x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

06/2006 Společenská odpovědnost firem

Mezinárodni den rovnosti žen a mužů

26.5.2006, Kateřina Dušková, Gender Studies, o.p.s.
Mezinárodní den rovnosti žen a mužů bude vyhlášen poprvé 19. června 2006 jako mediální a informační podpora nejen projektu "Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů", ale i tématu rovných příležitostí žen a mužů obecně. Cílem je informovat veřejnost o palčivosti problému, dát termínu "rovné příležitosti" tvář a příběh informovat ohrožené skupiny o jejich možnostech a vyvolat mediální a informační tlak na politiku. V rámci mezinárodního dne se uskuteční oslavy a informační aktivity převážně v Praze, Brně a Liberci.
Mezinárodní den rovnosti žen a mužů oslaví i zahraniční partnerské projekty v Dánsku, Lotyšsku, Polsku, Rakousku a Španělsku.

Mezinárodní den rovnosti žen a mužů bude vyhlášen poprvé 19. června 2006 jako mediální a informační podpora nejen projektu "Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů", ale i tématu rovných příležitostí žen a mužů obecně. Cílem je informovat veřejnost o palčivosti problému, dát termínu "rovné příležitosti" tvář a příběh informovat ohrožené skupiny o jejich možnostech a vyvolat mediální a informační tlak na politiku. V rámci mezinárodního dne se uskuteční oslavy a informační aktivity převážně v Praze, Brně a Liberci.
Mezinárodní den rovnosti žen a mužů oslaví i zahraniční partnerské projekty v Dánsku, Lotyšsku, Polsku, Rakousku a Španělsku.

Na počátku úvah o založení Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů byla potřeba informovat širokou veřejnost o stálé aktuálnosti existence nerovnosti mezi ženami a muži ve společnosti.
Věříme, že prostřednictvím této nadnárodní akce oslovíme mnohem více lidí z ohrožených skupin na trhu práce - tedy především žen ve věku 24 - 35 let, žen +50, mužů - otců a mužů na rodičovské dovolené. Díky dni věnovanému rovnosti žen a mužů se totiž dozvědí o existenci právní poradny - nové služby informačního centra pro rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, regionálních infocentrech i webových stránkách obsahujících maximum informací k dané problematice a potřebné kontakty.

Je pro nás důležité, aby se do povědomí širší veřejnosti dostala skutečnost, že Gender Studies, o.p.s. a její partneři se aktivně staví za politiku rovných příležitostí a nabízí přímou pomoc ohroženým skupinám.

Přepokládáme, že díky našemu proaktivnímu přístupu se větší množství lidí postižených genderovou diskriminací na trhu práce odhodlá a obrátí se na právničky Gender Studies, které jim mohou svou radou pomoci a vyvést je z tíživé životní situace. V tomto dni chceme spolu s právničkami vyjít do ulic a nabízet právní rady přímo mezi lidmi, kteří nás nemusejí hledat - my si najdeme je. Přicházíme za nimi a jsme připraveny poradit, pomoci nebo jen vyslechnout (a zaznamenat) jejich příběh. Právě konkrétnost takových, byť anonymních skutečných příběhů zajímá média a čtenáře.

Doufáme, že díky informačnímu stánku umístěnému uprostřed Václavského náměstí (v místě, kde se již několikrát pohnuly dějiny naší země) a díky tisícům heliem naplněných pestrobarevných balónků s potiskem www.rovneprilezitosti.cz, které ten den zaplaví centra Prahy, Brna a Liberce, se pro tento den staneme nepřehlédnutelnými.
Spolu s balónky dostanete i informační letáky a záložky "Diskriminace je, když:…". Ve stánku pak budete mít příležitost zkonzultovat s právničkou svůj problém nebo zakoupit trika s potiskem Půl na půl, publikace Gender Studies či silikonové náramky.

Od 1. do 21. června budeme veřejnost informovat rovněž prostřednictvím letáků umístěných v tramvajích v Praze, Brně a Liberci, a letáků vyvěšených na úřadech práce, v mateřských centrech, nemocnicích a vybraných školkách. K medializaci tématu přispějí také vystoupení v pořadu Sama doma a vysílání tematizovaného pořadu na stanici Radiožurnálu.

19. června dopoledne navíc v Praze proběhne "Snídaně s novináři" a zahraničním hostem. V jejím průběhu budou médiím představeny všechny dosavadní výsledky projektu Půl na půl.

Mezinárodní den rovnosti žen a mužů bude v Praze zakončen v 19.00 v objektu Žlutých lázní, jejichž nájemce - firma Teiko - se zavázal být tomuto večeru partnerem. Uskuteční se zde koncert Yellow Sisters a následná produkce DJ. I celý objekt Žlutých lázní bude vyzdoben barevnými balónky odkazujícími na webové stránky a téma celého dne. Prostor bude otevřen i pro veřejnost, takže se této "oslavy rovnosti" zúčastní i nepozvaní hosté a i zde bude - byť nepřímo - pokračovat tato svého druhu jedinečná informační kampaň.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *