x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2008 Téma tohoto čísla

Rovné příležitosti ve výběrovém řízení

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
ve vydání zpravodaje Rovné příležitosti do firem, které jste právě otevřeli, jsme se rozhodli podrobněji zaměřit na proces výběrového řízení. Již při vstupu do zaměstnání totiž často dochází k přímé diskriminaci, nebo jsou před určité skupiny obyvatel, o nichž panují nejrůznější předsudky – „staří lidé jsou neflexibilní, matky pořád doma, Romové jsou líní...“ – kladeny (neviditelné) překážky... Cílem férového náboru a výběru osob je individuální posouzení kvalifikace a motivace daného uchazeče či uchazečky. Energie investovaná do nahlédnutí za primitivní stereotypy se může vyplatit hned několikrát.

Někteří starší lidé mohou mít nadhled a spoustu životních zkušeností, matky skvělé organizační schopnosti a Romové třeba onu v dnešní době tolik nezbytnou citlivost ke kulturním odlišnostem... Nedozvíte se to, dokud nepoznáte a nezaměstnáte konkrétního člověka, který se vymyká dosud aplikovanému stereotypu ideálního zaměstnance pro obsazovanou pozici. Nezjistíte to, dokud se podmínky nabízených pozic nezmění tak, aby vyhovovaly například i lidem, pro něž je běžná pevná pracovní doba v rámci plného úvazku z jakéhokoliv důvodu nevhodná. Dejte lidem šanci ukázat, co v nich je, bez ohledu na většinové stereotypy.

V době snižující se nezaměstnanosti tvoří právě flexibilizace pracovních podmínek a férovost přístupu ke všem součást racionálního jednání. Nelze však zapomenout ani na etické principy: nediskriminovat je stejné jako nekrást.

Zajímá nás, jak k výběru a náboru nových zaměstnanců a zaměstnankyň přistupujete vy a v čem se vám vyplácí férový postup. Napište nám! Na vaše zkušenosti a názory se budeme těšit.

Přeji příjemné a inspirativní čtení,

Kateřina Machovcová, redaktorka

Obsah čísla

Půl na půl

Vzdělávejte se s Gender Studies: nabízíme akreditované vzdělávací kurzy pro úředníky a úřednice veřejné správy a speciální publikaci

Česká vláda se zavázala k prosazování rovných příležitostí prostřednictvím gender mainstreamingu: prioritní oblasti každoročně zveřejňuje v dokumentu Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů. Praktická realizace opatření však naráží na mnohé bariéry, mj. i nedostatek relevantních informací a metodik vhodných postupů.
Rovné příležitosti v praxi

Slovo "mladý" v inzerátu vás může stát peníze

Společnost Ryanair stálo slovo „mladý“ v náborovém inzerátu £ 8.000. V české pracovní inzerci však snadno narazíme na inzeráty, které hledají „mladého manažera bez závazků“ či nabízejí práci v „mladém kolektivu“ a zdá se, že takové jednání je beztrestné.
Rovné příležitosti v praxi

Genderové stereotypy hrají ve výběrovém řízení roli

Rovné příležitosti začínají náborem a výběrem budoucích zaměstnanců a zaměstnankyň. Podívejme se na součásti tohoto procesu a oblasti, které jsou z hlediska dodržování rovných příležitostí klíčové. Ve výběrovém řízení často hrají roli nejrůznější stereotypy.
Rovné příležitosti v praxi

Tipy pro výběrové řízení

Chcete uplatňovat rovné příležitosti ve výběrovém řízení? Možná váháte, kde začít a na co se zaměřit... Zde naleznete základní otázky, které je třeba si položit a klíčové principy, jež je vhodné dodržovat.
Rovné příležitosti v praxi

Personální agentury: Důvěřuj, ale prověřuj

Proces náboru a výběru nových zaměstnanců a zaměstnankyň napoví mnohé o tom, jak se firma staví k problematice rovných příležitostí a jak aktivně naplňuje zákonem stanovené antidiskriminační principy.
Místo přátelské rodině

Místo u moře – přátelské a řecké!

Tohle místo mám v poslední době moc ráda. Jmenuje se Káva u modrého moře a nalézá se na pražském Žižkově. Jeden z důvodů, proč mám tuto kavárnu tak ráda, je fakt, který majitele asi netěší tolik jako mě – je tu vždy místo pro mě, mé dítě i naši případnou společnost.
SŠokem

Studující přestavují svůj pohled na rovné příležitosti

Představujeme vám novou rubriku SŠokem, do které nám každý měsíc budou přispívat středoškoláci a středoškolačky, popř. čerství studující VŠ nebo VŠO. Seznámí nás se svými názory a pohledy na problematiku rovných příležitostí. V tomto čísle si můžete přečíst první tři příspěvky, které se zaměřují na rovné příležitosti žen a mužů obecně.
Aktuálně...

Otázky a odpovědi: Třírychlostní čerpání rodičovského příspěvku

Od 1. ledna 2008 vstoupila v souvislosti s reformou veřejných financí v platnost úprava čerpání rodičovského příspěvku, která rodičům nabízí volbu ze tří rychlostních variant. Pravidla platí i pro rodiče, kteří již děti mají. V následujícím textu jsme pro vás připravili základní informace o nových opatřeních.
Aktuálně...

Klíč k jeslím otevírá aktuální problematiku rané péče o děti

Na sklonku roku 2007 vydala Gender Studies, o.p.s. novou a zcela unikátní publikaci Klíč k jeslím. Jak sám název napovídá, zaměřil se autorský kolektiv na problematiku institucionalizované péče o děti do tří let věku. Toto téma je aktuální neboť 1. ledna 2008 vstoupil v platnost nový model tzv.

Co si myslíte o ... ?

Na co si dát pozor při výběrovém řízení z hlediska dodržování rovných příležitostí?
Na otázku odpovídají:

Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje

Základem je, že požadavky stanovené pro výběrové řízení pro muže i ženu musí být shodné. Nezajímáme se o počet dětí uchazečky, na její hodnocení nesmí mít vliv její rodinný stav, věk, míra povinností v péči o rodinu. Žádnému uchazeči a zaměstnanci se nedostane horšího zacházení na základě pohlaví, rasy, sexuální orientace, vyznání, věku nebo rodinného stavu. Důsledně uplatňujeme stejný přístup ke všem uchazečům: nebráníme se zaměstnávání absolventů, důchodců, handicapovaných osob (vytvořili jsme odpovídající podmínky v podobě bezbariérového přístupu), ani žen po mateřské nebo rodičovské dovolené. Uvědomujeme si, že výběr zaměstnanců je dvoustrannou záležitostí - nejen organizace si vybírá zaměstnance, ale i uchazeč organizaci - tzn. že se ke všem uchazečům chováme vstřícně.Jitka Kolářová, manažerka Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže

V zásadě stačí dodržovat zákonnou povinnost a nevnímat uchazeče či uchazečku jako ženu či muže, ale jako osobu, která má jistou kvalifikaci, znalosti a dovednosti, podle nichž posuzujeme vhodnost pro přijetí do zaměstnání. To souvisí už i s formulací inzerátu, který by neměl obsahovat specifikaci z hlediska pohlaví („Hledáme programátora/mzdovou účetní“). Při výběrovém řízení se personalista či personalistka musí vyvarovat, ať už explicitně vyřčené, či jen myšlené, úvahy o mateřství uchazeček jako možném handicapu při výkonu povolání. Vzhledem k tomu, že součástí interview je v jeho jisté fázi i vyjednávání o výši platu a benefitech, měla by být dodržována zásada rovného odměňování za stejnou práci či práci stejné hodnoty. Obecně by měla na obou stranách v první řadě panovat vstřícnost, otevřenost a férovost.Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka personální společnosti Manpower

V první řadě upozorňujeme naše klienty na případy, kdy by jejich požadavky na obsazení pracovního místa mohly být diskriminační. V etickém kodexu Manpower je uvedeno, že musíme odmítat zakázky, které nejsou v souladu s principy rovného zacházení. Proto je klíčová i vysoká informovanost našeho personálu. Například v interním školení konzultantů je problematika diskriminace rozebírána tak, abychom se podobného jednání nedopouštěli. Dbáme i na dodržování formálních pravidel. Text inzerátů je napsán tak, aby byl korektní (hledáme „operátory/-ky“ … ne „operátory“), použití fotek v náborových materiálech je vyvážené a zobrazuje stejně často muže i ženy. Při pohovorech samozřejmě neklademe otázky na věk, děti (počet, stáří, plány týkající se mateřství) či rodinný stav.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí