x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

09/2007 Rovné příležitosti žen a mužů ve firemní praxi

Revoluce v zaměstnání: SAP BSCE nabízí částečné úvazky nejen maminkám s dětmi

31.8.2007, Alexandra Jachanová Doleželová, Gender Studies, o.p.s.
V časopise Žena a život jsem narazila na inzerát společnosti SAP BSCE (Business Services Centre Europe): "Job Revolution: Monika, 32 let, svobodná - Téměř každá maminka by ráda pracovala na poloviční úvazek. Najít zaměstnavatele, který by to umožňoval, však není vůbec jednoduché. Díky SAP BSCE jsem získala rovnováhu a dosáhla úspěchů ve svém pracovním i osobním životě." I já vnímám náborovou kampaň zaměřenou z velké části na částečné úvazky pro matky s malými dětmi jako revoluci. Proto jsem se sešla s Ondřejem Přerovským, který zastává pozici manažera zodpovědného za nábor zaměstnanců, a Kamilou Lukáškovou, personální manažerkou. Dozvěděla jsem se, že kampaň je zaměřena nejen na matky s malými dětmi, ale i na studenty a osoby v předdůchodovém věku.

V časopise Žena a život jsem narazila na inzerát společnosti SAP BSCE (Business Services Centre Europe): "Job Revolution: Monika, 32 let, svobodná - Téměř každá maminka by ráda pracovala na poloviční úvazek. Najít zaměstnavatele, který by to umožňoval, však není vůbec jednoduché. Díky SAP BSCE jsem získala rovnováhu a dosáhla úspěchů ve svém pracovním i osobním životě." I já vnímám náborovou kampaň zaměřenou z velké části na částečné úvazky pro matky s malými dětmi jako revoluci. Proto jsem se sešla s Ondřejem Přerovským, který zastává pozici manažera zodpovědného za nábor zaměstnanců, a Kamilou Lukáškovou, personální manažerkou. Dozvěděla jsem se, že kampaň je zaměřena nejen na matky s malými dětmi, ale i na studenty a osoby v předdůchodovém věku.

Jaký přístup zastává SAP ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů?

Ondřej Přerovský: Já bych toto téma rovnou rozšířil: nevnímáme ‚rovné příležitosti' jen v souvislosti s ženami a muži, ale také v kontextu věku nebo národnosti. Nechceme dělat rozdíly: primárně věříme tomu, že pokud člověk práci dělá dobře a má na to kvalifikaci, je jedno, je-li mužem nebo ženou, je mladý nebo starý, a pochází z Německa, Polska nebo České republiky. Snažíme se získat člověka, který bude danou práci schopen dělat.

Kamila Lukášková: Doplnila bych, že jsme nedávno dělali statistiku: v centru, o němž mluvíme, máme kolegy 36 národností. Celkem 70% z nich jsou ženy a věkový průměr je 28 let. Podpoříme v podstatě každého kvalifikovaného a loajálního zaměstnance.

OP: A to se nám zatím vždycky osvědčilo. Je dobré, aby v týmu byly zastoupeny všechny skupiny - s ohledem na pohlaví, věk nebo národnost. Tím, že se staráme o zaměstnance v jednotlivých zemích Evropy i Afriky, přicházíme do styku s různými kulturními prostředími. Sedí-li tito lidé v pražské pobočce, pomáhá nám to lépe komunikovat s lidmi ze zahraničí a rozumět kulturním rozměrům, které v jednotlivých zemích panují. I z toho důvodu bych rovné příležitosti nezúžil jen na muže a ženy, ale mluvil o rozdílech mezi lidmi obecně.

Uplatňuje SAP konkrétní politiky rovných příležitostí - například programy na sladění pracovního a osobního života nejen žen, ale i mužů, nebo programy na podporu kariérního růstu žen?

KL: V SAP nenajdete přímo směrnici, která by hovořila o konkrétních úpravách, ale sledujeme Zákoník práce, který už v úvodních paragrafech mluví o rovných příležitostech. Konkrétní pravidla nebo směrnice nemáme, nicméně fungujeme na principu rovných příležitostí.
Snažíme se podporovat práci z domova - aktuálně rozjíždíme pilotní projekt, jehož prostřednictvím tuto možnost zaměstnancům nabídneme. Nepůjde pravděpodobně okamžitě o všechny zaměstnance - zatím jsme opravdu ve fázi příprav, kdy manažeři zjišťují, v jakém týmu to bude možné a jakou formou program implementovat. Dosud se nám však vyplatil u kolegyň na mateřské dovolené: po šesti měsících mateřské dovolené, kdy nastupují na dovolenou rodičovskou, mají možnost pracovat na poloviční úvazek nebo pracovat z domova. V rámci benefitů dokonce držíme maminkám místo, z nějž odešly, po dobu čtyř let.

To znamená, že v SAP pracují matky, které využívají polovičního úvazku a práce z domova?

KL: Ano, v současnosti spolupracujeme se třemi matkami.

Jsou v SAP i muži, kteří využívají této možnosti?

KL: Muže na rodičovské dovolené zatím nemáme, nicméně tyto možnosti jsou otevřeny i jim.

OP: Jako administrativní centrum jsme na trhu relativně noví, proto mezi našimi zaměstnanci není tolik lidí, kteří by odcházeli na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

KL: Vzhledem k věkovému průměru našich zaměstnanců, který činí 28 let, a k tomu, že je mezi nimi většina žen, vlnu odchodů na mateřskou dovolenou očekáváme a připravujeme se na ni, například projektem péče o děti. Spolupracujeme na něm se společností, která sídlí kousek od nás. Zatím to není ještě tolik aktuální, protože počet dětí ve věku, kdy by mohly být umístěny do mateřské školky, je asi osm. Nicméně víme, že v Praze je školek nedostatek a proto pracujeme na projektu mateřské školky, která by byla přímo v našich prostorách. Chceme tak zatraktivnit naši společnost ženám, které plánují jít na mateřskou a brzy - například po roce - se vrátit.

To znamená, že plánujete spíše zavedení mateřské školky přímo v sídle společnosti než například podporu mateřské školky v okolí?

KL: Zatím zjišťujeme podmínky. Víme, že zavedení mateřské školky je hodně nákladné. Kontaktovali jsme proto například školku v Nových Butovicích, která je však úplně plná. Interním průzkumem jsme zjistili, že maminky zaměstnané v SAPu, si platí paní na hlídání nebo au-pair. Náklady na tyto služby jsou tak vysoké, že velkou část svého platu vydají na hlídání, aby samy mohly pracovat. Pokud tedy nedopadne projekt školky, další variantou bude příspěvek na hlídání.

Říkala jste, že ve firmě je 70% žen a 30% mužů. Jaké je zastoupení žen a mužů v řídících pozicích ve společnosti SAP?

OP: Počítali jsme to během příprav na náš rozhovor a došli k tomu, že je to padesát na padesát. Je možná vhodné zmínit i to, že když se toto administrativní centrum rozbíhalo, byla do jeho čela postavena žena.

Vaše náborová kampaň je založena na polovičních úvazcích. V jaké míře jsou tyto úvazky ve firmě využívány?

KL: Kampaň začala teprve nedávno, zatím máme na tyto úvazky 38 zaměstnanců (celkem má SAP asi 375 zaměstnanců a zaměstnankyň - pozn. autorky). Střídá se to, protože jde většinou o studenty. Zaměstnáváme ale už i pět maminek a jednu paní v důchodu.

Proč se vaše firma rozhodla založit svou náborovou kampaň na nabídce polovičních úvazků?

OP: Kampaň jsme začali připravovat asi před půl rokem. Uvědomili jsme si, že oblast částečných úvazků je polem neoraným, a že bychom mohli mít poměrně velkou šanci najít schopné lidi. Bylo jasné, že v rámci částečných úvazků půjde o několik skupin - studenty, osoby na mateřských nebo rodičovských dovolených, což jsou primárně ženy, a pak osoby v předdůchodovém věku, které jsou stále aktivní, chtějí pracovat, ale také si trochu užívat. Proto jsme se na ně zaměřili.

KL: Musím dodat, že máme velice dobré zkušenosti s tím, že maminky i starší lidé jsou vděční za možnost seberealizace.

V jakých pozicích jsou osoby, které pracují na poloviční úvazek?

KL: Jde především o finanční a personální administrativní pracovníky.

Mluvíme-li se zaměstnavateli o částečných úvazcích, často tvrdí, že jsou finančně a administrativně náročnější. Je to tak?

OP: Z mého pohledu by to nemělo být finančně náročnější, naopak by to mělo být stejné nebo velmi podobné. Náročnější je to určitě manažersky. Manažer neřídí pouze jednoho člověka, zadává práci více lidem, což samozřejmě vyžaduje více koordinace a tím i více práce.

KL: Na druhou stranu jdou manažeři za vidinou toho, že budou mít kvalitní pracovníky, a dokáží se nastavenému systému přizpůsobit.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *