x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 03/2022 Gender pay gap

Kolik vydělávaly československé ženy za socialismu?

30.10.2022, Johana Jonáková, Gender Studies, o.p.s.

Zdá se vám, že se v poslední době mluví o právu na rovné odměňování? Tak vězte, že nerovné odměňování není nic nového, nové je jen o tom mluvit. Díky projektu Československo v paměti žen máme možnost se seznámit s konkrétními životními příběhy řady žen. Historická exkurze někdy člověku pomůže k uvědomění, jak dlouho některé boje trvají.

Marie C. nastoupila ve svých 15 letech do továrny firmy Tesla, kde začala vyrábět mikroelektronické součástky do měřicích přístrojů. O případném studiu nemohla být řeč, protože, jak říká, už od dětství se vědělo, že pokud je v rodině syn a dcera, tak do učení mohl jít jenom jeden, ten druhý musel vydělávat. Marie se přesto časem vyučila elektromechaničkou, dostala čtvrtou osobní třídu, díky dalším kurzům postupně získala až sedmou osobní třídu. „Chlapi” dle jejích slov mívali běžně šestou. Paní Marie C. se narodila do socialistického Československa v roce 1945. Jak přesně vysoká byla mzda, jsme se z rozhovoru, který Marie dala pro projekt Československo v paměti žen, nedozvěděli. Na druhou stranu máme k dispozici souhrnnou Historickou statistickou ročenku ČSSR z roku 1985, která ukazuje jasné statistické údaje. Ženy v Československu vydělávaly zásadně méně než muži. Mzda ženy dosahovala v průměru 70 % té mužské, a to i v těch nejlepších letech, za která by se dala považovat z tohoto hlediska např. 50. léta. V ostatních časech se držel rozdíl spíše pod touto hranicí (v roce 1960 na 64 %, v roce 1980 na 68 %).

Československá společnost ve druhé polovině 20. století bohatla. Průměrný plat začínal na 1400 Kčs v roce 1960, v roce 1990 to bylo již 3300 Kčs. Přitom maloobchodní ceny zůstávaly po celé toto období víceméně stejné. Kilo másla jste v roce 1960 pořídili za 38 Kčs, o téměř 30 let později stál zhruba stejně, 40 Kčs. Lidé se sice měli lépe, narovnat rozdílné odměňování mužů a žen se ale ani této vládě vedené KSČ nepodařilo. Nebylo to prioritou, a to i přesto, že Marie měla deklarovanou stejnou odměnu za stejnou práci již v roce svého narození, v roce 1945, kdy bylo toto pravidlo uzákoněno.

Po celou druhou polovinu 20. století ženy vydělávaly výrazně méně než muži. Ke zrovnoprávnění mezd žen a mužů v průběhu tohoto období nedošlo a tato situace trvá dodnes, o čemž svědčí další články v tomto čísle Zpravodaje.

Pokud by vás zajímalo, kde nalézt takové pěkné grafy a další podrobnější informace o historii odměňování žen a mužů, příp. dalších tématech dějin každodennosti i celý životní příběh elektromechaničky Marie C., můžete navštívit vzdělávací platformu Československo v paměti žen, kterou Gender Studies, o.p.s. společně s partnerem DÍLNA Organic Net s.r.o. právě nyní dokončuje na www.pametzen.cz.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *