x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2008 Rovné příležitosti ve výběrovém řízení

Slovo "mladý" v inzerátu vás může stát peníze

31.1.2008, Kateřina Machovcová, Gender Studies, o.p.s.
Společnost Ryanair stálo slovo „mladý“ v náborovém inzerátu £ 8.000. V české pracovní inzerci však snadno narazíme na inzeráty, které hledají „mladého manažera bez závazků“ či nabízejí práci v „mladém kolektivu“ a zdá se, že takové jednání je beztrestné. Pravdou ale je, že podobná inzerce je v rozporu s platnými právními předpisy, které zakazují neodůvodněné požadavky na určité pohlaví či věk. Na základě několika reálných inzerátů publikovaných v roce 2007 v českém tisku jsme sestavili tento vzorový inzerát a poprosili o komentář právničku.

Společnost Ryanair stálo slovo „mladý“ v náborovém inzerátu £ 8.000. V české pracovní inzerci však snadno narazíme na inzeráty, které hledají „mladého manažera bez závazků“ či nabízejí práci v „mladém kolektivu“ a zdá se, že takové jednání je beztrestné. Pravdou ale je, že podobná inzerce je v rozporu s platnými právními předpisy, které zakazují neodůvodněné požadavky na určité pohlaví či věk. Na základě několika reálných inzerátů publikovaných v roce 2007 v českém tisku jsme sestavili tento vzorový inzerát a poprosili o komentář právničku.

 

Komentář právničky Evy Fialové, odbornice na diskriminaci na základě pohlaví:

Zaměstnavatelům je zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. zakázáno činit nabídky zaměstnání, které mají diskriminační charakter (§ 12 odst. 1). Zákon v § 4 odst. 2 vypočítává diskriminační důvody, mezi něž mimo jiné patří diskriminace z důvodu pohlaví, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině. Diskriminace ze zákonem stanovených důvodů je zakázána. Inzeráty s diskriminačním charakterem kladou důraz zejména na pohlaví či věk uchazeče o zaměstnání. Smyslem těchto nabídek zaměstnání je dávat explicitně či implicitně najevo, že určitá skupina je z možnosti žádat nabízené zaměstnání vyloučena. V inzerátu je zdůrazňována flexibilita zaměstnanců, ochota pracovat přesčas, služební cesty a podobné podmínky, které, ať již úmyslně, či neúmyslně, vylučují ženy s dětmi či starší osoby. U těchto skupin zaměstnavatel předpokládá, že nebudou ochotné na výše uvedené pracovní podmínky přistoupit a do výběrového řízení se vůbec nepřihlásí. Pokud zaměstnavatel nebo jiná fyzická či právnická osoba poruší zákaz diskriminace, dopouští se přestupku, za který jí může úřad práce uložit pokutu do výše 1 milionu Kč (§ 139 zákona o zaměstnanosti).

Vyvarovat se případného právního postihu by však nemělo být jedinou motivací zaměstnavatelů. Přihlásí-li se do výběrového řízení více osob, mají zaměstnavatelé vyšší šanci, že na volnou pozici vyberou opravdu správného člověka. Obzvlášť v době, kdy výrazně klesá nezaměstnanost, je nezbytností odstraňovat bariéry, které mohou pro lidi v určitých životních situacích znamenat problémy s pracovním uplatněním, a využít tak rezervy pracovní síly, kterou představují.

Můžeme nejen doporučit férovou inzerci (vhodnou formou je i „hledáme kolegu/kolegyni na pozici právník“) včetně doprovodného obrazového materiálu, ale i uvádění dalších údajů, které mohou být nápomocné. Uvádění místa pracoviště (a ne pouze kanceláře, přičemž výkon práce bude v jiné lokalitě), je například klíčové pro ty, kdo musejí dojíždět a zvažovat mj. trasy bezbariérových autobusů, nebo jak zvládnout po cestě do práce odvést děti do školky.

Jste-li ochotní nabídnout zkrácený úvazek či flexibilní pracovní dobu, mnozí určitě tuto informaci uvítají: může pro ně být dokonce klíčovou při podávání žádosti o pracovní místo. Informace týkající se opatření pro rodiče mohou být pozitivně hodnocena i bezdětnými. Ukazuje to zkušenost americké firmy Lost Arrows – z rozhovorů s kandidáty a kandidátkami na pracovní pozici zjistili, že i mnozí bezdětní hodnotili přítomnost zařízení péče o děti jako rozhodující faktor přijetí nabídnutého zaměstnání.

Vaši ať už současní nebo potenciální zaměstnanci a zaměstnankyně mají odlišné potřeby a nacházejí se v různých životních situacích. Pozornost k této rozmanitosti vám napomůže získat jejich důvěru a stát se zaměstnavatelem, u nějž chtějí pracovat.

Zdroje:

The Equality Tribunal: http://www.equalitytribunal.ie

Diskriminace a právo. Gender Studies, 2007. [Online: http://www.rovneprilezitosti.cz]

Demby R.E.: Do your family-friendly programs make cents? Businesses make significant strides in calculating the return on family-friendly programs. [Online: http://www.allbusiness.com/ ]

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *