x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03/2006 Rodičovství

„Přála bych si, aby se víc žen pokusilo v oboru ICT nalézt obživu,“

28.2.2006, Kateřina Dušková, Gender Studies, o.p.s.
svěřuje Lucie Slauková, koordinátorkou společného projektu Gender Studies, o.p.s. a Sítě mateřských center s názvem "Společnost přátelská rodině". "Doufám, že se nám podaří prolomit ledy. ICT jako obor u nás není dostatečně rozvinutý a známý. Řada lidí o něm má mnoho předsudků."

svěřuje Lucie Slauková, koordinátorkou společného projektu Gender Studies, o.p.s. a Sítě mateřských center s názvem "Společnost přátelská rodině".

Síť mateřských center se spojila se společností Gender Studies, o.p.s. ve společném projektu "Společnost přátelská rodině". V čem spočívá jeho podstata?

V dlouhodobé podpoře žen na mateřské dovolené a žen v předdůchodovém věku. Tyto dvě skupiny jsou totiž nejhůře zaměstnavatelné, nejvíce diskriminované na trhu práce. Abychom jim usnadnili vstup na pracovní trh, budeme pořádat semináře zaměřené na vzdělávání v nových technologiích. Dalším našim cílem je přimět zaměstnavatele, aby se zbavili předsudků vůči těmto cílovým skupinám a uvědomili si, že tyto ženy jsou velice pracovité a loajální.

Jak konkrétně by měl projekt probíhat?

V současné době, v začátcích projektu, zjišťujeme potřeby cílových skupin dotazníkovým šetřením. Na základě jeho výsledků společně se skupinou zkušených expertů sestavíme kurzy, které budou probíhat ve dvou krajích - Středočeském a Jihomoravském. Zároveň s tím vytváříme interaktivní webovou stránku, zaměřenou na zvýšení dovedností v oblasti informačních technologií (ICT) a podnikání. V polovině roku 2006 se ještě přidá ocenění "Společnost přátelská rodině" pro zaměstnavatele, kteří ve svých podnicích již aktivně prosazují rovné příležitosti pro ženy a muže. A konečně nedílnou součástí projektu budou i semináře o rovných příležitostech na úřadech práce.

Co se od projektu očekává? Co by se po jeho ukončení mělo změnit?

Doufám, že se nám podaří prolomit ledy. ICT jako obor u nás není dostatečně rozvinutý a známý. Řada lidí o něm má mnoho předsudků. Přála bych si, aby se po skončení projektu víc žen odvážilo vstoupit do těchto neznámých vod a pokusilo se v oboru ICT nalézt obživu.

Proč se o ICT říká, že je to pro ženy netradiční obor?

Na počátku éry informační společnosti panovaly optimistické představy, že nové technologie umožní vznik nové společnosti, ve které nebude existovat tradiční rozdělení rolí. Technologie byly považovány za bezpohlavní a otevřené všem. Praxe však brzy ukázala, že ICT je doménou mužů, přičemž jejich dominanci upevňuje jejich postavení "tvůrců". Technologie zrcadlí jejich myšlení a zájmy, a tudíž není "přátelská" pro ženy a specifické skupiny obyvatel (handicapovaní, příslušníci etnických menšin, staří lidé).

Fenomén vyloučení žen z informační společnosti vzbuzoval od začátku 80. let zejména ve Spojených státech a Velké Británii živý zájem feministických i nefeministických vědců a vědkyň zkoumajících gender technologie a jejich vliv na celou společnost a odlišnosti v přístupu mužů a žen k technologiím.

U nás nejedna žena sama sebe vnímá a prezentuje jako technický antitalent. Častým důvodem jsou obavy ze zesměšnění, neboť její technické schopnosti bývají předem zpochybňovány. Tato sebeprezentace tedy často slouží jako pouhé alibi vedoucí k pasivitě.

Statistiky dokládají, že v oboru ICT u nás pracuje zhruba 20% žen, to není mnoho.

V současnosti u nás nemají ženy téměř žádný vliv na rozvoj a fungování ICT, což může tento sektor v budoucnu negativně ovlivnit. Ženy představují obrovský a dosud nevyužitý potenciál, což si již uvědomily země západní Evropy, Spojených států a Kanady, které začaly problém nedostatečného zastoupení žen v ICT řešit vládními a nevládními aktivitami, jež mají ženy do oboru přivést. Česká republika patří podle studie Rozvojového programu OSN a UNIFEMu mezi země, které problému vyloučení žen z ICT nevěnují ve svých programech informační politiky žádnou pozornost, dosud se nezapojily do globálních aktivit zabývajících se zastoupením žen v ICT a nedisponují dostatkem relevantních dat o zastoupení žen v ICT.

Je situace v ostatních evropských zemích výrazně jiná?

Ne příliš, v zemích západní Evropy, Spojených státech a Kanadě pracuje v ICT 20 až 30% žen, počet studentek oborů ICT se pak pohybuje kolem 10%, přičemž ve Spojených státech i v Británii se zájem dívek o studium stále snižuje.

ICT je považován za obor, ve kterém se "píší programy", je vůbec možné do tak složité oblasti vstoupit absolvováním několika seminářů? Jak chcete ženám na rodičovské dovolené dveře do tohoto světa otevřít?

Možná stačí jen pootevřít, anebo nasměrovat. Často se ženy samy podceňují. Fenoménem, s nímž se denně u žen na rodičovské dovolené setkáváme, je ztráta sebevědomí. A my jim ho prostřednictvím našeho projektu můžeme alespoň trochu dodat.

Ženy se nemusí a asi ani nebudou učit psát programy, ale ICT je i něco jiného. Mohou se naučit základy práce na počítači, jednoduchou tvorbu webu, nebo obsluhu redakčního systému již vytvořených stránek, práci s internetem, vyhledávání informací. Často tyto ženy totiž ani neví, jaké informace kde mohou najít, jakým způsobem atd. Pokusíme se jim dát základy, na kterých pak ony samy budou moci stavět. Ženy na rodičovské dovolené mohou pracovat z domu, přes internet, ale mnoho z nich tato možnost ani nenapadne.

Zabýváte se i možností trvalé udržitelnosti projektu? Nebo jde pouze o projekt na přesně vymezené období?

Doufáme, že pokud se podaří provozovat webovou stránku, bude v ní mít projekt návaznost. A i to může být motivace pro ženy na rodičovské dovolené.

Na jakých dalších projektech se v současné době v Síti mateřských center pracuje?

Síť má dlouhodobý projekt nazvaný Growing from bottom up!, který je určen k posílení sítě prostřednictvím regionálních setkání mateřských center. Hlavním mottem celého projektu je - "síť je tak silná, jak silní jsou její členové". Probíhá za velkorysé podpory holandské nadace Bernard van Leer. Ta podpořila i dvě celorepubliková setkání, schůzky rady a výkonného týmu Sítě a seminář metody Leadership Support.

Dalším projektem je Profesionalizace Sítě - ten podporuje MPSV svým nově vyhlášeným programem Podpora fungující rodiny. Projekt zahrnuje poradenství a konzultace - probíhá osobní, e-mailovou nebo telefonickou formou podle potřeby a zájmu. Poskytujeme "know how", metodicky vedeme zakladatelky i provozovatelky MC, zprostředkováváme právní a účetní poradenství, pomáháme v komunikaci uvnitř i ven. V rámci projektu zorganizujeme každý rok minimálně dva celorepublikové semináře a dva v každém regionu, vždy zaměřené na aktuální témata - fundrasing, účetnictví, psaní grantů, komunikace…

Síť je konečně partnerem ve dvou projektech - první je partnerství s Gender Studies, o.p.s. v projektu Equal - Půl na půl a v druhé řadě je partnerem firmy Tempo v projektu Dítě není handicap, který se začne rozjíždět v průběhu dubna.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *