x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

12/2009 Téma tohoto čísla

Ženy na vedoucích postech

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
i když úspěšných žen na vedoucích postech vidíme v české společnosti i v Evropské unii postupně více a více, ještě stále jejich zastoupení v těchto rolích zdaleka nezodpovídá jejich počtu ve společnosti. Podle jedné ze statistik EU, byly v roce 2007 jenom tři z deseti evropských manažerů ženy. Důvodů tohoto nepoměru je mnoho a jsou komplexní. Většina však v konečném důsledku nějakým způsobem souvisí se zažitými genderovými stereotypy, podle kterých ženy obecně po managementu vnitřně netouží a do vedoucích pozic se svými vlastnostmi a schopnostmi ani nehodí.

Na stránkách našeho zpravodaje se dlouhodobě snažíme rodové předsudky a mýty oslabovat. Číslo, které se Vám právě dostalo do rukou, „funguje“ podobně. Jak již název napovídá, bere si „na paškál“ stereotypy vážící se k otázce žen a řízení. Autorky článků přistupují k problému z několika různých hledisek. Jitka Kolářová podává ve svém příspěvku s titulem „Specifika kariérního rozvoje žen“ přehled dobrých praxí v oblasti profesního růstu a podpory žen v českém firemním prostředí. Sumarizaci výstupů studie „Women Matter“ konzultantské společnosti McKinsey přináší text Alexandry Jachanové Doleželové. Podobně jako organizace Catalyst, o jejíž analýzách jste ve zpravodaji již v minulosti četli, i McKinsey objevilo korelaci mezi počtem žen ve vedení a finanční úspěšnosti podniku. Nebáli jsme se dotknout ani potenciálně kontroverzní a výbušné problematiky kvót – v rubrice „Protipól“ čtěte, jaké jsou plusy a mínusy tohoto nástroje na vyrovnávání počtu žen a mužů v určitých sektorech, pozicích a podobně. Inspirací a zdrojem energie by pro Vás mohl být i rozhovor Aleny Králíkové s americkou manažerkou Yvonne Davis – ženou, která o propojení genderu a vedení ví, jak teoreticky, tak prakticky, skutečně mnoho.

Pro rozmanitost a zábavu najdete tentokrát ve zpravodaji i články z trochu jiného soudku, než je ten firemní. Doporučuji článek Elišky Brabcové o nástrahách kamerových systémů a také esejistický rozhovor s feministou Mirkem Vodrážkou.

Zajímavé čtení přeje

Nina Bosničová, šéfredaktorka.

Obsah čísla

Rovné příležitosti v praxi

Specifika kariérního rozvoje žen

Kariérní rozvoj žen je podmíněn řadou aspektů, k nimž rozhodně patří vzdělávání v oboru i v měkkých dovednostech, ale i další věci jako možnost vybalancovat práci s rodinným životem, úspěšný návrat do práce po rodičovské dovolené, networking, a v neposlední řadě také vstřícné firemní prostředí bez bariér a předsudků.
Rovné příležitosti v praxi

Skleněný strop a praskliny v něm

Ačkoli již mnoho českých firem zavádí velmi kvalitní programy na podporu rovných příležitostí, téma vyššího zastoupení žen ve vedoucích pozicích a v netradičních povoláních zůstává zatím ožehavé a přistupuje se k němu spíše s opatrností nežli důslednou razancí. V článku níže přinášíme hlavní závěry konference Gender Studies, o.p.s.
Rovné příležitosti v praxi

McKinsey&Company: Více žen ve vedení znamená pro firmu lepší výkon

Společnosti s větším podílem žen ve vyšším managementu více prosperují. To již neukazuje pouze studie organizace Catalyst ze Spojených států, ale také studie „Women Matter – gender diversity, a corporate performance driver“, kterou připravila pařížská pobočka konzultantské společnosti McKinsey&Company.
Rovné příležitosti v praxi

Necháme se chytit do pavučin kamerového systému?

Kamerový systém má obecně uznávaná pozitiva, ale zároveň přináší mnoho negativ, která jsou ututlána pod záminkou prospěšnosti, a veřejnost neví, nebo dokonce nechce vědět o nebezpečnosti kamerového systému. Ale nejen to.
Osobnost

Proč by ženy nemohly milovat moc?

Yvonne R. Davis, přijela v říjnu do Prahy na pozvání americké ambasády, aby vedla několikadenní trénink v leadershipu pro ženy. A protože je téma leadershipu aktuální – a populární – také v České republice (byť ne příliš z pohledu žen a se zaměřením na jejich potenciál) a o ženách v managementu se také tu a tam píše … vznikl i tento rozhovor.
Protipól

Kvóty? Ano. Ale proč a jak?

V tomto příspěvku je řeč o kvótách na zastoupení žen, protože většinová realita je taková, že ženy na vedoucích pozicích až příliš často nejsou. Debata o tomto opatření ale platí stejně dobře pro muže, jakož i pro etnické menšiny a další skupiny.
Protipól

Kvóty se nedají dělat nepromyšleně

Pokud se zamyslím nad problematikou kvót pro ženy, musím se zaměřit na dvě roviny: kvóty v souvislosti s politickou participací žen a kvóty pro ženy v managementu. Kvóty ale nejsou jedinou možností jak podpořit ženy do vyšších pozic a nedají se používat bez důkladného systematického promyšlení.
Aktuálně...

30 let s Úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen

Tato úmluva OSN je klíčovým mezinárodním dokumentem deklarujícím lidská práva žen a upozorňujícím na oblasti, ve kterých dochází k jejich soustavnému porušování. Zapojené státy pravidelně reportují o plnění svých povinností Komisi OSN pro postavení žen a ta jim zároveň napomáhá k identifikaci problémů a navrhuje možná řešení.
Aktuálně...

Rozmanitostí proti šikaně

V rámci projektu „Rozmanitostí proti šikaně“, který je zaměřený na snižování šikany na základě sexuální orientace a na odstraňování homofobie, vzniklo pásmo krátkých hraných filmů, které slouží jako podpůrný materiál k diskuzím na středních školách.

Co si myslíte o ... ?

Jaké je podle Vás ideální zastoupení žen ve vedení podniků a proč?
Na otázku odpovídají:

Hana Velíšková, lektorka a konzultantka, Motiv P

Myslím, že není možné stanovit nějaký „správný“ poměr, který by platil všude. Je zřejmě nereálné snažit se dosáhnout padesátiprocentního podílu vedoucích - žen ve firmách, kde pracují převážně muži. Na druhou stranu, pokud se v takovém prostředí prosadí více schopných manažerek, přitáhne to zájemkyně o práci i na nižší pozice. Netřeba připomínat, že atmosféře na pracovišti a výsledkům to jen prospěje. Lámu si ale hlavu, jak je možné, že výrazně převažují nadřízení - muži i v některých organizacích, kde je mezi zaměstnanci naprostá většina žen. Těžko totiž říci, podle čeho v takových společnostech vybírají kandidáty do vedoucích pozic - osobní schopnosti a výsledky to asi nebudou. Pak se ovšem nelze divit, když nemá výsledky ani organizace sama.

Vera M. Budway-Strobach, programová manažerka, Česká spořitelna, a.s.

Domnívám se, že v ideálním případě, má být zastoupení žen ve vedení podniků 50%. Důvody jsou jasné: dnes ženy tvoří 50% pracovní síly a talent pool, 50% populace, a přes 60% absolventů univerzit v EU. Navíc dle rozsáhlého mezinárodního výzkumu „Catalyst“, firmy s nejvyšším počtem žen ve vedení mají o 35% vyšší návratnost kapitálu a o 34% vyšší návratnost akcionářům než podniky, které mají málo nebo žádné ženy ve vedení. Kromě toho rozmanitost v rozhodování přináší více úhlů pohledu, diky čemuž narůstá inovativnost a konkurenceschopnost podniku.

Veronika Kapušanská, projektová manažerka pro diverzitu, Skanska CS a.s.

Za optimální zastoupení žen ve vedení bych považovala takové, které přesně odpovídá požadavkům businessu, současnému stavu podniku, situaci na trhu a potřebám zaměstnanců. Není možné stanovit přesné rozmezí, respektive kvantifikovat odpověď na tuto otázku. Každá firma musí sama uvážit, jak citlivě složit skupinu nejvyšších představitelů společnosti tak, aby byl daný tým schopen souběžně řešit více úkolů, citlivě naslouchat potřebám a emocím lidí, ale i budovat vztahy a proaktivně přijímat rozhodnutí spojená s rizikem. Důsledkem diverzifikovaného týmu je tedy synergický efekt čerpající z rozdílů v řízení žen a mužů.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí