x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2015 Samoživitelství

Nový ročník soutěže Firma roku: rovné příležitosti vyhlášen! Tématem je letos podpora kariérního růstu žen

26.5.2015,
Firma roku: rovné příležitosti je prestižní ocenění, které už více než deset let každoročně organizuje a uděluje obecně prospěšná společnost Gender Studies. Každý z ročníků bývá zpravidla blíže zaměřen na určitou část problematiky rovnosti příležitostí pro ženy a muže, letošním tématem je podpora kariérního růstu žen ve firemní praxi. Záštitu nad aktuálním ročníkem převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí jménem ministryně Michaely Marksové Tominové.

Komu je soutěž určena a jaký je její přínos pro firmy?

Ocenění Firma roku: rovné příležitosti je určeno všem firmám, ale i nefiremním zaměstnavatelům, kteří působí na území České republiky, bez ohledu na jejich právní formu či velikost. Přínosem soutěže pro zapojené subjektyje nejen možnost přispět ke svému dobrému jménu a zvýšit marketingový potenciál, ale jde současně také o rozvojovou příležitost, neboť materiály každé zapojené organizace budou posouzeny odbornou porotou a firma na závěr získá písemnou zpětnou vazbu a možnost osobních konzultací. Účast v soutěži je přitom bezplatná.

Jak se do soutěže zapojit?

Jedinou podmínkou účasti v soutěži je zaslání vyplněného dotazníku, který je k dispozici online na webových stránkách soutěže (http://rovneprilezitosti.ecn.cz), a to buď elektronicky na email josef.vosmik@genderstudies.cz, anebo písemně na adresu organizace Gender Studies, o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, 120 00Praha 2. Kromě vyplněného dotazníku mohou firmy volitelně zaslat také relevantní interní dokumenty či propagační materiály, jež se tématu týkají. Příjem vyplněných dotazníků končí 30. června 2015.

Jak probíhá hodnocení a kdy budou k dispozici výsledky?

Hodnocení doručených dotazníků provádí v prvním kole interní tým odbornic a odborníků z Gender Studies, postoupivší firmy pak posuzuje panel převážně externích expertů a expertek. Hodnocení bude probíhat během letních měsíců, počátkem podzimu porota určí konečné pořadí. Výsledky budou vyhlášeny a ocenění vítězným firmám předána na odborné konferenci, která je plánována na 12. listopad letošního roku.

Kam se obrátit v případě nejasností či dotazů?

Více informací naleznete na internetových stránkách soutěže: http://rovneprilezitosti.ecn.cz, případně se neváhejte obracet na koordinátora soutěže na emailu josef.vosmik@genderstudies.cz či telefonu 773 440 845773 440 845 anebo 224 915 666224 915 666.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *