x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

09/2007 Rovné příležitosti žen a mužů ve firemní praxi

Progresivní firmy mají organizační řád pro rovné příležitosti žen a mužů

31.8.2007, Nina Bosničová, Gender Studies, o.p.s.
Mnohé progresivní instituce dnes formulují a přijímají řády, jimiž se řídí jejich každodenní chod a organizační kultura. Vědí, že formalizací a důsledným dodržováním stanovených pravidel si vybudují image důvěryhodného zaměstnavatele: transparentního, objektivního a férového vůči zaměstnancům/zaměstnankyním.
Důležitou součástí organizačních řádů jsou mj. závazky k dodržování rovnosti příležitostí žen a mužů ve firmě. Někdy dokonce vznikají i samostatné dokumenty stanovující pravidla výlučně věnovaná problematice rovnosti a nediskriminačnímu chování.

Mnohé progresivní instituce dnes formulují a přijímají řády, jimiž se řídí jejich každodenní chod a organizační kultura. Vědí, že formalizací a důsledným dodržováním stanovených pravidel si vybudují image důvěryhodného zaměstnavatele: transparentního, objektivního a férového vůči zaměstnancům/zaměstnankyním.
Důležitou součástí organizačních řádů jsou mj. závazky k dodržování rovnosti příležitostí žen a mužů ve firmě. Někdy dokonce vznikají i samostatné dokumenty stanovující pravidla výlučně věnovaná problematice rovnosti a nediskriminačnímu chování.

Je skutečně zásadní, aby s řádem byli důkladně obeznámeni všichni stávající i nově přijímaní zaměstnanci i zaměstnankyně - jen tak bude mít smysl a bude funkční a efektivní.

Organizační řád pro dodržování rovných příležitostí žen a mužů je
- závazkem firmy brát rovné příležitosti žen a mužů vážně a aktivně je podporovat
- transparentní formou komunikace firmy vůči zaměstnancům/zaměstnankyním i navenek
- nástrojem stanovujícím postup řešení situace pro případ, kdyby ve firmě došlo k diskriminaci, sexuálnímu obtěžování apod.

Jako zdroj inspirace vám přinášíme jeden takový firemní dokument. Převzali jsme jej - a přizpůsobili českému kontextu - z maltské publikace A Manual for Employers: Making Work Better for Organisations and for Employees.

Organizační řád si můžete stáhnout zde.

Další příklady organizačních řádů naleznete zde:

http://www.cre.gov.uk/gdpract/eop_sample.html

http://www.tfpl.com/about_us/equal_opps.cfm

http://www.englishpartnerships.co.uk/equalopportunities.htm

http://www.admin.cam.ac.uk/offices/personnel/policy/equal.html

http://www.tameside.gov.uk/equalopportunities

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *