x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2008 Rovné příležitosti ve výběrovém řízení

Náborové kampaně mohou podpořit ženy v jejich pracovní kariéře

31.1.2008, Alexandra Jachanová Doleželová, Gender Studies, o.p.s.
Ve výběrových řízeních často dochází k diskriminaci; dokonce již samotnými inzeráty dávají firmy najevo svůj postoj k rovným příležitostem. Např. firma, která hledá perspektivního kandidáta do mladého kolektivu na pozici manažera, diskriminuje. Naopak ta, která zmíní, že pozice IT specialisty/specialistky je otevřená mužům i ženám, rovné příležitosti podporuje. Níže vám představíme několik náborových kampaní, které se zaměřily nejen na ženy a ukázaly jim, že jsou v nabízených pozicích vítány.

Ve výběrových řízeních často dochází k diskriminaci; dokonce již samotnými inzeráty dávají firmy najevo svůj postoj k rovným příležitostem. Např. firma, která hledá perspektivního kandidáta do mladého kolektivu na pozici manažera, diskriminuje. Naopak ta, která zmíní, že pozice IT specialisty/specialistky je otevřená mužům i ženám, rovné příležitosti podporuje. Níže vám představíme několik náborových kampaní, které se zaměřily nejen na ženy a ukázaly jim, že jsou v nabízených pozicích vítány.

SAP BSCE nabízí částečné úvazky nejen matkám s dětmi

Společnost SAP se rozhodla jít cestou částečných úvazků. V náborové kampani se zaměřila na tři konkrétní cílové skupiny: absolventy a absolventky vysokých škol, matky (ale v případě zájmu i otce) vracející se z mateřské či rodičovské dovolené a seniory/seniorky. "Chtěli jsme v rámci těchto skupin zvýšit povědomí o tom, že u nás najdou plnohodnotnou práci byť budou pracovat na zkrácený úvazek. K této komunikaci jsme využili jednak tištěná média - letáky a inzerci v časopisech, tak i zdůraznění této myšlenky na našich webových stránkách a pomocí banneru na webových stránkách zaměřených na vybrané cílové skupiny," říká Ondřej Přerovský, manažer zodpovědný za nábor zaměstnanců a zaměstnankyň. "Rozhodli jsme se využít potenciál na trhu a nabízet i částečné úvazky lidem, kteří nemohou nebo nechtějí pracovat na plný pracovní úvazek, neboť naše procesy takový typ zaměstnání umožňují. V současné době u nás pracuje asi 15 % zaměstnanců na částečný úvazek, jejich počet byl zvýšen právě díky této kampani. I nyní pokračujeme v nabídce částečných úvazků a doufáme, že naše společnost bude i nadále pro studující a maminky atraktivní," dodává.

IBM: ženy nastal váš čas!

IBM chce svými náborovými kampaněmi ukázat, že pozice v IBM jsou otevřené jak ženám, tak mužům. I na svých webových stránkách společnost zdůrazňuje, že je zaměstnavatelem podporujícím rovné příležitosti. Kampaň zaměřená na přijímání nových zaměstnanců a zaměstnankyň do brněnského Delivery Centra zdůrazňuje, že "IBM vítá všechny talenty, bez ohledu na gender, sexuální orientaci, náboženství, rasu, národnost, postižení a věk."

Petra Draxlera, personálního ředitele IBM Česká republika jsme se zeptali, co stálo za zrodem této kampaně a zda byla úspěšná? "Za zrodem naší lokální kampaně, kterou jsme realizovali za účelem náboru lidí do IBM Integrated Delivery Center v Brně, stála potřeba efektivně oslovit kvalifikované kandidáty a kandidátky v profesi IT specialista. Ve spolupráci s našimi marketingovými specialisty jsme se snažili vytvořit takovou náborovou inzerci, která bude atraktivní pro cílovou skupinu a současně podchytí i genderový aspekt tím, že graficky i textem inzerátu zdůrazní náš zájem přijímat do pracovního poměru jak muže, tak ženy. Slogany typu "Unix is Unisex", doprovázené vhodnou grafikou, nám tento účel určitě pomohly splnit. Kampaň byla úspěšná především tím, že v jednom časovém období byla komplexní a vedle náborové inzerce ve vybraných periodikách, letácích v městské dopravě a spotech v rádiích jsme byli vidět i na stovkách bilboardů po celé republice. V relativně krátkém období 2,5 let se nám díky kampani podařilo zrealizovat nábor více než 2000 pracovníků, což je fakt hovořící sám za sebe. Narůstající počet klientů, kterých v centru obsluhujeme již 600, nám dovoluje v této úspěšné kampani pokračovat a dále ji rozvíjet."

Johnson & Johnson: diverzita v náborové kampaní

Americká společnost Johnson & Jonson postavila svoji náborovou kampaň na představení svých úspěšných manažerů a manažerek a toho, jakým způsobem se vyvíjela jejich kariéra. Snaží se tak zaujmout potenciální zájemce a zájemkyně o práci tak, že ukáže spokojenost lidí, kteří se společností spojili své kariéry. Johnson & Jonson podporuje diverzitu, což podtrhuje i ve svých náborových kampaních: ženy a menšiny jsou informovány o tom, že tato společnost je k nim přátelská.

Du Pont: ženy ve vědě

Du Pont ve svém inzerátu ukazuje, že ve vědě pracují i ženy. Rovné příležitosti může firma podpořit i tím, že se ve své inzerci pracovních pozic zaměří na ženy a představí jim obory, v nichž jsou z větší části zastoupeni muži.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *