x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2015 Téma tohoto čísla

Samoživitelství

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, po dlouhých úvahách a diskuzích se to konečně povedlo a máme nový název pro zpravodaj – Rovné příležitosti v souvislostech. Mnohem lépe odráží nejen obsah zpravodaje, ale i celkově jeho zaměření.  Může se zdát, že rovné příležitosti už jsou takovým trochu nudným tématem. Jsou to ale právě ony souvislosti, které dodávají tomuto konceptu stále na aktuálnosti. Nerovnosti nejsou vždy vidět na první pohled. Problém zasazený do souvislostí nabývá jiného významu. V Gender Studies nám jde o to dívat se na svět z mnoha různých úhlů, relativizovat věci, které se zdají být dané, hledat příčiny. Souvislosti dávají situacím smysl, souvislosti často poukazují na něco, co na první pohled není patrné. Proto Rovné příležitosti v souvislostech. Doufáme, že se nám tyto souvislosti bude dařit hledat a že zpravodaj bude třeba ještě zajímavějším.

Začíná léto a chtělo by to nějaké odlehčené téma. Tak to se nám nepovedlo. Tématem tohoto čísla jsou samoživitelé a samoživitelky, nebo možná lépe – sólo rodiče.  Při čtení některých příběhů je člověku smutno z toho, jak dokáže být život krutý, na druhou stranu je ale neuvěřitelné vidět, jak nezdolná je rodičovská láska a co všechno jsou rodiče ochotni pro své děti udělat. Emoce, které téma často vzbouzí, jsou jedna věc. Důležité ale je dělat něco pro to, aby ti, kterým osud rozdal trochu horší karty, mohli žít důstojně a jejich život nebyl jen přežíváním. Nechte na sebe zapůsobit tematické články i odpovědi v anketě, bez povšimnutí ale nenechte ani další příspěvky. Velmi doporučuji kulturní části, a to jak rozhovor s výtvarnicí Lenkou Klodovou, tak zamyšlení nad poměrně novým dokumentem Zatajené dopisy od Saši Uhlové.

Přeji hezké čtení v souvislostech

Markéta Štěpánová

šéfredaktorka

Obsah čísla

Rovné příležitosti v praxi

Sólo matky a „prekérní“ práce

Životní úroveň rodin sólo rodičů je dlouhodobě nižší než u rodin se dvěma rodiči. 31,3% rodin s jedním rodičem a závislými dětmi je ohroženo chudobou, oproti 6,8% rodin se dvěma dospělými a jedním dítětem a 8,9% rodin se dvěma dětmi (ČSÚ 2012). 25,3% domácností sólo rodičů má příjmy do 15 000 Kč.
Rovné příležitosti v praxi

Dát sólo rodičům novou šanci

Být sólo rodičem – a především sólo matkou – znamená často ocitnout se v začarovaném kruhu: Nemáte dost peněz, protože máte špatně placenou práci – třeba kombinaci nočního úklidu, práce na pokladně v diskontu a manuální práce z domova.
Rovné příležitosti v praxi

Kdo se bojí zálohovaného výživného?

Zálohované výživné je v řadě zemí účinnou metodou podpory neúplných rodin, u nás však zatím nebylo i přes řadu návrhů zavedeno. Sólo rodiče a jejich děti v ČR přitom patří ke skupinám nejvíce ohroženým chudobou, a to i když mají práci. Ani současné nastavení dávek sociální podpory není účinné v jejich vymanění se z chudoby.
Rovné příležitosti v praxi

Jen láska je drží nad vodou

„Žila jsem v permanentním strachu, co s námi bude. Starosti tě neustále pronásledují, nemůžeš ani spát,“ popisuje svůj život matka dvou dětí v dokumentu Olgy Sommerové Samoživy. Stejně jako ostatní ženy a jeden muž, kteří ve snímku vystupují, vychovává děti sama, bez partnera.
Rovné příležitosti v praxi

Rozjezd podnikání žen ulehčuje mentoring

Zlepšit možnost pracovního uplatnění žen ohrožených na trhu práce bylo cílem projektu Podnikavé ženy aneb Alternativní způsob řešení nezaměstnanosti žen v Jihočeském kraji.
Rovné příležitosti v praxi

Dětské skupiny jako další možnost

Efektivní opatření ke slaďování pracovního a rodinného života jsou základním předpokladem zaměstnanosti zejména rodičů s malými dětmi či osob, které pečují o závislého člena či členku rodiny.
Rozhovor

Chtěla jsem, aby návštěvníci vernisáže z mé výstavy odešli

Lenka Klodová patří k výrazným tvářím české výtvarné scény již poměrně dlouhou dobu. Mezi tématy, kterým se ve své tvorbě věnuje, nechybí třeba ženská tělesnost, pornografie a mateřství, k nimž přistupuje velmi otevřeně, s kritickým přístupem, ale i s ironií a humorem.
Aktuálně...

Zlo s dobrým úmyslem

„Jak tedy máme posuzovat Marii Terezii, pro nás to byla vždy pozitivní postava a vy teď říkáte, že se snažila Romy asimilovat a že jim odebírala děti,“ ptala se mě na jednom semináři o romské historii paní učitelka z publika. Nedokázala jsem jí odpovědět a dodnes mě to mrzí.
Aktuálně...

Nový ročník soutěže Firma roku: rovné příležitosti vyhlášen! Tématem je letos podpora kariérního růstu žen

Firma roku: rovné příležitosti je prestižní ocenění, které už více než deset let každoročně organizuje a uděluje obecně prospěšná společnost Gender Studies. Každý z ročníků bývá zpravidla blíže zaměřen na určitou část problematiky rovnosti příležitostí pro ženy a muže, letošním tématem je podpora kariérního růstu žen ve firemní praxi.
Tipy z knihovny

Knižní tipy

Přinášíme knižní tipy z knihovny Gender Studies, o. p. s., související s tématy tohoto čísla Zpravodaje.

Co si myslíte o ... ?

Jaké kroky si myslíte, že by ulehčily život samoživitelkám a samoživitelům? Jaké problémy nejčastěji řeší?
Na otázku odpovídají:

Kateřina Hodická, Genderové informační centrum Nora, o. p. s.

Sólo rodiče se často nacházejí v obtížné finanční situaci. Mnohdy musí samoživitelky vymáhat výživné na bývalém partnerovi. V tomto ohledu by pomohlo prosazení zákona o zálohovaném výživném.

Někteří sólo rodiče řeší i problémy s bydlením. Ocitají se v azylových domech, případně na ubytovnách. Na ubytovnách jsou často vykořisťováni majiteli. Pomohlo by tedy rozšíření sociálního bydlení v obcích.

Pokud nemají zázemí v širší rodině, jsou často na zajišťování péče o dítě či děti sami. Aby stihli vyzvednout dítě ze školky, školy, nemohou někdy pracovat na plný úvazek, což opět zhoršuje finanční situaci rodiny. Mnohdy nemají s kým řešit otázky výchovy. V tomto kontextu by pomohlo vytvoření funkčních sítí samoživitelek a samoživitelů, kteří by si vzájemně pomáhali.

Možným řešením by mohlo být i zavedení všeobecného základního příjmu v České republice. Všichni lidé by dostávali pravidelné peněžní dávky bez ohledu na jakékoliv podmínky, což by odbouralo neefektivní a složitý systém současného sociálního zabezpečení.

Tamara Nováková, doktorandka PedF UK, provozní Nákladového nádraží Žižkov

Nevím, jaký je přesně právní status mého postavení, ale jsem v situaci, že se otec dítěte k němu odmítl přihlásit. Pokud ho soudně nedonutím k otcovství, nemám nárok na alimenty, ani na žádné jiné sociální dávky, které by zohledňovaly chybějícího otce v rodném listě. V prvé řadě postrádám zodpovědnost za vlastní jednání u lidí, v druhé řadě mě překvapuje právní vakuum, ve kterém se ocitají matky, pokud jsou jediným zákonným rodičem. Postrádám toho mnoho, přesto se mi zatím daří realizovat péči a výchovu dítěte i ve stávajícím systému, ale to proto, že jsem zdravá, silná a nezdolná bytost. Jakmile bych onemocněla, nebo nemohla vydělávat, tak jsem já i dítě ve velmi ohrožené situaci. Očekávala bych, že stát bude na tyto lidi pamatovat a poskytne jim nějakou pomoc.

Kromě finančních problémů řeším nejčastěji nedostatek času (musím pracovat) a logistiku (od praní, přes vaření, po tahání kočáru několikrát denně, tahání bagáže při přesunech, vláčení autosedačky, plánování a organizování přepravy, jídla, převlékání atd.) Bolestivě vnímám, že jsem sama na rozhodování (např. v případě nemocí), výchovu a v neposlední řadě na sdílení strastí a slastí rodičovství. Hodně mi pomáhá ve sdílení a částečně v logistice moje máma, ale aktivní babička není druhý zákonný rodič. Sečteno podtrženo, neutuchající pocit, že je člověk na všechno sám.

Michaela Marksová - Tominová, Ministryně práce a sociálních věcí

Situace samoživitelek a samoživitelů není v České Republice dobrá. V nedávné studii OECD se dokonce Česko umístilo na posledním místě v žebříčku, který srovnával, jak dlouho musí samoživitel či samoživitelka se dvěma dětmi pracovat za minimální mzdu, aby se dostali nad hranici chudoby. V ČR to bylo zcela nereálných 80 hodin za týden. Musíme proto i nadále usilovat o zvyšování mezd. Česká práce je stále jedna z nejlevnějších v Evropě, což se naštěstí pomalu ale jistě mění. Zvyšujeme minimální mzdu a posílili jsme úřady práce. Ty se snaží pracovat právě se skupinami specificky ohroženými, jako jsou například samoživitelé. Ovšem opatřením zaměřeným přímo na samoživitele je zavedení tzv. zálohovaného výživného. Chceme ulehčit samoživitelům, kterým jejich expartneři nevyplácejí výživné, na něž mají nárok. Stát by mohl převzít toto vyplácení dávek a zpětně vymáhat po dlužnících jejich platbu. Co je ale mimo dosah resortu MPSV, ale je také velice důležité: je třeba zlepšit situaci s vymáháním výživného. To je ale v rukou Ministerstva spravedlnosti.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí