x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

2/2007 Pohled zaměstnavatelů a odborů na rovné příležitosti

Pracovní vztahy v Evropě nabývají nových forem

31.1.2007, Lada Wichterlová, Gender Studies, o.p.s.
"Flexicurity" - takový je název nového konceptu spolupráce mezi odbory a zaměstnavatelskými organizacemi na evropské úrovni. Název vznikl spojením anglického slova flexibility, označujícím flexibilitu na trhu práce, a slova security, jež vyznačuje jistotu a zabezpečení na straně zaměstnavatele. Cílem tohoto konceptu je prosadit co nejvyšší spokojenost u zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců a zaměstnankyň, podpořit jejich celoživotní vzdělávání, připravit je na změny trhu práce či na případnou restrukturalizaci, podpořit rovnost mužů a žen a celkově zvýšit kvalitu práce.

"Flexicurity" - takový je název nového konceptu spolupráce mezi odbory a zaměstnavatelskými organizacemi na evropské úrovni. Název vznikl spojením anglického slova flexibility, označujícím flexibilitu na trhu práce, a slova security, jež vyznačuje jistotu a zabezpečení na straně zaměstnavatele. Cílem tohoto konceptu je prosadit co nejvyšší spokojenost u zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců a zaměstnankyň, podpořit jejich celoživotní vzdělávání, připravit je na změny trhu práce či na případnou restrukturalizaci, podpořit rovnost mužů a žen a celkově zvýšit kvalitu práce.

Všichni si asi dokážeme představit, co by se na trhu práce dalo zlepšit a co by přitom obohatilo zaměstnance i zaměstnavatele. Otázkou však zůstává, jak zmíněné záležitosti prakticky provést. S příklady dobré praxe nás seznamuje Zpráva o pracovních vztazích v Evropě za rok 2006 (dále jen Zpráva), kterou vydala Evropská komise.

Zmíněné příklady dobré praxe se většinou zaměřují na analýzu situace a vypracování návrhu řešení. Popis situace jak nediskriminovat a zaměstnávat u drah ženy v různorodějších povoláních přináší návrhy řešení: odstraňovat stereotypní obraz žen a mužů a vypracování nediskriminačních opatření při zaměstnávání žen u dráhy. Zpráva popisuje nově vzniklá ustanovení, které přinášejí reálný a jednoznačný dopad, například o škodlivém vlivu prachu krystalického oxidu křemičitého na zdraví a o ochraně zaměstnanců. Je podepsaná sedmnácti evropskými sociálními partnery a průmyslovými organizacemi.

V rámci konceptu flexicurity je podporována také rovnost příležitostí žen a mužů. V České republice se k akčnímu rámci v otázce rovnosti příležitostí žen a mužů, na němž se dohodli evropští sociální partneři, přihlásily Svaz obchodu a průmyslu ČR a zástupci odborů.
Zavazují se tím ke čtyřem klíčovým bodům: zabývat se rolemi žen a mužů, prosazovat ženy do rozhodovacích pozic, podporovat rovnovážné slaďování profesního a rodinného života a řešit rozdíly v odměňování žen a mužů. Není to lehký úkol. Bude těžké vyhodnotit čím začít a najít odpovídající kroky, které povedou k oboustranně prospěšným výsledkům. Poněvadž zde Zpráva jednoznačná řešení nezná a nepřináší, nabídnuté příklady dobré praxe mohou být inspirací.

Zpráva o pracovních vztazích v Evropě je v pořadí již čtvrtým reportem. Vychází vždy jednou za dva roky. Vyplývá z ní, že Evropská komise především vítá a podporuje spolupráci odborů a zaměstnavatelských organizací v členských zemích. Tyto dva subjekty též považuje za své hlavní partnery v oblasti trhu práce. Zpráva kritizuje Českou republiku spolu s dalšími zeměmi střední a východní Evropy za slabou roli odborových organizací a zaměstnavatelských svazů.

Zvětšující flexibilita pracovní doby je ve zprávě zmíněna v rámci mapování současných trendů na trhu práce. Zaměstnaných na částečný úvazek v Evropě přibývá, ačkoliv pětina z nich je na částečný úvazek zaměstnána nedobrovolně. Dalším trendem je rozvoj nestandardních pracovních podmínek - uzavírání smluv na dobu určitou, které v poslední době jeví prudký nárůst, zejména v Polsku a na Slovinsku.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *