schopností slaďovat práci a povinnosti péče jsou ty, které pečují o děti a rodiče zároveň (tzv. sendvičová generace). Celá polovina žen ve věku 45-65 let, pečujících i nepečujících, vnímá svůj věk jako překážku při hledání práce. To jsou hlavní zjištění průzkumu, který pro Gender Studies zpracoval ppm factum research.

Průzkum pracoval se ženami z celé ČR ve věku 45-65 let metodou osobního dotazování. Výzkumný vzorek činil 619 respondentek. Průzkum jsme se rozhodli zadat proto, že nám naše aktivity v oblasti podpory slaďování práce a rodiny v uplynulých letech ukázaly, že počet lidí patřících do tzv. sendvičové generace v ČR závratně roste a zároveň, že zaměstnavatelé o tomto fenoménu nevědí téměř nic. Chtěli jsme zjistit, jakým nástrahám ženy (které dnes tvoří 75 % všech pečujících) patřící do sendvičové generace na trhu práce čelí, a co by jim nejvíce ulehčilo lépe sladit rodinné povinnosti a pracovní život. Výsledky šetření povedou k lépe zacílené práci Gender Studies, o.p.s. se zaměstnavateli, státem i samotnými pečovatelkami a pečovateli.

Průzkum ukázal, že zaměstnání představuje pro většinu žen bariéru v péči o blízké (64 %), přesto preferují plný úvazek nehledě na to, zda pečují o své blízké, či nikoliv. Ženy pečující o děti nebo rodiče stejně jako ženy pečující současně o děti i rodiče by výrazně častěji stály o možnost využít tříčtvrtinový anebo poloviční pracovní úvazek.

Skloubit svůj rodinný a pracovní život by ženám nejčastěji ulehčila flexibilní pracovní doba (84 %) a práce z domova kombinovaná s prací na pracovišti (75 %). Pečujícím ženám by alternativní úvazky usnadnily skloubit rodinný a pracovní život více než ženám nepečujícím. Nejvíce by to ulehčilo ženám, které pečují současně o děti i rodiče.

Spokojenost se slaďováním a co ji zvýší

Dotazované ženy nepečující o své blízké jsou ze 75 % spokojené s tím, jak se jím daří skloubit soukromý a pracovní život. Nejméně spokojené jsou v tomto směru ženy pečující jak o děti, tak i rodiče. O něco spokojenější jsou ženy pečující buď o děti anebo rodiče (polovina respondentek). Tíhu situace pečujících v pracovním procesu dokresluje fakt, že téměř polovina žen, které se starají jak o děti, tak i rodiče, si muselo v minulém roce kvůli péči o blízké brát dovolenou.

Pro zlepšení své situace se slaďováním rodinného a pracovního života by od státu ženy uvítaly na prvním místě finanční příspěvky/ výhody pro všechny zainteresované strany (pečovatele/-ky, organizace, zaměstnavatele). Od zaměstnavatelů očekávají především vytváření pracovních příležitostí nebo umožnění flexibilní pracovní doby. Ulehčit by ženám mohla také rodina, kdyby se podílela na péči a domácích pracích a více pomáhala (myslí si 52 % žen).

Věková diskriminace

Při pohovorech se v uplynulých pěti letech ženy nejčastěji setkaly s diskriminací kvůli svému věku (čtvrtina respondentek). V případě věku navíc ženy častěji deklarují opakovanou zkušenost nežli ojedinělou.

Pro ženy je obtížné sehnat práci především kvůli věkové diskriminaci - uvedla to celá polovina dotazovaných žen. Svůj věk jako překážku při hledání práce vnímají už ženy ve věku 55-60 let, ale především ženy ve věku 60-65 let.

Věk se jako nejvíce diskriminující faktor objevuje i v případě ukončení pracovního poměru.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *