x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

10/2006 Přístup k informačním a komunikačním technologiím

Protlačit se do počítačových oborů je pro ženy téměř nemožné

29.9.2006, Alexandra Jachanová Doleželová, Gender Studies, o.p.s.
Obor ICT (Information and Communication Technologies - informační a komunikační technologie) se intenzivně rozšiřuje a zaměstnává stále více osob. V letech 1997 až 2001 se zaměstnanost v počítačových službách zdvojnásobila. I přes tento obrovský rozvoj oboru, se počet žen v ICT nezvyšuje. V EU v roce 2001 tvořily ženy pouze 17% zaměstnanců v ICT oborech. Statistiky ukazují, že počet žen v ICT se snižuje. Počítače a ostatní technologie jsou brány jako "mužská záležitost", ženy tam pronikají jen stěží.

Obor ICT (Information and Communication Technologies - informační a komunikační technologie) se intenzivně rozšiřuje a zaměstnává stále více osob. V letech 1997 až 2001 se zaměstnanost v počítačových službách zdvojnásobila. I přes tento obrovský rozvoj oboru, se počet žen v ICT nezvyšuje. V EU v roce 2001 tvořily ženy pouze 17% zaměstnanců v ICT oborech. Statistiky ukazují, že počet žen v ICT se snižuje. Počítače a ostatní technologie jsou brány jako "mužská záležitost", ženy tam pronikají jen stěží.

To potvrzují také procenta žen na technicky zaměřených vysokých školách. Eva Turner se ve své eseji "New Europe - New Attitudes?" (Nová Evropa - nové postoje?), publikované v knize "The Gender Politics of ICT" (Genderová politika ICT), zaměřila na účast žen v IT v České republice. Jedním ze zjištění bylo, že na čtyřech státních fakultách či katedrách, které lze považovat za nejvíce zaměřené na ICT, byla v roce 2004 pouze jedna studentka studující doktorandské studium, a to z celkových 179 studentů.(*)

Chcete být programátor/ka, nemějte soukromý život

Typický programátor resp. specialista v oboru je mladý muž (mezi 20-30), bez rodinných závazků. I ženy, které se do oboru protlačily, většinou nemají děti. Flexibilní doba zaměstnanců v odvětví informačních a komunikačních technologií znamená, být kdykoliv k dispozici a pracovat déle než osm hodin denně. Za to jsou zaměstnanci náležitě finančně odměněni. V eseji "Why are women still so few in IT?" (Proč je v IT stále tak mnoho žen?) Juliet Webster cituje manažery irských a britských IT firem: "V naší společnosti se očekává, že pokud se dostanete do řídící pozice, jste kdykoliv k dispozici."

Proč ženy do ICT nevstupují?

Markéta Kristová, zakladatelka internetového portálu www.zkusit.cz, se v článku Ženy a ICT zabývá otázkou proč ženy do ICT nevstupují, i přes to, že některé studie dokazují, že mají stejné technické schopnosti jako muži.

Hlavní důvody proč ženy nevstupují do ICT:
- nedůvěra v technické schopnosti
- rozdíly ve výchově a vzdělávání chlapců a dívek
- neatraktivní image IT odborníků
- nedostatek rolových modelů
- mužské pracovní prostředí
- náročnost oboru
- zkreslené představy o oboru

Proč by mělo být více žen v ICT?

ICT je oborem, který se stále rozšiřuje. Již dnes se setkává s nedostatkem odborníků. Příval žen do oboru může problém vyřešit. Negativní vliv může také mít podobnost/stejnost všech IT odborníků. Podle pravidel diverzity, může žena mužský tým velice obohatit a přijít s novými nápady, které by její mužské kolegy nenapadli.

Pozitivní akce?

Existují různé aktivity jak ženy do ICT přivést. Podle Markéty Kristové musí povzbuzení k používání ICT začít již v rodinách. Dalším důležitým faktorem je škola a přístup učitelů. Jako velmi účinný považuje Markéta Kristová mentoring - "vedení studentek či čerstvých absolventek zkušenou starší kolegyní z oboru". Ženy přilákáme do ICT také prostřednictví speciálních a rekvalifikačních kurzů. Na ty by se měly zaměřit nejen neziskové organizace, ale také vláda, především Ministerstvo školství a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Zdroje:

Archibald, J., Emms, J., Grundy, F., Payne, J. & Turner, E. The Gender Politics of ICT. Middlesex University Press. 2005.

Kristová, M. Ženy a ICT. http://www.zkusit.cz/zeny/

_____________________________________________________________________________________________________

* Tyto fakulty jsou: Katedra počítačů, ČVÚT; Katedra kybernetiky, ČVÚT; Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Fakulta informatiky, MU.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *