x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 03/2022 Gender pay gap

Konference Firma roku: Rovné příležitosti 2022

31.10.2022, Anna Kotková, Gender Studies, o.p.s.

V pátek 7. října 2022 byly během tematické konference slavnostně vyhlášeny výsledky ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2022. Pro 14. ročník bylo ústředním tématem rovné odměňování. Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti za rok 2022 získal Ústav mezinárodních vztahů Praha, v. v. i. Zvláštní cena poroty byla udělena společnosti dm drogerie markt s.r.o.

V Čechách převládá politika "don't ask, don't tell": o platu se nemluví, na mzdu se neptáme. Peníze a odměna jako by byla něco nemravného. Přesto jsou to zásadní hybatelé naší práce a férová odměna je výrazným motivačním prvkem. Průměrný genderový rozdíl v odměňování (GPG) je přitom v ČR aktuálně cca 16 %. Za posledních několik let GPG poklesl, z původních cca 22 %. Pokles byl způsoben zejména důsledky covidové pandemie, kdy byla finančně posílena odvětví, jako je například zdravotnictví a sociální služby.

Doprovodná konference s tématem rovného odměňování v příjemném prostředí pražského kina Přítomnost přinesla mnoho zajímavého. 

Gender Pay Gap a pandemie

Romana Marková Volejníčková ze Sociologického ústavu AV, v.v.i. shrnula dopady pandemie Covid-19 na ženy a na nerovné odměňování: ženy jsou obvykle zaměstnány v odvětvích, která byla více postižena vládními restrikcemi (služby, cestovní ruch, pohostinství, maloobchod atd.). Proto se také mezi ženami zvýšila během pandemie nezaměstnanost nejvíce (14 %, VVM MPSV 2022). Pandemie také více dopadla na lidi, kteří využívají prekérní formy práce, což jsou také nejvíce ženy. Matky dle Markové Volejníčkové téměř třikrát častěji než muži vykonávaly neplacenou práci doma kvůli zavření škol a péčí o děti strávily cca jednou tolik času oproti svým mužským protějškům. Covid celkově změnil úhel pohledu na hodnotu práce a péče.

Platové rozdíly a jejich snižování v budoucnosti

A jaké jsou výzvy do budoucna? Pandemie urychlila také procesy, které se na pracovním trhu již dějí. Jedná se o digitalizaci trhu práce, změny uspořádání práce nejen v souvislosti s řízením práce na dálku a využitím nových technologií. Donutila třeba ale také zaměstnavatele více outsourcovat, více lidí se posunulo ze zaměstnaneckých pozic do OSVČ. 

Romana Marková Volejníčková také upozornila na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady,  kterou by se posílilo uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování. Ta je v procesu vytváření, má posílit transparentní odměňování, práva na informace pro zaměstnané, také umožní zaměstnavatelům získat nástroje, jak rovné odměňování zajistit. 

V této souvislosti také Marková Volejníčková zmínila zákoník práce, který sice stanovuje stejnou mzdu či plat za stejnou práci, ale nevymezuje, jak stanovit stejnou náročnost, zodpovědnost atd. Tyto nástroje je potřeba vytvořit.

Zaměstnavatelské zkušenosti

V následující panelové diskuzi zasedli dvě zástupkyně a jeden zástupce významných zaměstnavatelů, působících v ČR, aby sdíleli své dobré praxe a výzvy v oblasti rovného odměňování.

Daniela Kučová z IKEA Česká republika uvedla, že IKEA má do roku 2030 strategický cíl zavést rovné odměňování ve všech úrovních a sekcích. Tato firma prošla v ČR testovacím nástrojem LOGIB, dle slov Daniely Kučové LOGIB umožnil zkontrolovat vlastní firemní nástroje na rovné odměňování, které globálně využívali už dříve, ale měli obavy, jak pasují na lokální specifika. 

Ondřej Boreš, z firmy VELUX Česká republika zmínil, že u nich  jsou s LOGIBem teprve na začátku, ale motivace zajistit rovné odměňování ve firmě je veliká - stavebnictví, kde firma působí, je hodně konzervativní oblast, proto se snaží se udávat směr alespoň v tomto směru. VELUX ČR se může pochlubit  50 % žen v managementu, je to výsledkem veliké firemní flexibility ve slaďování osobního a pracovního života.

Michaela Švarcová, MSD Czech Republic reagovala na otázku, jak pracují s GPG směrem k různým skupinám, například vzhledem k tomu, že gay muži bývají mnohdy diskriminovaní a naopak gay ženy zvýhodněné. Švarcová uvedla, že ve společnosti pracují se širokou genderovou diverzitou, nejen v binaritě muži-ženy. Pro zaměstnané LGBTQ existují programy, ale vzhledem k pravidlům GDPR nelze zjišťovat například data o nebinárních lidech. Proto se firma vydala cestou aktivních zaměstnaneckých zájmových skupin, kde se tematizují nevědomé předsudky apod. 

Co je nejsložitější na boji proti GPG?

 Z panelové diskuze vyplynulo, že nejsložitější na boji proti GPG není používání analytických nástrojů nebo třeba zpracovávání velkých objemů dat, ale změna lidského myšlení, především odbourání genderových stereotypů v hlavách lidí, které za problémy a rozdíly v odměňování stojí. 

Na závěr konference proběhl workshop Heleny Skálové, genderové expertky projektu 22 % k rovnosti, MPSV, na téma Rovné odměňování a jak na něj v praxi.

Více o Soutěži Firma roku: Rovné příležitosti na www.rovneprilezitosti.ecn.cz.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *