x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2006 Skandinávie - nejlepší dobré praxe

Podmínky vhodné pro sladění práce a rodiny jsou samozřejmostí pro každou skandinávskou firmu

30.12.2005, Alexandra Jachanová Doleželová, Gender Studies, o.p.s.
Je mnoho způsobů jak prosazovat rovné příležitosti na trhu práce, respektive ve společnosti. Norsko například zavedlo zákon, který nařizuje podnikům obsadit 40% míst ve správních radách ženami. Skandinávie je velmi známá svojí politikou rovných příležitostí. Norsko rozhodně vede, pokud jde o ostatní země, rovné příležitosti jsou na tom velmi dobře ve státní správě, o něco horší je situace soukromých podniků. Pokud se podíváte na webové stránky švédských firem a jejich správních rad, uvidíte fotografie mužů, doplněné fotografií jedné ženy, asi aby se neřeklo. I když jsou ve správních radách převážně zastoupeni muži, stále se máme od Skandinávie co učit.

Je mnoho způsobů jak prosazovat rovné příležitosti na trhu práce, respektive ve společnosti. Norsko například zavedlo zákon, který nařizuje podnikům obsadit 40% míst ve správních radách ženami. Skandinávie je velmi známá svojí politikou rovných příležitostí. Norsko rozhodně vede, pokud jde o ostatní země, rovné příležitosti jsou na tom velmi dobře ve státní správě, o něco horší je situace soukromých podniků. Pokud se podíváte na webové stránky švédských firem a jejich správních rad, uvidíte fotografie mužů, doplněné fotografií jedné ženy, asi aby se neřeklo. I když jsou ve správních radách převážně zastoupeni muži, stále se máme od Skandinávie co učit.

Podmínky vhodné pro sladění práce a rodiny, či ještě lépe, práce, rodiny a volného času jsou samozřejmostí pro každou skandinávskou firmu. Vědí proč. Sladění soukromého a pracovního života (tzv. Work-life balance) patří dnes mezi hlavní priority mladých lidí při hledání zaměstnání. Výzkum společnosti PricewaterhouseCoopers v 11 zemích ukázal, že 57% absolventů vysokých škol považuje sladění pracovního a rodinného života za hlavní přednost.

Nokia

Finská společnost Nokia nabízí pro sladění soukromého a pracovního života svým zaměstnancům podmínky velmi vhodné. Do základní nabídky patří: teleworking, mobile working, flexibilní rozdělení pracovní doby, studijní a vědecké volno, podnikovou zdravotní péči, rekreační i jiné aktivity.

Teleworking nebo mobile working umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním pracovat od jinud než z místa pracoviště převážně pomocí internetu a telefonu. Pracovní úkoly jsou vykonávány ve sjednané pracovní době a nemusí být nutně vykonávány z domova.

ALSTOM

Švédské zastoupení firmy ALSTOM ročně vytváří akční plán rovnosti. Součástí tohoto plánu je "Slaďování výdělečné činnosti a rodičovství". Mezi hlavní cíle patří umožnit mužům i ženám sladění rodičovství s prací a umožnit všem pracovníkům s malými dětmi práci na částečný úvazek. Všichni zaměstnanci na rodičovské dovolené v délce více něž 20 kalendářních dnů až do doby, kdy dítě dosáhne 18 měsíců, získávají 80% ze své mzdy. Před rodičovskou dovolenou každého zaměstnance/-kyně je s nimi vypracován osobní plán, který jim umožňuje udržovat kontakt s pracovištěm. Firma ALSTOM zdůrazňuje, že považuje rodičovskou dovolenou za pozitivní skutečnost. (Více naleznete na internetové stránce http://www.mpsv.cz/files/clanky/973/present_ALSTOM_pr.pdf)

Doplatek k rodičovské dovolené

Mnoho švédských firem podporuje rodiče formou doplatku k příspěvku rodičovské dovolené. Rodič tak může po dobu 6 měsíců pečovat o dítě a pobírat přitom ekvivalent měsíční mzdy. Tento model mimo jiné také motivuje otce k čerpání rodičovské dovolené.

Dánské firmy se v propagaci sladění soukromého a pracovního života nesoustředí pouze na rodiče s malými dětmi, ale také na zaměstnance starající se o jinou závislou osobu, studující nebo prostě zaměstnance, které mají jiné zájmy. Švédské firmy mají dokonce ze zákona povinnost umožnit svým zaměstnancům roční pauzu z důvodu studia či vědecké činnosti.

Jedním z důvodů, proč jsou pracovní podmínky ve skandinávských zemích příznivé pro rodiče, je místní legislativa. Mnoho programů týkajících se sladění rodinného a pracovního života je nařízeno zákonem. Dánské a švédské firmy mají za povinnost nabídnout rodičům flexibilní pracovní uspořádání. Každý dánský rodič má také pro každé své dítě dva dny ročně volno.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *