x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

10/2006 Přístup k informačním a komunikačním technologiím

Knihovna Jiřího Mahena je jednou z partnerských organizací projektu „Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů“

29.9.2006, Kateřina Machovcová, Gender Studies, o.p.s.
"Není to přece o tom, že chceme mít např. ze všech žen pracovnice v dolech či slévárnách, ale pokud některá z žen spatřuje v takovém úkolu svůj smysl života, tak jí to má být umožněno a to za stejných podmínek, jako mají muži," říká Lenka Typltová, manažerka služeb ústřední knihovny Jiřího Mahena v Brně. V rámci projektu "Půl na půl" bylo nedávno v knihovně vytvořeno informační centrum o problematice žen a mužů ve společnosti.

"Není to přece o tom, že chceme mít např. ze všech žen pracovnice v dolech či slévárnách, ale pokud některá z žen spatřuje v takovém úkolu svůj smysl života, tak jí to má být umožněno a to za stejných podmínek, jako mají muži," říká Lenka Typltová, manažerka služeb ústřední knihovny Jiřího Mahena v Brně. V rámci projektu "Půl na půl" bylo nedávno v knihovně vytvořeno informační centrum o problematice žen a mužů ve společnosti.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně je největší veřejnou městskou knihovnou na Moravě a druhou největší v České republice. Nabízí rozsáhlý výběr krásné a naučné literatury, novin a časopisů, akademických médií a hudebnin, přístup do sítě internetu, služby nevidomým a slabozrakým čtenářům. Poskytuje informace o literatuře a hudbě a jejich autorech/autorkách, faktografické a právní informace, informace o Brně a regionu, informace ze státní správy a samosprávy, informace o Evropské unii a meziknihovní výpůjční službu. Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních jednotek. Za rok přibývá do fondu více jak 25 tisíc jednotek, v knihovně se zaregistruje na 40 tisíc čtenářů, kteří uskuteční více než 700 tisíc čtenářských návštěv a 2,4 milionu výpůjček.

Knihovna se také zapojila do projektu "Půl na půl: rovné příležitosti žen a mužů" a v centrální hale ústřední knihovny Jiřího Mahena na ulici Kobližná bylo vytvořeno informační centrum, kde se zájemci mohou dozvědět více o problematice postavení žen a mužů ve společnosti. Na další otázky nám odpověděla paní Lenka Typltová, manažerka služeb ústřední knihovny Jiřího Mahena.

Mohla byste představit hlavní poskytované služby informačního bodu projektu "Půl na půl" v KJM?

Nabízíme zdarma poradenské služby v oblasti rovných příležitostí, k dispozici jsou propagační tiskoviny, knihy, přístup do sítě internetu, tisk z internetu a také kopírování z knihovního fondu s danou problematikou

Jak jsou využívané?

Jedná se o novou službu, na kterou čtenáři a návštěvníci nejsou zvyklí, takže zájem není tak velký, jaký by si tato problematika zasluhovala. Spousta lidí je ještě obětí mýtů a považuje nerovné postavení mužů a žen za přirozený stav. Ale ti, kteří si již uvědomili, že to není v pořádku, si cestu do našeho centra našli i najdou a bude jich přibývat.

Chybí nějaké služby, po kterých je poptávka, ale nejsou nabízeny?

Vždy je co zlepšovat, ale nemyslím si, že by chyběla nějaká zásadní služba. V rámci projektu je pamatováno na všechny základní problémy i jejich řešení.

Na jakých dalších aktivitách v souvislosti s podporou rovných příležitostí se podílíte?

Knihovna se podílí na nejrůznějších aktivitách, které mohou pomoci návštěvníkům i čtenářům knihovny zodpovědět jejich dotazy. Máme k dispozici nejrůznější databáze i zkušené informační pracovníky, kteří mohou zodpovídat i náročné dotazy z rozličných oblastí (např. oblast kultury, problematika EU).

Čeho byste ráda dosáhla do budoucna v oblasti podpory rovných příležitostí žen a mužů?

Byla bych velice ráda, kdyby oblast podpory rovných příležitostí žen a mužů se stala tématem, které bude brát za své každý a nebude se člověk setkávat s odpověďmi, jakože oni své kolegyně rozhodně nediskriminují. Je smutné, když takovou odpověď slyšíte z úst např. senátorů, kteří ovlivňují zákonodárství naší republiky.

Co přinesl projekt vám osobně?

Než se knihovna zapojila do projektu "Půl na půl", patřila jsem k neinformované většině, která si nepřipouští, že by tento problém mohl v České republice existovat. Čím více se danou problematikou zabývám, tak zjišťuji, jak je tato iniciativa potřebná. Bohužel, lidé nechápou základní princip rovných příležitostí. Není to přece o tom, že chceme mít např. ze všech žen pracovnice v dolech či slévárnách, ale pokud některá z žen spatřuje v takovém úkolu svůj smysl života, tak jí to má být umožněno a to za stejných podmínek, jako mají muži. Stejně jako odsuzovat muže jenom proto, že se rozhodl jít na mateřskou dovolenou jako zženštilého chudáčka je přece absurdní.

Jaké nejbližší akce v knihovně chystáte?

Na měsíc říjen a listopad plánujeme s partnery projektu množství aktivity. Například 16. 10. Domácí násilí a jak se mu bránit - přednáška právničky Ivany Spoustové, 24. 10. miniveletrh ženských brněnských neziskových organizací s názvem Ženská platforma, 2. 11. besedu pro veřejnost na téma rovných příležitostí a 8. 11. seminář k rovným příležitostem.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *