x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

2/2007 Pohled zaměstnavatelů a odborů na rovné příležitosti

Německá důchodová pojišťovna prosazuje rovné příležitosti žen a mužů

31.1.2007, Judith Kerschbaumer, expertka v twinningovém projektu „Prosazování rovnosti žen a mužů zaměřené na sociální partnery – zavádění rovného zacházení na pracovišti“
"Každá sebedelší cesta začíná prvním krokem." Tak zní motto Svazu německého důchodového pojištění (DRV-Bund), který sází na politiku rovných příležitostí. V roce 2004 vznikl ve společnosti Plán rovnosti a firma za něj byla ohodnocena cenou Total E-Quality, která je každoročně udělena v Bonnu firmám jdoucím příkladem v prosazování politiky rovných pracovních příležitostí pro muže a ženy.

"Každá sebedelší cesta začíná prvním krokem." Tak zní motto Svazu německého důchodového pojištění (DRV-Bund), který sází na politiku rovných příležitostí. V roce 2004 vznikl ve společnosti Plán rovnosti a firma za něj byla ohodnocena cenou Total E-Quality, která je každoročně udělena v Bonnu firmám jdoucím příkladem v prosazování politiky rovných pracovních příležitostí pro muže a ženy.

Svaz německého důchodového pojištění (DRV-Bund) vznikl z někdejšího Spolkového pojišťovacího ústavu pro zaměstnance a pokrývá zhruba 40% celkového německého důchodového pojištění. DRV-Bund zaměstnává kolem 25.000 lidí, z toho je 72% žen. První plán rovnosti instituce DRV-Bund vstoupil v platnost 1. dubna 2004 a jeho cílem je zvýšit podíl žen ve všech oblastech na 50%.

Jedním ze způsobů, jak zjistit, zda se firma vydala správným směrem, je posoudit její politiku rovnoprávnosti nezávislým grémiem nebo ji porovnat s jinými firmami. Touto cestou se DRV-Bund vydal. V roce 2004 obdržel titul Total E-Quality, vyznamenání udělované firmám, které se ve své personální politice příkladně zasazují o rovné příležitosti. DRV-Bund pokládá vytváření rovných příležitostí za integrální součást personálního managementu. Aktivní podpora žen a politika rovnoprávnosti má všem spolupracovníkům a spolupracovnicím poskytovat stejné šance.
Kromě toho je DRV-Bund členem Mezinárodní sítě žen v managementu (EWMD).

Na počátku jednání o Plánu rovnosti byl ustanoven genderový poradní tým. Úlohou vedoucích pracovníků a pracovnic je i zohledňovat ve své každodenní práci genderové aspekty. Proto jim jsou nabízeny odborné workshopy věnované konceptu gender mainstreaming s cílem vysvětlit právní základy a metodické postupy. Zvláštní důraz je kladen na genderově neutrální jazyk.

Zvolený zmocněnec či zmocněnkyně pro rovnoprávnost se spolu se svým týmem stará o zavádění rovných příležitostí v podnikání.

Personální plán rozvoje počítá s opatřeními, jako jsou informační a motivační pohovory, vzdělávací opatření a obsazení projektových a pracovních skupin, které mj. slouží ke zvyšování konkrétních příležitostí pro rozvoj žen. Personální plán rozvoje je každoročně prověřován a upřesňován.

Jedním z prvních úkolů bylo objasnit, jak se tvoří struktura zaměstnaných. Bylo třeba vytvořit seznamy obsazených míst, přehledy časové náplně a pracovní doby, v jakých hierarchiích a kým jsou jednotlivé pracovní výkony prováděny. Pozornost se soustředila především na to, jakým způsobem je sestavován management.

Výběr zaměstnanců/zaměstnankyň je rovněž velmi podstatným aspektem. Pro všechna pracovní místa v DRV-Bund byly vytvořeny profily. Celkem bylo zjištěno 1.300 různých druhů pracovních pozic. K výběru nových zaměstnanců a zaměstnankyň jsou vždy zváni zmocněnci a zmocněnkyně pro rovnoprávnost.

Má-li některé pohlaví menší zastoupení v některé oblasti, musí být v textu nabídky místa obsažena zvláštní pobídka k tomu, aby se příslušníci nebo příslušnice znevýhodněného pohlaví o místo ucházeli. Kromě toho, že je text inzerátu genderově neutrální, směřuje také k uchazečům a uchazečkám hledajícím zaměstnání na částečný úvazek. Zmocněnec či zmocněnkyně pro rovnoprávnost se účastní všech přijímacích pohovorů a disponuje spoluporadním právem.

Velký důraz je kladen zejména na vzdělávání. To funguje na různých úrovních. Zaměstnanci a zaměstnankyně mají možnost se dále odborně vzdělávat v rámci tzv. modulového systému. Jsou jim rovněž nabízeny semináře o rovnoprávnosti.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *