x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

06/2006 Téma tohoto čísla

Společenská odpovědnost firem

Červen bude pro Gender Studies plný důležitých událostí. 19. června oslavíme mezinárodní den rovnosti žen a mužů, který je společně s mezinárodními partnery poprvé vyhlášen projektem "Půl na půl". Shodou okolností následuje po mezinárodním dnu otců (18. června), který úzce souvisí s naší snahou zvyšovat participaci otců na rodinném životě. Na konci června vyhlásíme další ročník Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi, tentokrát zaměřený na sladění osobního a pracovního života.

I předcházející měsíce byly zajímavé: 20. dubna se konala konference "Genderové aspekty společenské odpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být?" Na základě nabytých poznatků jsme se rozhodli věnovat květnové číslo zpravodaje společenské odpovědnosti firem. Konferenci předcházel interní workshop týmu Gender Studies a přizvaných odbornic a odborníka zaměřený na budoucí kritéria soutěže. Workshop určitě přidá soutěži na kvalitě - i díky trefným připomínkám a návrhům na zlepšení ze strany Paulette R. Gerkovich, předsedkyni komise, která uděluje americkou cenu Catalyst. Těšte se, co jsme na vás vymysleli!

Na co bych vás v tomto čísle chtěla upozornit? Určitě nepřehlédněte termín "skleněný útes", ani článek Moniky Ladmanové, ředitelky Otevřené společnosti, o.p.s., o genderových aspektech společenské odpovědnosti firem. Ze zahraničí se nechejte inspirovat rozhovorem s Neilem Cockroftem, manažerem diverzity anglické Citigroup.

Na závěr se s vámi chci podělit o to, co mě v poslední době potěšilo: Francie má kandidátku na prezidentku. Je jí středolevicová politička Segolene Royal. Podle deníku Le Figaro by Segolene Royal dostala 30% hlasů, což je více než v případě druhého nejúspěšnějšího kandidáta, Nicolase Sarkozyho. Má tedy celkem šanci, držíme palce!

Alexandra Jachanová Doleželová
šéfredaktorka

Obsah čísla

Půl na půl

Mezinárodni den rovnosti žen a mužů

Mezinárodní den rovnosti žen a mužů bude vyhlášen poprvé 19. června 2006 jako mediální a informační podpora nejen projektu "Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů", ale i tématu rovných příležitostí žen a mužů obecně.
Půl na půl

Práce žen z domova

Nejistá a nevýhodná práce ukrytá za dveřmi domácností nebo flexibilita pro skloubení rodinného a profesního života?Evropská kontaktní skupina, o.s. (EKS) provedla v období od října 2005 do února 2006 pilotní kvalitativní výzkum, který se na práci z domova zaměřil.
Rovné příležitosti v praxi

Ženy na skleněném útesu

V souvislosti s bariérami znesnadňujícími ženám kariérní postup je známým pojmem skleněný strop, termín zavedený v roce 1984.
Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR

V červnu letošního roku vyhlásila Gender Studies, o.p.s. Citigroup Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v České republice. Letošní druhý ročník se soustředí na slaďování osobního/rodinného a profesního života zaměstnanců/-kyň.
Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Genderové aspekty společenské odpovědnosti firem

Ve čtvrtek 20. dubna pořádala Gender Studies, o.p.s. za finanční podpory Citigroup Foundation konferenci "Genderové aspekty společenské odpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být?" Konference předchází dalšímu kolu Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi, které bude vyhlášeno v červnu 2006.
Aktuálně...

Dost bylo kravat!

1. května zahájilo občanské sdružení Fórum 50% mediální kampaň, která podporuje ženy kandidující ve volbách do Poslanecké sněmovny. Kampaň byla instalována v tramvajích a na videostěnách v pražském metru po celý květen.
Aktuálně...

Právní expertíza aneb Jak zřídit mateřskou školku

V rámci projektu "O rovnosti s firmami" zpracovala advokátní kancelář Sophos právní expertízu o možnostech zřídit firemní mateřskou školku, případně jesle, ze strany zaměstnavatele. Expertíza posuzuje hygienické, provozní a jiné podmínky zřízení školky vyplývající z české legislativy.
Aktuálně...

Účast ve výzkumu

Dovolujeme si Vám nabídnout účast ve svého druhu výjimečném výzkumu pořádaném obecně prospěšnou společností Gender Studies, se sídlem v Praze, ve spolupráci s agenturou SC&C, v rámci projektu "O rovnosti s firmami", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Co si myslíte o ... ?

Jak se dá dosáhnout toho, aby se společenská odpovědnost firem do budoucna orientovala na genderové aspekty?
Na otázku odpovídají:

Ivana Šatrová, manažerka projektů, Nadace Eurotel

Ještě před několika lety byla "společenská odpovědnost firem" pro mnohé neznámým pojmem. Dnes se však k naplňování tohoto pojmu hlásí stále více společností, můžeme dokonce hovořit o novém trendu. Otázky prosazování rovných příležitostí do firemní kultury jsou podmíněné změnou myšlení, která zajisté nenastane ze dne na den. Klíčovou roli sehrají nestátní neziskové organizace, které by měly být tím motivátorem a iniciátorem změn. Dalším klíčovým prvkem jsou společnosti se zahraniční účastí, které se těmto otázkám věnují již dlouhodobě. Základem toho, aby se firma vydala směrem podpory rovných příležitostí žen a mužů, je osvěta a komunikace jednotlivých témat. Zásadní podmínkou však zůstává osvícený vrcholový management dané firmy. Větší zájem mezi firmami by mohla vzbudit jasná měřitelnost a metodika aktivit spojených s rovnými příležitostmi.

Pavlína Kalousová, výkonná ředitelka, Fórum dárců

Existuje několik momentů, které je třeba si v souvislosti se společenskou odpovědností a gender problematikou uvědomit. Společenská odpovědnost je koncept, který musí být vstřícný a výhodný pro firmy samotné a firmy musí být motivované koncept přijmout. Pro mě je samozřejmé, že se firmy musí chovat odpovědně vůči společnosti, na druhou stranu každou firmu začlenění CSR principů do své činnosti něco stojí - tj. musí na realizaci CSR projektů alokovat finance. To znamená, že musí být jasné, proč by to firma měla dělat, kolik jí to bude stát a jaké benefity jí to přinese. My jsme se ve Fóru dárců právě v tomto hodně naučili, protože jsme v loňském roce zavedli Standard odpovědná firma, který přesně toto firmám umožňuje sledovat a již 10 firem metodiku vyhodnocování efektivity investovaných prostředků do CSR využívá. No a co to znamená pro společenskou odpovědnost a gender specifika? Gender problematiku je třeba řešit komplexně. Prakticky to znamená, že firmě je potřeba vysvětlit, proč by se o gender aspekty měla zajímat, jaká pozitiva to bude pro její činnost mít a jak to má udělat a zavést určité standardy. Stejně jako v jiných oblastech jí může pomoci spolupráce s profesionálními neziskovými organizacemi jako například Gender Studies nebo Slovensko-český ženský nadační fond a jistě se jich najde ještě celá řada. A samozřejmě příklady táhnou. Celá řada zahraničních a velkých firem již CSR principy realizuje a má dobré zkušenosti s projekty na podporu začlenění gender principů. Je nutné, aby tyto firmy své zkušenosti sdílely s ostatními firmami, publikovaly výsledky, a tím motivovaly ostatní.

Hana Kučerová, Account Director, Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants

Otázka společenské odpovědnosti firem se postupně dostává do popředí i v České republice. Mnohé firmy si uvědomují její význam a tak se CSR stala nedílnou součástí aktivit, obchodní strategie a také nástrojem komunikace nejen velkých mezinárodních korporací, ale i menších a středních českých firem.

Na základě nedávných výzkumů vyšlo najevo, že firmy se nejvíce angažují v oblasti vzdělávání, v programech pro děti a mládež, ekologii a péči o zaměstnance. Genderová problematika jako taková doposud v oblasti jejich zájmu většinou chybí. Je proto nezbytně nutné navázat spolupráci s místními organizacemi, nadacemi a neziskovými organizacemi, které se této problematice věnují a společně s nimi vytvořit takové programy, které budou prospěšné jak okolní komunitě, tak budou v souladu se strategií firmy. Velký prostor vidím zejména v různých programech zaměřených na zaměstnance samotné, kdy právě oni sami mohou mnohé aktivity z této oblasti iniciovat.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí