x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

2/2007 Pohled zaměstnavatelů a odborů na rovné příležitosti

Rovné příležitosti jsou pro firmy z polského Lublinu novinkou

31.1.2007, Alexandra Jachanová Doleželová, Gender Studies, o.p.s.
Lublinští zaměstnavatelé si jsou vědomi problému diskriminace žen na pracovišti a považují ho za důležitý. Za největší důvod diskriminace pokládají, že ženy se starají o děti a odcházejí na mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou, a že se muži bojí o své pracovní pozice. Na druhou stranu přiznávají, že se často snaží z výběrových řízení vyloučit ženy, které mají děti a někdy kladou při přijímacích pohovorech nezákonné otázky.

Lublinští zaměstnavatelé si jsou vědomi problému diskriminace žen na pracovišti a považují ho za důležitý. Za největší důvod diskriminace pokládají, že ženy se starají o děti a odcházejí na mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou, a že se muži bojí o své pracovní pozice. Na druhou stranu přiznávají, že se často snaží z výběrových řízení vyloučit ženy, které mají děti a někdy kladou při přijímacích pohovorech nezákonné otázky.

Výzkum, který byl proveden v rámci projektu @lterEgo mezi zaměstnavateli polského města Lublin, zkoumal jejich znalosti a postoje k rovným příležitostem žen a mužů, diskriminaci, genderovým stereotypům, uplatnění "diversity managementu" a programům pro sladění osobního a pracovního života. Polský projekt @lterEgo je partnerem českého projektu "Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů" a bojuje proti nezaměstnanosti rodičů samoživitelů, pomáhá jim sladit jejich rodinný a pracovní život a hledá řešení jejich situace se zástupci a zástupkyněmi vedení firem.

Polští zaměstnavatelé vidí diskriminaci žen jako závažný problém

Podle výsledků výzkumu považují zástupci a zástupkyně lublinských firem diskriminaci jako problematickou záležitost, se kterou se polští zaměstnanci a zaměstnankyně setkávají.

Příčiny diskriminace žen na pracovišti (očima lublinských zaměstnavatelů)

"Pohled zaměstnavatelů na příčiny diskriminace pro nás byl velice důležitý, pomohl nám najít podstatné faktory, které zaměstnavatelé zvažují, když zaměstnávají ženy a čeho se bojí. Ukazuje nám směr, kterým se máme my, ale hlavně oni, vydat při vytváření prostředí atraktivního pro zaměstnance a zaměstnankyně," vysvětluje Jakub Nowak, koordinátor mezinárodní spolupráce projektu @lterEgo, který výzkum představil na pražském semináři "Postoj zaměstnavatelů k rovným příležitostem žen a mužů".

Slaďování osobního a pracovního života je neznámým konceptem

Zaměstnavatelé přiznali, že se při přijímacím pohovoru ptají žen na jejich rodinný stav (21%), plánování dětí (14%) a ochotu pracovat přesčas (43%). Ukázalo se, že i mužů se zaměstnavatelé ptají na jejich rodinný stav (21%), ale neptají se jich na plánování dětí (0%). Potvrdilo se, že zaměstnavatelé nepovažují děti jako problém u mužů, ale u žen ano.

Čtrnáct procent z tázaných zaměstnavatelů poskytuje finanční příspěvek na hlídání dětí. Velmi málo firem poskytuje flexibilní pracovní dobu. Jiné možnosti jak pomoci zaměstnancům a zaměstnankyním sladit osobní a pracovní život zatím lublinské firmy nezvažují.

@lterEgo firmám doporučuje

Na základě provedeného výzkumu a dalších diskuzí s představiteli a představitelkami firem, jim projektový tým @lterEgo doporučuje:

1. Odstraňujte genderové stereotypy mezi vašimi zaměstnanci a zaměstnankyněmi, např. týkající se charakteru žen a jejich nevhodnosti pro vykonávání určité pozice.

2. Nedělejte rozdíly mezi muži a ženami při přijímacích řízeních.

3. Zvyšujte vzdělanost o genderové korektnosti a o rovných příležitostech žen a mužů.

4. Zeptejte se svých zaměstnanců a zaměstnankyň, co si přejí.

5. Monitorujte a snažte se vytvářet atraktivní pracovní prostředí.

6. Zvyšte povědomí mezi svými zaměstnanci a zaměstnankyněmi o pracovním právu.

7. Vytvořte firemní fond, ze kterého budete přispívat na péči o děti.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *