x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

10/2006 Přístup k informačním a komunikačním technologiím

„O své zkušenosti v síťování žen se rádi podělíme,“ říká Eszter Szabó z General Electric

29.9.2006, Alena Králíková, Gender Studies, o.p.s.
Eszter Szabó vede ve společnosti General Electric firemní komunikaci a PR pro střední a východní Evropu. Vedle této pozice je však i představitelkou programu na podporu profesionálního růstu žen a jejich vzájemné spolupráce a komunikace v rámci General Electric.
Její prací je napomáhat růstu společnosti prostřednictvím komunikace a PR ve střední a východní Evropě, která je pro GE jedním z hlavních růstových trhů, a vytvářet strategii korporátního občanství (Corporate Citizenship).

Eszter Szabó vede ve společnosti General Electric firemní komunikaci a PR pro střední a východní Evropu. Vedle této pozice je však i představitelkou programu na podporu profesionálního růstu žen a jejich vzájemné spolupráce a komunikace v rámci General Electric.
Její prací je napomáhat růstu společnosti prostřednictvím komunikace a PR ve střední a východní Evropě, která je pro GE jedním z hlavních růstových trhů, a vytvářet strategii korporátního občanství (Corporate Citizenship).

Vedle své běžné práce se v roce 2000 se stala předsedkyní Women's Network v maďarském GE, od roku 2001 je jeho místopředsedkyní. Maďarská pobočka Women's Network, dobrovolná organizace podporující kariérní růst talentovaných žen, získala v roce 2003 mezi 40 dalšími evropskými Women's Network ocenění nejlepší pobočce v Evropě. O rok později byl pak maďarský GE Women's Network oceněn na globální úrovni za svůj program coachingu.

Před svým vstupem do GE zastávala Eszter Szabó vyšší manažerské pozice ve veřejném i soukromém sektoru; má zkušenosti v oblasti korporátní komunikace, vedení vládních komunikačních kampaní a realizaci rozsáhlých regionálních projektů.

Co je hlavním principem Women's Network v General Electric a jak se od roku svého založení v roce 1997 síť vyvinula?

Myšlenka "ženské sítě" pochází ze Spojených států. Je v souladu s dokumentem Spirit and Letter, globálním etickým kodexem GE, který prosazuje princip nediskriminace a rovnosti příležitostí v GE. V této souvislosti také říká, že v případě, kdy data dokazují, že na některých úrovních rovnosti nebylo dosaženo, by mohly být přijaty iniciativy, které usnadní rozvoj příslušníků znevýhodněných skupin.
Jistým vzorem pro Women's Network bylo Africko-americké fórum (African-American Forum), které se specificky zaměřuje na rozvoj talentů a budoucích vedoucích manažerů afroamerického původu. Nebylo to však tak, že by byly vybrány osoby a ty vedly na regionální úrovni jednotlivé pobočky "ženské sítě". Síť funguje na dobrovolné bázi a závisí na zájmu o podporu žen a jejich vzájemnou spolupráci v každé zemi nebo regionu; je však významně podporována nejvyšším vedením společnosti. Já sama jsem poprvé o Women's Network slyšela v roce 1999 a už rok poté jsem byla tou, kdo se dobrovolně přihlásila k založení a vedení interní firemní sítě v Maďarsku.

Musím dodat, že "ženská síť" spadá do širšího kontextu strategie korporátního občanství GE, které nedefinujeme jako společenskou odpovědnost firmy, ale jako zodpovědnost nás samých s tím, že zohledňujeme komunitu, v níž GE působí, veřejnost, klienty, a samozřejmě zaměstnance, spolupracovníky a dodavatele. K tomu, aby globálně, s tolika zaměstnanci a v natolik rozmanitých kulturách, mohla fungovat tak obrovská firma jako GE, je potřeba sdílet společné hodnoty. Na vedení v každé zemi a rozhodnutí zaměstnanců pak záleží, zda založí a budou rozvíjet projekty právě v "ženské síti". Na politice GE se mně osobně nejvíce líbí to, že naše nejlepší postupy v této oblasti sdílíme uvnitř společnosti i navenek s komunitami v místech, kde GE podniká; neschováváme si je pro sebe, ale komunikujeme o nich prostřednictvím našich projektů korporátní filantropie - a to i se studenty, kteří pro nás nepracují, ale na trh práce brzy vstoupí a budou v něm mít slovo.

Jaké konkrétní iniciativy jsou v rámci sítě realizovány?

Women's Network poskytuje ženám nástroje, díky nimž se mohou snáze uplatnit a postupovat ve své kariéře. Jako základní koncept si "síť" zvolila tři hesla: výkon - image - viditelnost (performance - image - exposure), díky nimž pomáhá urychlit kariérní růst žen. Talenty přitahuje a udržuje formou mentoringu, networkingu a dalších způsobů spolupráce mezi ženami na seniorských pozicích a ženami ve středním a nižším managementu.
Vedle těchto projektů se Women's Network také zasazuje o to, aby GE byla pro ženy a muže zajímavým zaměstnavatelem. V Maďarsku například ženy, které dokončí vysokoškolské vzdělání, vědí, že GE je jedinou firmou, která má svou interní "ženskou síť".

V rámci místních poboček pravidelně udržujeme kontakt s vedením, aby Women's Network podporovalo, na regionální úrovni organizujeme řadu tréninků zaměřujících se na rozvoj dovedností či kariérních modelů, účastníme se jednání nejužšího vedení společnosti, připravujeme neformální a konzultační setkání a podobně.
Jako konkrétní příklad mohu uvést projekt Pink Bridge, který je maďarským národním zdravotním programem zvyšujícím povědomí o rakovině prsu, do něhož se Women's Network pravidelně zapojuje a aktivně se účastní souvisejících aktivit. Vedle toho, že jde o konkrétní aktivitu skupiny žen z GE, je naše podpora tomuto projektu také iniciativou v oblasti Public Private Partnership Programme, tedy spolupráce mezi veřejným, občanským a privátním sektorem.
Dalším příkladem je aktivita mé mentee, která pracuje v oblasti financí a byla na mateřské dovolené. Zvolila si mě nejen pro to, co dělám ve Women's Network, ale také z toho důvodu, že mám děti a tedy osobní zkušenost s tím, jak zvládnout mateřství i kariéru. Organizovala každý měsíc setkání klubu "Baby-mummy" pro zaměstnankyně, střední manažerky GE: mluvily spolu o GE, příležitostech k práci na zkrácený úvazek, dětech a podobně.

Zajímavé také bylo, že se o Women's Network dozvěděla představitelka maďarského Business Leaders' Forum (HBLF). Rozhodla se, že je třeba v rámci této organizace sdružující zástupce firem, nevládních organizací a legislativců, jež působí v Maďarsku, založit podobnou užší síť žen. První diskuse na toto téma se uskutečnila na půdě parlamentu a pod záštitou jeho tehdejší i současné předsedkyně Katalin Szili. Ženská sekce HBLF byla založena 22. března 2004 a u jejího zrodu stála vedle předsedkyně parlamentu i prezidentka HBLF Bóbala Czakó.
Právě Women's Network v GE nabídl ženské sekci HBLF podporu v jejích networkingových aktivitách. A totéž děláme směrem k zemím, kde GE působí a kde dosud "ženská síť" není. Máme se síťováním a intenzivní spoluprací zkušenosti a rády se o ně podělíme.

Existuje Women's Network v České republice?

Myšlenka založit "ženskou síť" i v České republice vznikla již před třemi lety a my se dnes snažíme vnést do ní další energii. Máme podporu i ze strany vrcholového vedení; generální ředitel GE Money Bank byl jedním z hostů nedávného setkání leaderů evropských poboček Women's Network v Praze.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *