x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2008 Rovné příležitosti ve výběrovém řízení

Klíč k jeslím otevírá aktuální problematiku rané péče o děti

31.1.2008, Helena Skálová, Gender Studies, o.p.s.
Na sklonku roku 2007 vydala Gender Studies, o.p.s. novou a zcela unikátní publikaci Klíč k jeslím. Jak sám název napovídá, zaměřil se autorský kolektiv na problematiku institucionalizované péče o děti do tří let věku. Toto téma je aktuální neboť 1. ledna 2008 vstoupil v platnost nový model tzv. vícerychlostní rodičovské dovolené, která má za cíl mimo jiné umožnit rodičům dřívější návrat do zaměstnání. To je ovšem podmíněno právě existencí fungujícího systému zařízení péče o děti v raném věku, který má však ze strany státu minimální podporu.

Na sklonku roku 2007 vydala Gender Studies, o.p.s. novou a zcela unikátní publikaci Klíč k jeslím. Jak sám název napovídá, zaměřil se autorský kolektiv na problematiku institucionalizované péče o děti do tří let věku. Toto téma je aktuální neboť 1. ledna 2008 vstoupil v platnost nový model tzv. vícerychlostní rodičovské dovolené, která má za cíl mimo jiné umožnit rodičům dřívější návrat do zaměstnání. To je ovšem podmíněno právě existencí fungujícího systému zařízení péče o děti v raném věku, který má však ze strany státu minimální podporu.

Klíč k jeslím je unikátní hned z několika důvodů. Je prvním a dnes i jediným uceleným zdrojem informací o historii a současnosti jeselské péče v České republice a toto téma nahlíží z různých perspektiv. V prvé řadě shrnuje výběrové šetření o povědomí rodičů o možnostech rané péče a jejím využívání, které zjišťovalo základní trendy v potřebách těch, kterých se to nejvíc týká. Pro dokreslení situace nabízí publikace audit zařízení péče o děti do tří let ve vybraných městech ČR a rozhovor s ředitelem jeslí v Praze-Podolí o státní systémové (ne)podpoře tohoto typu zařízení. Nechybí ani finanční a právní analýza fungování jeslí a seznámit se můžete i s názorem psycholožky na nerodičovskou péči. Pro inspiraci obsahuje publikace příklady fungování různých modelů institucionalizované péče o děti v raném věku v zahraničí, konkrétně Rakousku, Německu a Švédsku.

Cílem publikace je podpořit existující, avšak neustále se zmenšující síť obecních jeslí, které představují alternativu pro rodiče, kteří se rozhodnou vrátit do práce dříve než za tři roky od narození dítěte. Představuje jesle jako léty ověřenou, spolehlivou a v neposlední řadě (v případě tzv. pětidenní péče, kdy je dítě v jeslích 5 dní v měsíci a rodič neztrácí nárok na rodičovský příspěvek) i cenově přijatelnou možnost péče o děti do tří let. Jiné alternativy, tj. denní matky/otcové, vzájemná rodičovská výpomoc a další zvažované, jsou v současnosti na počátku své vývojové cesty, neexistuje jejich přesně daná koncepce a hrozí tak nedostatečná kontrola kvality těchto služeb. I proto bychom neměli zahazovat potenciál jeslí, které dosud fungují, neboť - jak vyplynulo z praxe - tam, kde byly jesle zrušeny, se je nedaří i přes zájem rodičů obnovit, nehledě na to, že jejich znovuzakládání je vždy nákladnější než nepřerušený provoz.

„Není jeden optimální model výchovy, ani dětí do tří let,“ říká v rozhovoru psycholožka Šárka Gjuričová. Vždy je třeba volit vhodnou variantu péče v závislosti na individuálních potřebách dítěte i rodičů a jesle by měly být právě jednou z dostupných variant. Jak v závěru publikace shrnuje Michaela Marksová-Tominová: „…veřejná zařízení by měla tvořit pomyslnou páteř služeb péče o děti do tří let.“

Výsledky šetření mezi rodiči, audity jeslí, rozhovory s klíčovými osobnostmi a právní a ekonomické analýzy položily základ pro konkrétní návrhy, které by mohly pomoci zlepšit současnou nevyhovující situaci v systému jeselské péče. Jedná se zejména o opatření v oblasti státní finanční podpory, krácení rodičovského příspěvku, možnosti projektového financování jeslí z fondů EU, či změny legislativního rámce pro fungování jeslí.

Publikace Klíč k jeslím vyšla v rámci projektů realizovaných Gender Studies, o.p.s. Audit politik přátelských rodině se zvláštním zaměřením na zařízení péče o děti do 3 let a Fit pro změnu: flexijistota a genderová rovnost na trhu práce. Vyzvednout si ji můžete v knihovně Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2. On-line objednávky zasílejte na office@genderstudies.cz.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *