x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2006 Téma tohoto čísla

Skandinávie - nejlepší dobré praxe

Vítám Vás po Novém roce a vánočních svátcích opět do pracovního shonu. Doufám, že si v lednovém nasazení naleznete chvilku na přečtení Zpravodaje Rovné příležitosti do firem. My v Gender Studies jsme o svátcích nelenošili a připravili Vám spoustu zajímavých informací o rovných příležitostech pro ženy a muže ve Skandinávii.

Skandinávské země jsou v celospolečenském uplatnění rovných příležitostech nejdál z evropských a asi i celosvětových zemí. Švédský parlament velmi podporuje participaci otců na výchově dětí. Možná právě díky podpoře rodičů patří Švédsko mezi země s nejvyšší porodností. Norský parlament prosazuje vysoký počet žen ve správních radách firem. Studie Evropského ekonomického fóra ukazuje, že nejnižší ekonomické rozdíly mezi ženami a muži jsou ve Skandinávii: nejlépe je na tom Švédsko, druhé Norsko, třetí Island, čtvrté Dánsko a páté Finsko. Mimochodem, Česká republika je na 25. místě.

Je velice potěšující, že ve Skandinávii se rovnými příležitostmi zabývá také stát. Švédsko má svého ombudsmana pro rovné příležitosti žen a mužů a otázkou genderové rovnosti se zabývá každý státní orgán. V roce 1994 přijalo Švédsko gender mainstreaming jako oficiální strategii genderové rovnosti. Dá se říct, že je jednou z mála zemí, kde to opravdu funguje.

Ale ani ve Skandinávii nemohou ženy přestat bojovat za svá práva. Do ulic vyšly ženy na Islandu 25. října 2005, aby po třiceti letech opět stávkovaly za ženská práva, tentokrát za rovné odměňování. Padesát tisíc žen v Reykjaviku a dalších deset tisíc v provinčních městech znamená pro Island, který má 292 000 obyvatel obrovskou účast. Jejich hlavní slogan zněl: "Nejsem 65% člověk!", který odkazoval na výši platu žen ve srovnání s platem mužů. Islanďanky, držíme Vám i nám palce, snad to někdy vyjde!

Na co bych Vás v tomto čísle chtěla nejvíce upozornit? Třeba na anketu. Muži odpovídají na otázku: "Pokud byste měl možnost vzít si dvouměsíční rodičovskou dovolenou za stejných finančních podmínek jako je peněžitá podpora v mateřství, tzn. 69% platu, využil byste této možnosti?"

Přeji Vám vše nejlepší v novém roce a krásné počteníčko!

Alexandra Jachanová Doleželová
šéfredaktorka

Obsah čísla

Rovné příležitosti rovná se prosperující společnost

Výzkum: Personální management a rovné příležitosti žen a mužů

Gender Studies, o.p.s. realizuje kvalitativní výzkum zaměřený na zjišťování potřeb osob pracujících na pozicích personálního managementu v oblasti uplatňování principů rovných příležitostí. Ve spolupráci s agenturou SC&C byly připraveny a realizovány dvě ohniskové skupiny (tzv. focus groups) s experty a expertkami z oblasti personalistiky.
Rovné příležitosti v praxi

Ráj na severu Evropy

Švédsko může sloužit jako modelový stát, kde se genderová rovnost promítá ve všech oblastech života, včetně rodinné politiky. Švédská rodinná politika začala být systematicky tvořena již ve 30. letech 20. století a až do 60. let byla ovlivněna zejména tím, že docházelo k rapidnímu poklesu populace a Švédsko mělo nejnižší míru porodnosti v Evropě.
Aktuálně...

Aperio: Prosazujeme rovnost žen a mužů v péči o rodinu a děti

V loňském roce vydalo Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství publikaci Vybrané problémy v oblasti rovného postavení žen a mužů pečujících o děti a návrhy na jejich řešení. Záměrem bylo prošetřit platnou legislativu související s péčí o rodinu, vyhledat oblasti, které způsobují osobám pečujícím o děti těžkosti.
Aktuálně...

Ženy na trhu práce – Genderový balíček 3/2005

V pořadí třetí "genderový balíček" se zaměřuje na oblast trhu práce s ohledem na účast žen, koncepty slaďování soukromého a pracovního života a přístup zaměstnavatelů k ženám a mužům jako pracovní síle. Genderové balíčky vydává Gender Studies o.p.s celkem čtyři.

Co si myslíte o ... ?

Pokud byste měl možnost vzít si dvouměsíční rodičovskou dovolenou za stejných finančních podmínek jako je peněžitá podpora v mateřství, tzn. 69% platu, využil byste této možnosti?
Na otázku odpovídají:

Jan Kučmáš - Senior Consultant Corporate Communications, AMI Communications

Záleží na mnoho okolnostech, např. partnerce, finanční situaci apod. Ale zjednodušeně se dá říci, že ano.
Martin Hyška - reportér, Lidové noviny

Pokud bychom se shodli s partnerkou, že tento krok bude všestranně prospěšný, nevidím v tom žádný problém.
Petr Sedláček - Tiskový mluvčí/PR Manager, Siemens, s.r.o.

Využil, a dokonce velmi rád. Ovšem pouze v případě, že by činila zmíněných 69% platu. Pokud by ovšem byla výše příspěvku omezena stejnou horní hranicí, jako současná podpora v mateřství, pak bych s ohledem na hypotéku a další povinnosti dva měsíční příjmy postrádat nemohl.
Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí