x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2018 Gender za hranicemi České republiky

Rumunsko – gender v projektech

29.5.2018, Klára Čmolíková Cozlová, Gender Studies o.p.s.

Rumunsko je od roku 2007 součástí Evropské unie a jako takové je i součástí hodnotového naladění v rámci podpory genderové rovnosti jakožto konceptu. V tomto ohledu funguje i genderový mainstreaming a tak se genderová rovina odráží například i v projektech, které jsou zaměřeny na oblasti specifického vzdělávání.

Příkladem je projekt Asociatia Everest zaměřený na mentoring v pomáhajících profesích: mezi zdravotními sestrami (a bratry), mezi sociálními pracovnicemi a pracovníky a mezi vyučujícími.  Všechny tyto profese mají jednoznačně genderový rozměr: jen v Rumunsku činí ženy 80,9 % zaměstnankyň v oblasti zdravotních a sociálních služeb a ve školství 76 % zaměstnaných . A proto se připravovaný mentoring i na tuto oblast zaměřuje, zvyšuje senzitivitu mentorů i mentees k danému tématu, posiluje empatii a sleduje i genderové nerovnosti spojené s tématem moci a pomoci v pomáhajících profesích.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *