x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

12/2009 Ženy na vedoucích postech

Rovné příležitosti pro ženy a muže v praxi výrobního závodu

30.11.2009, Helena Skálová, Gender Studies, o.p.s.
O tom, že opatření ve prospěch rovnosti žen a mužů je možné zavádět i ve firmách, které se zabývají průmyslovou výrobou, přesvědčuje svým příkladem společnost Impress Skřivany. Tento zaměstnavatel se letos poprvé v historii přihlásil do soutěže o ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009 a o jeho dobrém startu v této oblasti svědčí i skutečnost, že postoupil do druhého kola, kde odborná porota hodnotila osmičku nejlepších. V následujícím textu vám přiblížíme, jaká praxe stojí za tímto úspěchem.

O tom, že opatření ve prospěch rovnosti žen a mužů je možné zavádět i ve firmách, které se zabývají průmyslovou výrobou, přesvědčuje svým příkladem společnost Impress Skřivany. Tento zaměstnavatel se letos poprvé v historii přihlásil do soutěže o ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009 a o jeho dobrém startu v této oblasti svědčí i skutečnost, že postoupil do druhého kola, kde odborná porota hodnotila osmičku nejlepších. V následujícím textu vám přiblížíme, jaká praxe stojí za tímto úspěchem.

Firemní hodnoty a komunikace

Že to firma myslí s rovností skutečně vážně, dokládá už začlenění tohoto kritéria do firemních hodnot, které jsou součástí písemného informačního materiálu. Noví i stávající zaměstnanci a zaměstnankyně jsou tak pravidelně informováni o tom, že pracují ve firmě rovných příležitostí pro ženy, muže, různé národnosti i věkové kategorie.

Interní nábor a diverzita pracovních týmů

Při obsazování volných pozic čerpá firma prioritně z interních zdrojů. Lidé, kteří začínali ve firmě na referentských nebo dokonce dělnických pozicích, dnes pracují na většině vedoucích postů. Ve vrcholovém vedení firmy jsou dvě ženy a další, které „vyrostly“ ve firmě, dnes pracují na technických pozicích. Celkově pak tvoří ženy třetinový podíl ve středním a top managementu i ve statutárních orgánech společnosti.

Firma stále pracuje na dalším vyrovnávání počtu žen a mužů ve vedení a usiluje také o (nejen) genderovou rozmanitost pracovních týmů. Z praktických zkušeností totiž vyplynulo, že ve smíšených týmech funguje velmi dobře komunikace a mezilidské vztahy a v důsledku jsou takové týmy vysoce efektivní a stabilní. Princip rovných příležitostí žen a mužů uplatňuje společnost důsledně i v externím náboru, ze zásady žádného kandidáta či kandidátku předem nevylučuje na základě pohlaví. Přesto bývá někdy obtížné diverzitu zajistit. Příkladem je snaha HR oddělení získat do většinově ženského týmu muže na pozici účetní servisního centra.

Zásada rovnosti v odměňování

Pohlaví, věk, sexuální ani názorová orientace nemají vliv na odměňování ve firmě. Platy administrativních pracovníků a pracovnic jsou nastavovány vždy s ohledem na popis funkce, rozsah odpovědnosti a počet podřízených. Systém hodinových mezd na dělnických pozicích má pevnou kategorizaci a mzda se mění za naprosto jasných podmínek, např. na základě tréninku, respektive profesního růstu.

Slaďování osobního a pracovního života

Všichni nesměnující zaměstnanci a zaměstnankyně mají už více než 10 let možnost využívat flexibilní pracovní dobu, která je zakotvena i v kolektivní smlouvě. Pevný časový úsek je určen od 9,00 do 14,00. Zaměstnanci a zaměstnankyně si volí příchody a odchody při povinnosti odpracovat plný fond v rámci aktuálního měsíce. V případě studia je ale možné se souhlasem nadřízeného navštěvovat výuku i v pevném časovém úseku. V nutných případech, jako jsou náhlá indispozice či nemoc, mohou zaměstnanci a zaměstnankyně užívající počítač krátkodobě pracovat z domova. Pokud jde o mateřskou a rodičovskou dovolenou, nepřerušuje firma kontakt s rodiči a dveře do firmy jim zůstávají otevřené jak v době trvání mateřské/ rodičovské, tak po jejím ukončení. Ve firmě zatím chybí praktická zkušenost s rodičovskou dovolenou čerpanou otcem, nicméně zaměstnavatel deklaruje podporu zaměstnancům, kteří by se takto rozhodli.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *