x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

09/2007 Rovné příležitosti žen a mužů ve firemní praxi

Podpora žen ve vstupu do politiky

31.8.2007, Forum 50%
Dovolujeme si Vás pozvat na jednodenní mezinárodní konferenci "Podpora žen ve vstupu do politiky: možnosti uplatnění pozitivních nástrojů" uskutečněnou pod záštitou ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové, za podpory Nadace Open Society Fund Praha a ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR a Úřadem vlády ČR v rámci iniciativy "2007- Evropský rok rovných příležitostí pro všechny".

Dovolujeme si Vás pozvat na jednodenní mezinárodní konferenci "Podpora žen ve vstupu do politiky: možnosti uplatnění pozitivních nástrojů" uskutečněnou pod záštitou ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové, za podpory Nadace Open Society Fund Praha a ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR a Úřadem vlády ČR v rámci iniciativy "2007- Evropský rok rovných příležitostí pro všechny".

Konference se koná 14. září 2007 od 9.00 hod v Lichtenštejnském paláci, U Sovových mlýnů 4/506, Praha 1.

Cílem konference je seznámit českou politickou reprezentaci, zaměstnance státní správy i zainteresovanou veřejnost s osvědčenými metodami prosazení více žen do politiky tak, jak jsou praktikovány jinde v Evropě, v rámci evropských politických stran. Výsledky konference budou shrnuty v závěrečném sborníku a budou sloužit jako doporučení vládě ČR a politickým stranám pro podporu genderové rovnosti. Tato konference je jedinečná jednak svým zaměřením, jednak svým rozsahem.

Konference bude rozdělena do tří po sobě následujících bloků, po každém z nich bude následovat panelová diskuse se zástupci národních i mezinárodních akademických, politických a občanských organizací a skupin.

V rámci úvodního bloku bude analyzován přístup institucí Evropské unie a vliv evropské politiky uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže. V rámci bloku vystoupí například evropské poslankyně J. Hybášková a V. Flasarová či Iva Laňová - zástupkyně Evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti, které se ze své vlastní zkušenosti pokusí popsat do jaké míry evropské instituce podporují, anebo naopak brání ženské participaci v určování a ovlivňování konkrétních politik, které stojí přímo či zprostředkovaně v centru zájmu žen.

V druhém konferenční bloku bude věnována pozornost politickému zastoupení žen ve střední a západní Evropě. Pozvané odbornice Lenita Freidenvall ze Švédska, Sonja Lokar ze Slovinska a Janet Veitch z Velké Británie popíší rozsah a strategie působení žen v rámci tamních politických stran, neziskových organizací či sociálních hnutí. Tyto odborné příspěvky budou doplněny o konkrétní zkušeností pozvaných evropských političek, které mají přímou zkušenost se zavedením pozitivních nástrojů ve vlastní politické straně.

Závěrečný blok se bude soustředit na analýzu situace v České republice. Na konferenci vystoupí poslankyně (téměř) všech politických stran, které jsou zastoupeny v Parlamentu ČR a pohovoří o situaci v jejich straně a tím i zhodnotí šance členek dané politické strany politicky se uplatnit. Rovněž bude podrobně diskutována možnost zavedení vnitrostranických kvót pro vyrovnanější zastoupení žen v rozhodovacích funkcích.

Výsledky odborných příspěvků i panelových diskusí budou uveřejněny v závěrečném komuniké, v němž budou shrnuty pozitivní a negativní zkušenosti se zavedením pozitivních nástrojů na zapojení většího počtu žen do politiky a bude vypracováno doporučení pro Českou republiku na cestu k vyrovnanému zastoupení mužů a žen v politice.

Pokud Vás obsah konference zaujal, posílejte, prosím své přihlášky (jméno účastníka/-ice, název firmy/organizace a její adresa, telefon, e-mail) na e-mailovou adresu info@padesatprocent.cz na 257 216 170.

Program konference si můžete stáhnout zde.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *