x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

10/2006 Téma tohoto čísla

Přístup k informačním a komunikačním technologiím

Milé čtenářky, milí čtenáři,
doufám, že si i za teplého babího léta naleznete čas přečíst si další číslo zpravodaje Rovné příležitosti do firem. Tentokrát jsme se zaměřili na přístup k ICT (Information and Communication Technologies). Co je to ICT? V češtině znamenají informační a komunikační technologie nástroje a technologie, které používáme ke sdílení, distribuci a sběru informací a ke komunikaci mezi sebou prostřednictvím počítačů nebo počítačových sítí.

Je obecně známo, že obor ICT má velmi nízké zastoupení žen a je spojen s mnoha stereotypy. Jedním z nich je například mínění o tom, že ženy nemají technické nadání, a proto jsou muži na počítače zdatnější. Tento stereotyp bych spojila také s tím, že už v dětství dostávají chlapci počítačové hry a holky panenky.

Titulek článku Protlačit se do počítačových oborů je pro ženy téměř nemožné, již naznačuje jak obtížné je pro ženy vstoupit do IT a uvádí základní důvody, proč tak málo žen pracuje v tomto oboru. Dozvíte se také, jakým způsobem využívají venkovské ženy moderní technologie a nabídneme vám rozhovor s Chat Garcia Ramilo, zástupkyní organizace Association for Progressive Communications (Asociace pro progresivní komunikaci). Za přečtení stojí i anketa, kde na otázku "Jakými aktivitami se dá zvýšit účast žen v ICT?" odpovídaly Dana Bérová, bývala ministryně informatiky, Markéta Kristová, zakladatelka webové stránky ZkusIT.cz a Markéta Šmidochová, personální ředitelka společnosti Microsoft.

Tématem ženy a ICT se věnoval také zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech, který vydává o.p.s. Gender Studies ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Dále bych doporučila projekt "Společnost přátelská rodině", který koordinuje Síť mateřských center a v rámci kterého se konají bezplatné kurzy ICT pro rodiče (více na www.jaknait.cz).

Jako největší novinku týkající se tématu gender a rovné příležitosti beru vznik unikátního projektu Genderové informační a tiskové agentury, která byla pokřtěna 20. září. Každodenní zpravodajství naleznete na internetové stránce www.ta-gita.cz.

Na závěr bych vám chtěla představit pár internetových odkazů, které souvisí rovnými příležitostmi pro ženy a muže a ICT:

APC - Women's Network Support Program
genderIT.org
Jak na IT
Zkus IT

Hezké čtení,
Alexandra Jachanová Doleželová
šéfredaktorka

Obsah čísla

Půl na půl

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Otázka uplatňování principu rovných příležitostí žen a mužů a genderové politiky je jednou z konstant politiky zemí Evropské unie. Rovné příležitosti žen a mužů jsou jednou z horizontálních priorit evropských politik a na jejich dodržování existují pravidla, jak v dokumentech tak v praxi.
Rovné příležitosti v praxi

Protlačit se do počítačových oborů je pro ženy téměř nemožné

Obor ICT (Information and Communication Technologies - informační a komunikační technologie) se intenzivně rozšiřuje a zaměstnává stále více osob. V letech 1997 až 2001 se zaměstnanost v počítačových službách zdvojnásobila. I přes tento obrovský rozvoj oboru, se počet žen v ICT nezvyšuje.
Rovné příležitosti v praxi

Venkovské ženy využívají moderní technologie

O překonání rozdílů mezi městem a venkovem ve využívání nových technologií usiluje již od roku 2002 německý projekt "Nová média pro venkovské ženy". V prvním období úspěšného projektu, který byl prodloužen až do roku 2007, bylo 44 ženám z venkovských spolků umožněno získat kvalifikaci v oblasti informačních technologií.
Osobnost

Informační a komunikační technologie za sociální spravedlnost a rozvoj

"Chceme svět, ve kterém budou mít lidé jednoduchý, rovnoprávný a cenově dostupný přístup ke kreativnímu potenciálu informačních a telekomunikačních technologií, které přispívají ke zlepšení jejich životů a vytváří demokratičtější a spravedlivější společnosti", stojí v prohlášení mezinárodní organizace Association for Progressive Communications
Aktuálně...

Jak na informační technologie vám poradí www.jaknaIT.cz

V rámci společného projektu Sítě mateřských center v ČR a Gender Studies, o.p.s. s názvem "Společnost přátelská rodině" bylo v průběhu července a srpna 2006 bezplatně připojeno k internetu už 11 mateřských center. Současně byly zprovozněny webové stránky www.jaknaIT.cz.
Aktuálně...

gitA představila svou činnost na tiskovém happeningu

Tisková agentura gitA oficiálně představila svou činnost na tiskovém happeningu konaném v pražské restauraci Jam Café – byla představena coby projekt proFem, na jehož startu stála touha po naplno fungující agentuře, která by shromažďovala informace o dění v ženské a genderově neziskové sféře.
Aktuálně...

Středy s gender: „…očima žen“

Dovolujeme si vás pozvat na další sérii promítání v rámci cyklu Středy s gender: očima žen. Cyklus se zaměří na představení několika českých dokumentárních filmů od žen-režisérek a diskuzi o rolích žen ve vybraných filmech, resp. o existenci nebo neexistenci fenoménu ženského filmu z pohledu žen, které se ve filmové tvorbě angažují.

Co si myslíte o ... ?

Jakými aktivitami se dá zvýšit účast žen v ICT oborech?
Na otázku odpovídají:

Dana Bérová, bývala ministryně informatiky

Osobně nejvíc věřím ve vzdělávání. I proto Ministerstvo informatiky podporovalo nejrůznějšími dotačními tituly projekty zaměřené na školení a výuku práce s počítačem třeba v mateřských centrech. Ženy jsou také nejčastějšími absolventkami kursů Národního programu počítačové gramotnosti, které MIČR pořádá. Je to logické, protože právě nové technologie ženám umožňují lépe organizovat čas, fungovat efektivněji a zvládnout tak všechno, co dřív nebylo možné si ani představit. A že mají ženy méně času a více povinností než muži je více než jasné.

Markéta Kristová, zakladatelka www.zkusIT.cz

Zahraniční zkušenosti ukazují, že například vládní propagační kampaně ve stylu "pojď do IT" k žádnému zvýšení dívek v oboru nevedly - protože příčin, proč ženy do ICT nevstupují je vícero, nejen jejich momentální nezájem. Celkově by se dalo říci, že by měl mít obor atraktivnější image - aby si dívky dokázaly představit, co konkrétně se v tomto oboru dá dělat, že to není jen nudná práce pro podivíny.

O zatraktivnění oboru by se měly starat především školy (základní, střední i vysoké) a firmy, které marně shánějí IT odborníky. Při pohledu do učebnic doporučených pro základní školy je jasné, proč dívky nemají o předmět větší zájem - jsou plné encyklopedických informací o historii počítačů a jejich podrobném složení, velmi málo informací se týká praktického využití výpočetní techniky a možného uplatnění. Svou roli sehrává i osobnost učitele - v drtivé většině se jedná o muže, pro které je pohodlnější se více věnovat technicky zdatnějším chlapcům. Významnou roli pro výběr oboru ICT mohou sehrát i výchovné poradkyně a poradci, kteří by měli zájem o studium informatiky u nadaných žákyň iniciovat nebo podpořit. Vysoké školy by mohly informace pro uchazeče přizpůsobit studentkám.

Firmy by se zase měly snažit vytvořit co nejpříznivější podmínky pro ženy s malými dětmi, což by mohlo přispět k výběru oboru ICT při rozhodování studentek o budoucí kariéře - možnost pracovat doma, pružná pracovní doba a firemní péče o malé děti, která je běžná v mnoha světových firmách.

Dívky mohou do oboru nasměrovat rodiče, respektive matky, které mají větší vliv na výběr studijních oborů na středních školách. Místo, aby dívky od studia technických oborů odrazovaly, by je naopak v jejich cestě do žensky netypického oboru měly povzbuzovat s poukazem, že se jedná o obor perspektivní s širokou škálou uplatnění. Zde se dostáváme k celkové podpoře informační gramotnosti, protože pokud by byly matky ve vztahu k ICT sebevědomější a dokázaly s nimi bez problémů zacházet, mohly by svým dcerám pomoci zbavit se zbytečného strachu či ostychu z technologií. Aktivit, které by mohly zvýšit počet žen v ICT, je tudíž mnoho - smysl mají, pokud budou uplatňovány společně.Martina Šmidochová, personální ředitelka Microsoft

Pokud se bavíme o tom, co může nabídnout firma, je to zcela určitě větší flexibilita. Role ženy v České republice se posunula. Má jednak zájem o zajímavou práci, ale stejně tak chce dobře plnit roli matky a ženy. Jako zaměstnavatel v tom můžete ženy jednoduše podpořit. Například jim umožníte práci z domova, či nabídnete flexibilní pracovní dobu. Můžete jít i dál a nabídnout třeba i zřízení připojení k internetu z domova, potřebné pro snadné připojení do firemní sítě.
Dále může zaměstnavatel organizovat různá neformální setkání pro ženy, kde se mohou podělit o zkušenosti. Můžete nabídnout služby, které ženám usnadní jejich každodenní činnosti jako např. zajištění čistírny, reference či informace o hlídání dětí, atp. Nemusí jít ani ve všech případech o to, aby to firma platila. Mnohdy stačí zprostředkovat, nabídnout či poradit.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí