x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

09/2007 Rovné příležitosti žen a mužů ve firemní praxi

„Kvalitu pracovního prostředí analyzujeme nejdříve z pohledu zaměstnanců“

31.8.2007, Alena Králíková, Gender Studies, o.p.s.
Palle Ellemann Knudsen byl jedním z řečníků na konferenci pořádané Gender Studies 19. června. Příspěvkem o práci a výstupech Institutu Great Place to Work, v jehož evropské centrále se sídlem v Dánsku působí jako výkonný ředitel, se mu podařilo otevřít zajímavou diskusi o programech slaďování osobního a profesního života. Té se zúčastnili představitelé a představitelky firem působících v České republice, jež mají zkušenosti se zaváděním různých aktivit v oblasti rovných příležitostí a diverzity. Na konferenci Palle Ellemann Knudsen představil koncept práce i případové studie - a k obojímu se touto cestou vracíme…

Palle Ellemann Knudsen byl jedním z řečníků na konferenci pořádané Gender Studies 19. června. Příspěvkem o práci a výstupech Institutu Great Place to Work, v jehož evropské centrále se sídlem v Dánsku působí jako výkonný ředitel, se mu podařilo otevřít zajímavou diskusi o programech slaďování osobního a profesního života. Té se zúčastnili představitelé a představitelky firem působících v České republice, jež mají zkušenosti se zaváděním různých aktivit v oblasti rovných příležitostí a diverzity. Na konferenci Palle Ellemann Knudsen představil koncept práce i případové studie - a k obojímu se touto cestou vracíme…

Jaká je mise Institutu Great Place to Work?

Naší misí je budovat lepší společnost prostřednictvím toho, že firmám pomáháme transformovat jejich pracovní prostředí. Svou misi sledujeme důsledně: neustále srovnáváme to, co děláme, s jejím zněním.
Mezi hlavní aktivity, na něž se zaměřujeme, patří uznání pro nejlepší pracovní prostředí (Recognizing the Best Workplaces) - touto cestou se snažíme motivovat společnosti, aby se staly skvělými pracovními prostředími a oceňujeme ty, které tak opravdu činí. Navíc je celý proces unikátní příležitostí pro firmy, aby porovnaly svá pracoviště s těmi nejlepšími jak z pohledu výsledků průzkumů, tak z praxe.
Zároveň pomáháme jednotlivým firmám proměnit jejich pracovní prostředí - vyvinuli jsme takové nástroje, které podpoří úsilí těchto společností v procesu změn. Obvykle provedeme firmy procesem analýzy a rozvoje, kdy se jim snažíme ukázat jejich možnosti zlepšení a směry, jakými by se měly vydat. V průběhu celého procesu jsme managementu nápomocni v budování důvěry a větší angažovanosti a loajality mezi zaměstnanci.
Zaměřujeme se i na zvyšování povědomí a rozšiřování znalostí - ve Spojených státech, Evropě a Latinské Americe každoročně organizujeme konference a řadu iniciativ, jež jsou v první řadě o setkávání a výměně informací - jde o fóra pro ty, kdo věří v hodnotu skvělých pracovních prostředí.

Na jakých projektech právě pracujete?

Hodně nás zaměstnává každoroční studie o nejlepších pracovních prostředích ve 30 zemích. Co se týká výzkumu, vytváříme v současnosti datový materiál pro případovou studii o tom, jak být a zůstat skvělým pracovištěm. Dosud jsme zpracovali data ukazující, že tzv. nejlepší pracovní prostředí (Best Workplaces) se rychleji rozvíjejí, jsou efektivnější a inovativnější, přitahují lépe kvalifikované pracovní síly, které jsou zároveň loajální, setrvávají v dané společnosti déle a mají méně absencí. Všechny tyto faktory ukazují na významnou výhodu takových prostředí. Zabýváme se také analýzou toho, jaká je souvislost mezi kvalitou pracovního prostředí a výkonem dané firmy. Náš spoluzakladatel Robert Levering navíc zpracovává nový koncept nazvaný GiftWork™, který bude sloužit jako rámec pro pochopení, jak vybudovat skvělé pracovní prostředí.

Institut působí v několika zemích - realizujete také komparativní studie a jiné typy analýz?

Jednotlivé země a obory porovnáváme na základě našich dat, ale fakt, že se zaměřujeme na tzv. nejlepší pracovní prostředí komplikuje naše možnosti analyzovat a vyvozovat obecnější závěry o trzích práce v různých zemích. Můžeme poukázat na to, co nejlepší firmy ve které zemi dělají, ale nemůžeme z toho usuzovat celkovou situaci na trhu práce. Srovnáme-li výsledky průzkumů 100 nejlepších v USA s těmi v Latinské Americe a Evropě, není mezi jednotlivými výsledky moc rozdílů: nejlepší pracovní prostředí v každém z regionů jsou dobrá v celé škále aspektů.

Můžete blíže popsat koncept modelu "Great Place to Work"?

Model GPTW© má pět dimenzí, z nichž všechny souvisejí s definicí skvělého pracovního prostředí jako místa, kde důvěřujete lidem, pro něž pracujete, jste pyšní na to, co děláte, a jste rádi s lidmi, s nimiž pracujete. Tři z těchto dimenzí souvisejí s důvěrou, která je podle našich výzkumů nejdůležitější charakteristikou skvělého pracovního prostředí. Míru důvěry analyzujeme prostřednictvím aspektů spolehlivosti, respektu a slušnosti. Zbývající dvě dimenze - hrdost a kamarádství - naši definici pracovního prostředí dále specifikují. Všechny uvedené dimenze jsou podrobně analyzovány v průzkumu mezi zaměstnanci, který jsme nazvali Trust Index©. Celý model totiž zohledňuje v první řadě zaměstnance a pracovní prostředí nahlíží z jejich perspektivy. Musím v této souvislosti zmínit, že náš model vznikl právě díky stovkám rozhovorů a focus groups se zaměstnanci.

Jak vaši spolupráci vnímají zástupci firem a institucí, s nimiž jste pracovali?

Pracovali jsme s celou škálou firem a organizací, což skvěle odráží náš seznam nejlepších pracovních prostředí. Obvyklou zpětnou vazbou nám je, že koncept GPTW poskytuje jednoduchý a dostupný model, jak pochopit, analyzovat a iniciovat změny na pracovišti. Rádi s námi pracují i proto, že sledujeme svou misi a rozumíme kontextu pracovních prostředí. V neposlední řadě jsme jim díky mezinárodní povaze naší práce schopni poskytnout přístup k unikátním a komparativním datům a příkladům z nejlepších pracovišť na světě.

Více informací o Institutu Great Place to Work: http://www.greatplacetowork-europe.com/ a http://www.greatplacetowork.com/.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *